Blind friendly

Emléktábla dr. Ofner Józsefnek

Dr. Ofner József győri sebészorvosnak emlékét megörökítő táblát avatnak január 23-án, szerdán 13.00 órakor Győrött, a Kossuth L. u.. 13. szám alatti épület, az egykori Szentháromság Kórház, ma Kossuth Lajos Általános Iskola bejáratánál. Az elhelyezést Ofner Magdolna, a néhai orvos dédunokája kezdeményezte Győr város önkormányzatánál. Helyszínként pedig azért esett erre a választása, mert ebben az épületben szolgálta sebész alorvosként Győr közegészségügyét harminc éven át dr. Ofner József. Az emléktábla avatáson megjelenteket elsőként dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke köszönti, majd Fehér János professzor mond avatóbeszédet.

Háttér:
A család által feltárt adatok alapján Dr. Ofner József 1815. július 18-án született Győrött. 1832-ben 17 évesen felvételt nyert a Győri Sebészek Céhébe. 1837-től 1840-ig a bécsi sebészeti tanfolyam hallgatója volt, majd oklevele megszerzését követően Weidlingben telepedett le, ahol altatóorvosi kinevezést nyert el. 1851. márciusában költözött ismét Győrbe, ahol a városi tanácsülés által kihirdetett oklevele birtokában sebészként praktizált. 1855-től a vármegye sebésze, 1857-től városi halottkém, beiktatására 1861-ben került sor. E tisztséget 1881. május 20-áig, 65 éves korában bekövetkezett haláláig betöltötte. Az egykori belvárosi sírkertben helyezték végső nyugalomra. A temető 1942-ben történt felszámolásakor maradványait jeltelen sírba temették. Mivel ekkor sem a családnak, sem a városnak nem állt módjában a köztiszteletben álló orvos emlékét őrző sírhely biztosítása, így az emléktábla egyben közösségi kegyeleti célt is szolgál.