Blind friendly

Askercz Éva megyei elismerése

Szeptember 15-én, pénteken (10.00 óra, Sopron, Liszt Szalon, Szent György út 12.) a megyei önkormányzat képviseletében Ivanics Ferenc, a megyei közgyûlés alelnöke Ferenczy Béni: Pro Art címû plakettjét nyújtja át Askercz Éva nyugalmazott mûvészettörténésznek. A hazai éremmûvészet e remekével köszöni meg a szakembernek azt az elhivatott és áldozatos tevékenységet, melyet a Soproni Országos Érembiennálé több évtizedes szervezésében végzett.

Askercz Éva, a Soproni Múzeum nyugalmazott mûvészettörténésze a kezdetektõl meghatározó szervezõje volt a Soproni Országos Érembiennálénak, amely nemcsak több mint három évtizedes múltja, de szakmai színvonala miatt is az éremmûvészet legrangosabb hazai rendezvénye lett, elsõsorban Askercz Éva szakmai tudásának, felkészültségének és hozzáértõ szervezõmunkájának köszönhetõen. Nyugdíjba vonulása után egy ideig még folytatta ezt a munkát, majd az idén elköszönt a biennálét szervezõ munkacsoporttól. A kuratórium javaslatára 2006 nyarán az éremkiállítás megnyitóján kívánta átadni a megyei nagydíjjal járó Ferenczy Béni plakettet a megyei önkormányzat, akkor erre sajnos Askercz Éva betegsége miatt nem kerülhetett sor.