Blind friendly

KH_2009_147

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése

K I V O N A T
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2009. szeptember 18-án megtartott ülésén felvett
jegyzőkönyvéből

 


16. napirendi pont
„Sacra-Velo” kerékpáros zarándokutak a Rábától – a Dunán át – a Morváig c. pályázat.
Előadó: Firtl Mátyás, a közgyűlés alelnöke

A közgyűlés 30 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

147/2009.(IX. 18.)KH
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése
 
1. megállapítja, hogy a „SACRA-VELO (kerékpáros zarándokutak a Rábától – a Dunán át – a Morváig)” című projektcsomag illeszkedik a megyei területfejlesztési programhoz;

2. támogatja, hogy a tervezett „SACRA-VELO” hálózattal érintett megyék összefogásával készülő közös pályázatot az együttműködő felek a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” felhívására nyújtsák be (2009. szeptember 29-éig, a program „Közös idegenforgalom fejlesztése” elnevezésű intézkedéséhez);

3. vállalja, hogy a „SACRA-VELO” projektcsomag pályázati szakaszában, továbbá pozitív döntés esetén annak megvalósítása során ellátja a Vezető Partner szerepét;

4. felhatalmazza elnökét, hogy a Vezető Partner képviseletében eljárva írja alá mindazokat a dokumentumokat, amelyek a „SACRA-VELO” pályázat elkészítéséhez és benyújtásához, valamint a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósításához szükségesek;

5. vállalja, hogy a „SACRA-VELO” projektcsomaghoz 3.830.000 Ft saját forrás fedezetét a Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2009.(III.10.) rendelete alapján a 6.sz. mellékletében megjelölt céltartalékok között az 1/32022 alcímen biztosítja.

Határidő:  2009. szeptember 18. (elfogadás)
               2009. szeptember 29. (a pályázat benyújtása ) 
Felelős:    dr. Szakács Imre, a közgyűlés elnöke

 


k.m.f.

dr. Kovács Béla s.k.                      dr. Szakács Imre s.k.
megyei főjegyző                           a közgyűlés elnöke

 

A kivonat hiteles:


( dr. Leier Zoltán )