Blind friendly

A megyei képviselő-testület a megyei rendőr-főkapitány kinevezését véleményezi

A megyei közgyűlés november 23-i, pénteki ülésén – várhatóan 1. napirendi pontként - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben biztosított jogkörénél fogva véleményezi dr. Szabadi Árpád dandártábornok Győr-Moson-Sopron megyei rendőr-főkapitánnyá történő kinevezését.

 

 

 

Előzmények, háttér:
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXVI. törvény értelmében a megyei rendőrfőkapitány kinevezéséhez a kinevezési jogkör gyakorlójának ki kell kérnie a megyei önkormányzat közgyűlésének véleményét.

 

Dr. Bencze József rendőr altábornagy levelében tájékoztatta a megyei közgyűlés elnökét, hogy kezdeményezi 2007. november 14-i hatállyal Dr. Gorgosilits Fábián rendőr ezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője megbízásának visszavonását, és 2007. november 15-i hatállyal Dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok kinevezését a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői beosztásába. Megküldte Dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitánnyá történő kinevezéséhez készült előterjesztést, és kérte a megyei közgyűlés állásfoglalását.

 

Dr. Szabadfi Árpád 1954-ben született Budapesten. 1979-ben szerzett tanári diplomát a Gyógypedagógiai és Tanárképző Főiskolán. Rendőrségi szolgálatát 1981-ben kezdte, oktatási szakterületen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Oktatási és Kiképzési Alosztályának vezetőjévé nevezték ki 1985-ben, majd 1988-ban személyügyi osztályvezető-helyettes lett. A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1988-ban szerzett diplomát. Budapesten a XVI. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjévé 1989. szeptember 1-jei hatállyal nevezték ki, majd 1995. június 1-től az V. kerületi Rendőrkapitányság vezetője lett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendőr-főkapitányává 1997. novemberében nevezték ki. Ezt követően a Miniszterelnöki Hivatal, később a Pénzügyminisztérium főosztályvezetőjeként dolgozott. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői beosztását 2000. szeptember 1-től töltötte be. 2006. július 16-i hatállyal a Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere kinevezte országos rendőrfőkapitány-helyettesnek, egyben megbízta az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi és közbiztonsági főigazgatói feladatainak ellátásával. Dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok szolgálati ideje alatt sokirányú elméleti és gyakorlati ismeretre, irányítói-, vezetői készségre tett szert. Szakmai munkáját minden eddigi beosztásban lelkiismeretesen, nagy hivatástudattal, szakszerűen, magas fokú követelménytámasztással és közvetlen példamutatással végezte. Szervezőképessége, áttekintő és probléma-megoldó képessége átlag feletti. Eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként több alkalommal részesült különböző szintű elismerésben, kitüntetésben, dicséretben és jutalomban. Rendőr dandártábornoki kinevezésére a 2004. évi Rendőrség Napja alkalmából került sor.