Blind friendly

NAPRA-forgó Közalapítvány

Székhelye
9021 Gyõr, Árpád út 32.

Számlaszáma OTP 11737007-20712253

Az Alapítvánnyal kapcsolatos információ kérhetõ Szarvas Klárától,
a NAPRA-forgó Közalapítvány titkárától a 96/522-211-es telefonszámon.

- Alapító Okirat

- Közhasznúsági jelentés

"...az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársának,
hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek,"   
gróf Széchenyi István

 

A Napra-forgó Közalapítványról

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2001 márciusában hívta életre a Napra-forgó jótékonysági akciót, mely az önkormányzat fenntartásában működő hat szociális intézmény (Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, Táplánypuszta; Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Koroncó-Zöldmajor; Fogyatékos Gyermekek Otthona, Sopron; Idősek Otthona, Jobaháza; Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona, Pásztori; Időskorúak Otthona, Nagylózs) megsegítését tűzte ki célul. Firtl Mátyásnak, a megyei közgyűlés akkori általános alelnökének dédelgetett álma valósult meg ekkor, aki - többek között - ezen intézmények felügyeletét látta el.

Az effajta megmozdulásoknak akkoriban még nem volt nagy hagyománya, de a tapasztalatok alapján úgy tűnt, a jövőben a kezdeményezést közalapítvány formájában érdemes továbbműködtetni.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 2001. december 21-i ülésén döntött a Napra-forgóKözalapítvány létrehozásáról. Az Alapító Okirat szerint a közalapítvány célja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szakosított szociális ellátást biztosító intézményeiben lakók élet- és komfortkörülményeit, az ellátás feltételrendszereit javítsa, az ott hivatásszerűen munkát vállalók munkakörülményeit segítse. A közalapítványt a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2003. november 4-én jogerősen közhasznú szervezetté minősítette.

A Kuratórium kezdetben 3 fős volt: Firtl Mátyás, elnök
                                                   Koczka Tibor, tag 
                                                   Szenkovits Péter, tag.

Az új összeférhetetlenségi szabályok miatt Firtl Mátyás alelnök úr lemondott kuratóriumi elnöki tisztéről, helyette Kara Ákos úr töltötte be az elnöki pozíciót. A Kuratórium öttagúra bővült, melynek összetétele a következő volt:

                                               Kara Ákos, elnök
                                               Firtl Mátyás, tag
                                               Koczka Tibor, tag
                                               Ditrói Zoltán, tag   
                                               Harcsás Judit, tag.

            A 2006. évi önkormányzati választásokat követően Kara urat a megyei közgyűlés alelnökévé választották, ezért neki is le kellett mondania a kuratóriumi elnöki tisztségről, így ekkor a következő felállásban tevékenykedett a közalapítvány:

                                                Harcsás Judit, elnök
                                                Firtl Mátyás, tag
                                                Ditrói Zoltán, tag
                                                Kara Ákos, tag
                                                Koczka Tibor, tag.

Két kuratóriumi tag, Ditrói Zoltán úr és Koczka Tibor úr magánjelleggű okok miatt, Firtl Mátyás és Kara Ákos alelnök urak az ún. Üvegzseb törvény következtében lemondott, így jelenleg az alábbi összetételben működik a kuratórium:

                                                Harcsás Judit, elnök
                                                Majorné Molnár Mária, tag
                                                Németh József, tag.

A megyei önkormányzat több mint 1000 rászoruló embertársunkról gondoskodik a fentebb említett intézményekben, de az otthonok fenntartása komoly erőfeszítéseket igényel. Az ott lakók életkörülményeinek javítása - az intézményvezetők és munkatársaik fáradhatatlan, sokszor emberfeletti munkája ellenére - az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit meghaladó feladat. A közalapítvány azonban - az Alapító folyamatos és biztos támogatásán felül - magánszemélyek adakozásaira (beleértve az 1 %-os felajánlásokat is), cégek anyagi és természetbeli támogatására, illetve más szervezetek adományaira is számíthat. Ennek köszönhetően megtörténhet a különféle berendezési tárgyak működőképesre, korszerűbbre cserélése, mellyel biztonságosabbá, otthonosabbá válnak az intézmények, illetve a szakmai munkát segítő kisebb beruházásokra is sor kerülhet. Az égetően szükséges informatikai fejlesztések is megvalósulhatnak, és az otthonok életében oly fontos szerepet betöltő ünnepségek színvonalasabbá, gazdagabbá válhatnak.

Két nagyszabású rendezvényt említenénk még, amelyek egyedülállóak megyénkben. A rászorulókra kívánjuk irányítani polgáraink figyelmét - a mozgást híva segítségül - az évente rendezendő OTP - Napra-forgó Jótékonysági Kerékpártúrával. Több száz diák kerekezik ilyenkor az egyébként zsúfolt utakon, hogy kifejezze szolidaritását és szeretetét sérült embertársaink iránt. Végállomásunk minden esetben valamelyik intézmény, amelynek lakói és dolgozói örömmel és műsorral fogadnak bennünket, névadó szponzorunk jóvoltából pedig értékes sporteszközöket és kerékpáros kiegészítőket sorsolunk ki a fiatalok között.

2004. decemberében a Napra-forgó Közalapítvány a Magyar Rádió Rt. Győri Régió Rádiójával közösen rendezte meg a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban azt a gálaműsort, amely a "Nem adom fel..." elnevezésű pályázat díjkiosztó estje volt. A Régió Rádió kezdeményezte pályázatra olyan írásokat, képzőművészeti alkotásokat, előadó-művészeti produkciókat vártak, amelyeket fogyatékossággal élők, vagy sérülteket nevelő, szülők, gondozók készítettek illetve adtak elő. A támogatóknak köszönhetően mindegyik kategória első három helyezettje 10.000 Ft-ot, egy tortát, emlékplakettet és virágcsokrot kapott, továbbá a győztesek - másodmagukkal - egy éjszakát tölthettek el a Danubius Rt. Nyugat-Magyarországi Szállodáinak valamelyikében. Fontosnak tartottuk, hogy egyik induló se távozzon üres kézzel, így különdíjakat, emléklapokat és Napra-forgós kitűzőket is kiosztottunk. Azóta évente, kétévente megszervezzük a "Nem adom fel..." Adventi Estet, melyen a megyei önkormányzat szakosított szociális intézményeinek gondozottjai kiállításon mutatják be kézügyességüket, és színpadi produkcióikkal örvendeztetik meg a nézőtéren helyet foglalókat. Az est végén meglepetés-fellépő szórakoztatja a meghívottakat, akik között megtaláljuk a fogyatékossággal élők érdekvédelmi szervezeteit, a nagycsaládosokat összefogó egyesületet, a Máltai Szeretetszolgálatot, a Mit tehetnék érted? Autizmus Alapítványt, a likócsi hajléktalan-segítő szolgálatot, a Győri Egyházmegye katolikus fiataljait, akik részt vettek a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű akcióban, az egyetemek szociális munka tanszékeit, az esélyek Házát, valamint az OTP Bank regionális vezetőit is, akik évek óta támogatói a közalapítványnak.

Összegezve kijelenthetjük, hogy a közalapítvány tevékenysége komoly segítséget jelent a megyei szociális intézményeknek, és az anyagi természetű dolgokon túl működtetésével megbecsülésünket is kifejezzük az ott dolgozók áldozatos munkája iránt.

Tisztelettek kérjük, hogy személyi jövedelemadó bevallásának elkészítésekor gondoljon a

NAPRA-forgó Közalapítványra,

támogassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben lakókat,
és az ott dolgozó szakembereket!

Alapítványunk neve:
NAPRA-forgó Közalapítvány

Adószáma:
18972890-1-08

KÖSZÖNJÜK!