Blind friendly

Megállapodás és kérelem az M85-ös gyorsforgalmi út ügyében

A megyei közgyűlés 2016.december 9-i ülésén tárgyalta az M85 gyorsforgalmi út térségi területfelhasználási engedély-kérelmével kapcsolatos megállapodást. A testület jóváhagyta, hogy „az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. –Pereszteg-Sopron kelet-Sopron országhatár közötti szakasz 2x2 sávors gyorsforgalmi út, valamint ~4 km hosszú 2x1 sávos Sopron ÉNY-i tehermentesítő elkerülő út jóváhagyott nyomvonalának a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Területrendezési Tervével, valamint az érintett települések területrendezési terveivel történő összhang megteremtése céljából, a beruházás megvalósulása érdekében a megyei önkormányzat és 18 érintett önkormányzat megállapodást kössenek."

E dokumentumban a felek megállapodnak, hogy Farád, Jobaháza, Rábatamási, Bogyoszló, Szárföld, Babót, Kapuvár, Vitnyéd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Röjtökmuzsaj, Nagylózs, Ebergőc, Pinnye, Pereszteg, Nagycenk, Kópháza települések képviselő-testületei és Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése kijelölik a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatot, hogy - az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakasz Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve Térségi szerkezeti tervében meghatározott nyomvonalának településrendezési mélységű pontosítása céljából - kérelmet nyújtson be az illetékes állami főépítész nevében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatja az M85 gyorsforgalmi út létesítését, melynek:

-         egyik fő célja a beépített védendő területek tehermentesítése a településeken áthaladó átmenő forgalomtól, ebből eredően a beépített védendő területek mentesítése a zavaró mértékű légszennyezéstől, zajterheléstől és jelentős balesetveszélytől;

-        további kiemelt célja a települések közlekedési kapcsolatainak javítása, a települések és ezen belül a gazdasági fejlődést jelentő meglévő és fejleszthető területek gyors és biztonságos megközelítése.

Az építési beruházás megvalósulása érdekében a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatkörében eljárva vállalja, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény valamint a 76/2009.(IV.8) Kormányrendelet felhatalmazása alapján megállapodást köt az érintett önkormányzatokkal a térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtása tárgyában.

Az út megépítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány, ill. környezetvédelmi hatástanulmány 2014-16 folyamán elkészültek. A végleges - környezetvédelmi engedéllyel is rendelkező nyomvonal - azonban eltér a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 10/2005.(VI.24.) számú rendelettel elfogadott Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: MTrT) Térségi Szerkezeti Tervében, valamint az érintett települések településrendezési eszközeiben rögzített nyomvonaltól. Az új nyomvonal kisajátítása akadályokba ütközik. Ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson, szükség van a területrendezési, valamint a településrendezési tervekkel való összhang megteremtésére.

Fotó: NIF Zrt.