Területi kisebbségi önkormányzati választások - 2011

A Területi Választási Iroda tájékoztatója
a területi kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról
(2011.01.04.)

Az Országos Választási Bizottság a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2011. január 9. napjára tűzte ki. Az Országos Választási Bizottság 662/2010. számú határozatával megállapította a listaállításra jogosult jelölő szervezetek körét megyénként.

Területi listát 2010. december 14-én 16.00 óráig lehetett állítani a területi választási bizottságnál. Győr-Moson-Sopron megyében a jogosult szervezetek közül az alábbi jelölő szervezetek állítottak területi listát:

Cigány
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi Egyesület
ROM PO DROM (Cigány az úton) Egyesület 

Horvát
Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete

Német
Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete 

A választáson a települési kisebbségi önkormányzatok tagjai, azaz az elektorok választanak és választhatók.  Szavazásra azon a településen kerül sor, ahol a szavazás napján települési kisebbségi önkormányzat működik. A szavazás 2011. január 9-én 6.00 órától 19.00 óráig tart. Szavazni a helyi választási bizottság által kijelölt helyiségben lehet. Az elektor a szavazólapo(ka)t borítékba zárja. A szavazást le kell zárni, ha valamennyi elektor leadta szavazatát. A szavazás lezárását követően a helyi választási bizottság felbontja az urnát, a borítékokat – azok felbontása nélkül – szállítóborítékba zárja és a területi választási bizottsághoz szállítja. A területi választási bizottság kisebbségenként megszámlálja a szavazatokat és a szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyvet állít ki, mely során megállapítja a területi kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményét, valamint az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásának megyei részeredményét.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság eredményt megállapító ülésének helye, ideje:

2011. január 10. (hétfő) 14.00 óra
Megyeháza (9021 Győr, Árpád út 32.) II. emelet 221. szoba 

További információ a http://www.valasztas.hu/ honlapon megtekinthető. 

                                                                                                                      Területi Választási Iroda

 

**********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 1/2012. (IX.10.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nektv.) 102. § (1) bekezdésének h.) pontja alapján megállapítja, hogy Varga Károlynak,  a  Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése tagjának a mandátuma 2012. április 19. napjával megszűnt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése alapján Varga Károly helyébe  a Rom Po Drom jelölő szervezet listáján soron következő jelölt, azaz a 4. sorszám alatt lévő Pfeifer Ignác (9421 Fertőrákos Alsó szikla sor 5/a. szám alatti lakos) lép.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Városház tér 3.),  az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz.

INDOKOLÁS

Varga Károly 2011-ben a területi  kisebbségi önkormányzati választáson a Rom Po Drom listáján szerepelt; a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 1/2011. (I. 10.) számú határozatával állapította meg képviselői mandátumát. Varga Károly a Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. április 15.-én, 2011. június 17.-én, 2011. augusztus 22.-én, 2011. szeptember 9-én, 2011. szeptember 13-án, 2011. november 16-án, 2011. december 14-én, 2012. február 15-én, és 2012. április 18-án tartott közgyűlések ülésein nem vett részt.

A Nektv. 102. § (1) bekezdésének h.) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt egy éven át nem vesz részt a közgyűlés ülésén.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 115/U. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet a területi választási bizottságnál.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése kimondja, hogy ha a területi nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – listát állító jelölő szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt lép.

Varga Károly mandátuma 2012. április 19-ével a jogszabály erejénél fogva megszűnt, mivel a 2011. április 15-én tartott közgyűlés ülésétől számított 1 éven keresztül nem vett részt a Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűléseinek ülésein. A mandátum megszűnésétől számított 30 napon belül, azaz 2012. május 19-ig a Rom Po Drom jelölő szervezet képviselője nem jelentett be senkit a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz a  listán eredetileg szereplő jelöltek közül.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése 2012.  június 12-én 9/2012. (VI.12.) RNH határozatával megállapította, hogy Varga Károly képviselő mandátuma 2012. április 19. napján megszűnt.

Mindezek alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a megüresedett helyre a Rom Po Drom listáján soron következő, vagyis a 4. sorszám alatt szereplő jelölt, Pfeifer Ignác lép.

A bizottság határozata a Nektv. 68.§ (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés h./ pontján, a Ve. 115/U. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2012. szeptember 10. 

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

*********** 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 2/2012. (IX.10.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nektv.) 102. § (1) bekezdésének h.) pontja alapján megállapítja, hogy Horváth Ádámnak  a  Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése tagjának a mandátuma 2012. április 18. napjával megszűnt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése alapján Horváth Ádám helyébe  a Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete jelölő szervezet listáján soron következő jelölt, azaz a 8. sorszám alatt lévő Schmatovich Mátyás (9223 Bezenye, Dózsa Gy. u. 16. szám alatti lakos) lép.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Városház tér 3.),  az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz.

INDOKOLÁS

Horváth Ádám 2011-ben a területi  kisebbségi önkormányzati választáson a Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete listáján szerepelt; a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 2/2011. (I. 10.) számú határozatával állapította meg képviselői mandátumát. Horváth Ádám a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2011. március 2-án, 2011. április 20-én, 2011. június 22-én, 2011. szeptember 14-én, 2011. november 16-án, 2011. december 14-én, 2012. február 22-én, és 2012. április 18-án tartott közgyűlések ülésein nem vett részt.

A Nektv. 102. § (1) bekezdésének h.) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt egy éven át nem vesz részt a közgyűlés ülésén.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 115/U. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet a területi választási bizottságnál.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése kimondja, hogy ha a területi nemzetiségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – listát állító jelölő szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt lép.

Horváth Ádám mandátuma 2012. április 19.-ével a jogszabály erejénél fogva megszűnt, mivel a 2011. március 2-án tartott közgyűlés ülésétől számított 1 éven keresztül nem vett részt a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közgyűléseinek ülésein. A mandátum megszűnésétől számított 30 napon belül, azaz 2012. május 19-ig a Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete jelölő szervezet képviselője nem jelentett be senkit a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz a  listán eredetileg szereplő jelöltek közül.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése 2012.  június 13-én 36/2012. (VI.13.) HNH határozatával megállapította, hogy Horváth Ádám képviselő mandátuma 2012. április 18. napján megszűnt.

Mindezek alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a megüresedett helyre a Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete listáján soron következő, vagyis a 8. sorszám alatt szereplő jelölt, Schmatovich Mátyás lép.

A bizottság határozata a Nektv. 68.§ (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés h./ pontján, a Ve. 115/U. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2012. szeptember 10. 

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

******************

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 3/2012. (IX.10.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nektv.) 102. § (1) bekezdésének h.) pontja alapján megállapítja, hogy Egresits Józsefnek  a  Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése tagjának a mandátuma 2012. május 30. napjával megszűnt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 69. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint ha a megüresedett mandátumot nem lehet betölteni, mert nincs több jelölt a listán, a mandátum a - 69. § (2) bekezdés kivételével – a következő általános választásig betöltetlen marad. 

 A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Városház tér 3.),  az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz.

INDOKOLÁS

Egresits József 2011-ben a területi  kisebbségi önkormányzati választáson a Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete listáján szerepelt; a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 2/2011. (I. 10.) számú határozatával állapította meg képviselői mandátumát. Egresits József a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2011. április 20-án, 2011. június 22-én, 2011. szeptember 14-én, 2011. november 16-án, 2011. december 14-én, 2012. február 22-én,  2012. április 18-án és 2012. május 29-én tartott közgyűlések ülésein nem vett részt.

A Nektv. 102. § (1) bekezdésének h.) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt egy éven át nem vesz részt a közgyűlés ülésén.

Ugyanezen törvény 69. § (1) bekezdésében fogalt rendelkezés szerint,ha a megüresedett mandátumot nem lehet betölteni, mert nincs több jelölt a listán, a mandátum a - 69. § (2) bekezdés kivételével – a következő általános választásig betöltetlen marad.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy Egresits József mandátuma 2012. május 30-ával a jogszabály erejénél fogva megszűnt, mivel a 2011. április 20-án tartott közgyűlés ülésétől számított 1 éven keresztül nem vett részt a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közgyűléseinek ülésein.

A TVB megállapítja továbbá, hogy a 2010. december 15-én nyilvántartásba vett Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete listáján nincs több jelölt, így a fent nevezett jogszabályhely alapján a megüresedett mandátum a következő általános választásig betöltetlen marad.

A bizottság határozata a Nektv. 69. § (1) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés h./ pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2012. szeptember 10. 

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

 

 

 

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 1/2011. (I.10.) TVB számú határozata  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság Győr-Moson-Sopron megyében a cigány területi kisebbségi önkormányzati választási eredmény megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése f.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a cigány területi kisebbségi önkormányzat választásának eredményéről. A bizottság megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 67 db, az érvénytelen szavazatok száma 12 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése f.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja a területi kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, és megállapítja a területi kisebbségi önkormányzati választás eredményét, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 79 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 79 db. Ebből az érvényes szavazatok száma 67 db, az érvénytelen szavazatok száma 12 db. Az érvénytelen szavazatok közül az érvénytelenség indoka 8 db szavazatnál az volt, hogy a szavazólap nem tartalmazott bélyegzőlenyomatot, 4 db szavazatnál pedig az, hogy a szavazólap a cigány kisebbségi önkormányzat bélyegzőlenyomatát tartalmazta, melyet a TVB nem fogadott el a területi kisebbségi önkormányzati választás során hivatalos bélyegzőlenyomatnak.  A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése f.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10.

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 2/2011. (I.10.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság Győr-Moson-Sopron megyében a horvát területi kisebbségi önkormányzati választási eredmény megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése f.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a horvát területi kisebbségi önkormányzat választásának eredményéről. A bizottság megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 35 db, az érvénytelen szavazatok száma 2 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése f.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja a területi kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, és megállapítja a területi kisebbségi önkormányzati választás eredményét, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 40 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 37 db. Ebből az érvényes szavazatok száma 35 db, az érvénytelen szavazatok száma 2 db. Az érvénytelen szavazatoknál az érvénytelenség indoka az volt, hogy a szavazólap nem tartalmazott érvényes szavazatot. A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése f.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10. 

dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság  3/2011. (I.10.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság Győr-Moson-Sopron megyében a német területi kisebbségi önkormányzati választási eredmény megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése f.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a német területi kisebbségi önkormányzat választásának eredményéről. A bizottság megállapította, hogy az érvényes szavazatok száma 53 db, az érvénytelen szavazatok száma 9 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése f.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja a területi kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, és megállapítja a területi kisebbségi önkormányzati választás eredményét, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 63 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 62 db. Ebből az érvényes szavazatok száma 53 db, az érvénytelen szavazatok száma 9 db. Az érvénytelen szavazatoknál az érvénytelenség indoka 4 szavazatnál az volt, hogy a szavazólap nem tartalmazott bélyegzőlenyomatot, 1 szavazatnál a szavazólap nem tartalmazott érvényes szavazatot, 4 szavazatnál pedig a szavazólap a német kisebbségi önkormányzat bélyegzőlenyomatát tartalmazta, melyet a TVB nem fogadott el a területi kisebbségi önkormányzati választás során hivatalos bélyegzőlenyomatnak. A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése f.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10.

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

************* 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság  4/2011. (I.10.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a bolgár országos kisebbségi önkormányzati választás Győr-Moson-Sopron megyei területi eredményének megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a bolgár országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményéről.  A bizottság megállapította, hogy az érvényes szavazatok száma 3 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja az országos kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 4 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 3 db, ebből az érvényes szavazatok száma 3 db. A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése i.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

********** 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 5/2011. (I.10.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a cigány országos kisebbségi önkormányzati választás Győr-Moson-Sopron megyei területi eredményének megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a cigány országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményéről. A bizottság megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 66db, az érvénytelen szavazatok száma pedig 13 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja az országos kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 79 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 79 db. Ebből az érvényes szavazatok száma 66 db, az érvénytelen szavazatok száma 13 db. Az érvénytelen szavazatok közül az érvénytelenség indoka 4 db szavazatnál az volt, hogy a szavazólap nem tartalmazott bélyegzőlenyomatot és érvényes szavazatot, 4 db szavazatnál a szavazólap nem tartalmazott bélyegzőlenyomatot, 1 db szavazatnál a szavazólap nem tartalmazott érvényes szavazatot, 4 db szavazólapnál pedig a cigány kisebbségi önkormányzat bélyegzőlenyomatát tartalmazta, melyet a TVB nem fogadott el a területi kisebbségi önkormányzati választás során hivatalos bélyegzőlenyomatnak. A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése i.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

************ 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 6/2011. (I.10.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a horvát országos kisebbségi önkormányzati választás Győr-Moson-Sopron megyei területi eredményének megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a horvát országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményéről. A bizottság megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 35 db, az érvénytelen szavazatok száma 2 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja az országos kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 40 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 37 db. Ebből az érvényes szavazatok száma 35 db, az érvénytelen szavazatok száma 2 db. Az érvénytelen szavazatoknál az érvénytelenség indoka az volt, hogy a szavazólap nem tartalmazott érvényes szavazatot. A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése i.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10.

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

*************   

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 7/2011. (I.10.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a lengyel országos kisebbségi önkormányzati választás Győr-Moson-Sopron megyei területi eredményének megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a lengyel országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményéről. A bizottság megállapította, hogy az érvényes szavazatok száma 3 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja az országos kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet állít ki.

A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 4 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 3 db, ebből az érvényes szavazatok száma 3 db.  A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése i.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

***********  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 8/2011. (I.10.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a német országos kisebbségi önkormányzati választás Győr-Moson-Sopron megyei területi eredményének megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a német országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményéről. A bizottság megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 54 db, az érvénytelen szavazatok száma 8 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja az országos kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 63 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 62 db. Ebből az érvényes szavazatok száma 54 db, az érvénytelen szavazatok száma 8 db. Az érvénytelen szavazatoknál az érvénytelenség indoka 4 szavazatnál az volt, hogy a szavazólap nem tartalmazott bélyegzőlenyomatot, 4 szavazatnál pedig a szavazólap a német kisebbségi önkormányzat bélyegzőlenyomatát tartalmazta, melyet a TVB nem fogadott el a területi kisebbségi önkormányzati választás során hivatalos bélyegzőlenyomatnak.  A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése i.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10. 

Dr. Schmuck Tamás,  a bizottság elnöke  

********** 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 9/2011. (I.10.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság az örmény országos kisebbségi önkormányzati választás Győr-Moson-Sopron megyei területi eredményének megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet az örmény országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményéről. A bizottság megállapította, hogy az érvényes szavazatok száma 4 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja az országos kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 4 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 4 db, ebből az érvényes szavazatok száma 4 db.

A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése i.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

************

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 10/2011. (I.10.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a román országos kisebbségi önkormányzati választás Győr-Moson-Sopron megyei területi eredményének megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a román országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményéről. A bizottság megállapította, hogy az érvényes szavazatok száma 4 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja az országos kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 4 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 4 db, ebből az érvényes szavazatok száma 4 db. A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése i.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

**********  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 11/2011. (I.10.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a szlovén országos kisebbségi önkormányzati választás Győr-Moson-Sopron megyei területi eredményének megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a szlovén országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményéről. A bizottság megállapította, hogy az érvényes szavazatok száma 4 db.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/P. § (4) bekezdése i.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megszámlálja az országos kisebbségi önkormányzati választáson a listákra leadott szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet állít ki. A TVB megállapította, hogy az elektori jegyzéken 4 elektor szerepelt, a leadott szavazatok száma 4 db, ebből az érvényes szavazatok száma 4 db. A bizottság hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdése i.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 10. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke

********* 

A Területi Választási Iroda tájékoztatója
a területi kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról
(2010. 11.24.)

Az Országos Választási Bizottság 662/2010. számú határozatával 2011. január 9-re tűzte ki a a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását, és egyúttal meghatározta, hogy – megyénként – mely szervezetek jogosultak listát állítani.

Győr-Moson-Sopron megyében e szervezetek az alábbiak:

Cigány kisebbség
  - „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
  - ROM PO DROM (Cigány az úton) Egyesület

Horvát kisebbség
  - Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete
  - Győri Horvátok Egyesülete

Német kisebbség
  - Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

Szervezet bejelentése
A listát állítani kívánó szervezeteknek be kell jelentkezniük az illetékes választási bizottságnál.
  -  A  területi választási bizottságnál kell a szervezetet bejelenteni, ha csak egy területi
     listát kíván állítani (és országos listát nem),
  -  Egyébként az Országos Választási Bizottságnál kell bejelenteni a szervezetet.

A jelölő szervezet bejelentését a „PK” jelű nyomtatvány kitöltésével és személyes leadásával vagy postai megküldésével kell megtenni (postai megküldés esetén figyelemmel kell lenni  a postai kézbesítés időigényére!).
 
A nyomtatványhoz mellékelni kell:
  -  a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a bíróság által a választás
     kitűzését követően kiállított kivonatot, továbbá
  -  a kisebbségi szervezet 2007. január 1. előtt hatályban volt, valamint a bejelentés
     napján hatályos alapszabályát.

Ha a szervezet kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, a „PK” nyomtatványhoz csatolni kell az „N” jelű nyomtatványt is.
 
A listaállítás

A listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2010. december 14-ig lehet bejelenteni a megyei/fővárosi választási bizottságnál az „LK01 LK02” nyomtatványon, amelyhez mellékelni kell a listán szereplő jelöltek „SZK” jelű személyi lapját.

A listán legfeljebb 21 jelölt szerepelhet.
A listára a szervezet bármelyik elektort felveheti  függetlenül attól, hogy a települési kisebbségi önkormányzati választásokon a jelölt melyik szervezet képviseletében vagy mely településen indult.
 Az elektor más megye területi listáján is szerepelhet, mint amely megyéhez tartozó település kisebbségi önkormányzatának tagja.
A jelölt kérheti – az „SZK” személyi lapon –, hogy a szavazólapon a nevét a kisebbség nyelvén is tüntessék fel. Ebben az esetben a kisebbségi nevet az „N” bizonylaton kell leadni.

A választást akkor lehet megtartani, ha a jelölő szervezetek által állított listákon összesen legalább 7 jelölt van.

Választási szervek
 
A területi kisebbségi választáson a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezései értelmében a listát állító jelölő szervezeteknek nincs lehetőségük a választási bizottságokba megbízott tagot delegálni. Mindazonáltal a választási bizottságok ülései nyilvánosak, a kisebbségi szervezetek képviselői azokon megjelenhetnek.

A szavazás
 
A szavazásra azokon a településeken kerül sor, ahol a szavazás napján települési kisebbségi önkormányzat működik.
A helyi választási bizottság által kijelölt helyiségben lehet szavazni.

A szavazólap tartalmazza:
  -  a kisebbség megnevezését;
  - a listák nevét a területi választási bizottság által kisorsolt sorrendben;
  - a listán induló jelöltek közül az első 7 jelölt nevét a kisebbségi jelölő szervezet által
    bejelentett sorrendben;
  - valamint a szavazás módjára vonatkozó tájékoztatást.

Az elektor akkor szavazhat, ha személyazonosságát és lakcímét a következő, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok bemutatásával igazolja:
  - a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvánnyal;
  - lakcímigazolvánnyal és
  - személyazonosító igazolvánnyal,
  - útlevéllel,
  - 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedéllyel.

Az elektor egy listára szavazhat, majd a szavazólapot borítékba zárja, amelyen fel kell tüntetni a kisebbség megnevezését.

**********

A TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 41/2010. (XII.15.)TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. január 9. napjára kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyében állított kisebbségi megyei listáját nyilvántartásba veszi.  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 17-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete jelölő szervezet – képviseletében megjelent Horváth Csaba, képviseletre jogosult személy – 2010. december 13-án a Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete jelölő szervezetnek Győr-Moson-Sopron megyében állított kisebbségi megyei listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).  A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendeletben meghatározott nyomtatványokat.  A TVB elvégezte a kisebbségi megyei lista állításához szükséges feltételek meglétének ellenőrzését, és megállapította, hogy az LK jelű formanyomtatvány, valamint a nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatokat tartalmazó 8 db SZK jelű nyomtatvány megfelelő kitöltésével, benyújtásával a jelölő szervezet eleget tett a lista nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek. Erre tekintettel a TVB a listát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 115/P. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilvántartásba vette. A TVB hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdés a.) pontján, a határozat a 2005. évi CXIV. törvény 16. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 15. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

********* 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 42/2010. (XII.15.)TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. január 9. napjára kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületét jelölő szervezetként  nyilvántartásba veszi.  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 17-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

INDOKOLÁS 

A Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének (rövidített nevén: NÖME KOMVERBAND) képviselője, Molnár Kálmánné - aki képviseleti jogosultságát a jelölő szervezet bejelentéséhez mellékelt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól kiállított kivonattal igazolta - 2010. december 14-én az egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB). A jelölő szervezet bejelentése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet Melléklet 33. sz. mintának megfelelő PK formanyomtatványon, valamint a 45. minta szerinti N formanyomtatványon történt. A jelölő szervezet képviselője a nyilvántartásba vételhez benyújtotta a Ve. 115/J. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jelölő szervezet alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet alapszabályban rögzített célja a német kisebbség képviselete. A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 26. § (2) bekezdésének a.) pontja értelmében a jelölő szervezet alapszabályában az adott kisebbség képviseletének célként a települési kisebbségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve rögzítve kell lenni. A TVB megállapította, hogy az alapszabály 2006. november 18-i keltezésű, ezért a szervezet jelölő szervezetként részt vehet a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.  A TVB elvégezte a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzését. Megállapította, hogy a PK jelű formanyomtatvány megfelelő kitöltésével, valamint a 2010. december 3-án a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének nyilvántartási adatairól kiállított kivonat és a 2006. november 18-án kelt egységes szerkezetű alapszabály benyújtásával eleget tett a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek. Erre tekintettel a TVB a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületét jelölő szervezetként a Ve. 115/P. § (4) bekezdésének a) pontja alapján nyilvántartásba vette.  A TVB hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdés a.) pontján, a határozat a Ve. 115/J. § (1) bekezdésén, a 2005. évi CXIV. törvény 26. § (2) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 15. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke

*********** 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 43/2010. (XII.15.)TVB számú határozata   

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. január 9. napjára kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyében állított kisebbségi megyei listáját nyilvántartásba veszi.  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 17-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete jelölő szervezet – képviseletében megjelent Molnár Kálmánné, az egyesület elnöke – 2010. december 14-én a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete jelölő szervezetnek Győr-Moson-Sopron megyében állított kisebbségi megyei listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB). A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendeletben meghatározott nyomtatványokat. A TVB elvégezte a kisebbségi megyei lista állításához szükséges feltételek meglétének ellenőrzését, és megállapította, hogy az LK jelű formanyomtatvány, valamint a nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatokat tartalmazó 10 db SZK jelű nyomtatvány megfelelő kitöltésével, benyújtásával a jelölő szervezet eleget tett a lista nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek. Erre tekintettel a TVB a listát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 115/P. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilvántartásba vette. A TVB hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdés a.) pontján, a határozat a 2005. évi CXIV. törvény 16. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 15. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

********** 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság  44/2010. (XII.15.)TVB számú határozata  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. január 9. napjára kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a Rom Po Drom (Cigány az Úton) Egyesületet jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 17-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

INDOKOLÁS 

A Rom Po Drom (Cigány az Úton) Egyesület (rövidített nevén: Rom Po Drom Egyesület) képviselője, Horváth Attila - aki képviseleti jogosultságát a jelölő szervezet bejelentéséhez mellékelt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól kiállított kivonattal igazolta - által meghatalmazott Wellerné Csiszár Ildikó 2010. december 14-én az egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).  A jelölő szervezet bejelentése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet Melléklet 33. sz. mintának megfelelő PK formanyomtatványon történt. A jelölő szervezet képviselője a nyilvántartásba vételhez benyújtotta a Ve. 115/J. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jelölő szervezet alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet alapszabályban rögzített célja a cigány kisebbség képviselete. A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 26. § (2) bekezdésének a.) pontja értelmében a jelölő szervezet alapszabályában az adott kisebbség képviseletének célként a települési kisebbségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve rögzítve kell lenni. A TVB megállapította, hogy az alapszabály 2006. július 20-i keltezésű, ezért a szervezet jelölő szervezetként részt vehet a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.  A TVB elvégezte a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzését. Megállapította, hogy a PK jelű formanyomtatvány megfelelő kitöltésével, valamint a 2010. december 10-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által a Rom Po Drom Egyesület nyilvántartási adatairól kiállított kivonat és a 2006. július 20-án kelt egységes szerkezetű alapszabály benyújtásával eleget tett a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek. Erre tekintettel a TVB a Rom Po Drom Egyesületet jelölő szervezetként a Ve. 115/P. § (4) bekezdésének a) pontja alapján nyilvántartásba vette. A TVB hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdés a.) pontján, a határozat a Ve. 115/J. § (1) bekezdésén, a 2005. évi CXIV. törvény 26. § (2) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 15. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

********* 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság  45/2010. (XII.15.)TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. január 9. napjára kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a Rom Po Drom (Cigány az Úton) Egyesület jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyében állított kisebbségi megyei listáját nyilvántartásba veszi.  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 17-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A Rom Po Drom (Cigány az Úton) Egyesület jelölő szervezet – képviseletében megjelent Wellerné Csiszár Ildikó, aki képviseleti jogosultságát az egyesület bejegyzett képviselője által részére adott meghatalmazás eredeti példányával igazolta – 2010. december 14-én a Rom Po Drom (Cigány az Úton) Egyesület jelölő szervezetnek Győr-Moson-Sopron megyében állított kisebbségi megyei listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).  A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendeletben meghatározott nyomtatványokat.  A TVB elvégezte a kisebbségi megyei lista állításához szükséges feltételek meglétének ellenőrzését, és megállapította, hogy az LK jelű formanyomtatvány, valamint a nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatokat tartalmazó 7 db SZK jelű nyomtatvány megfelelő kitöltésével, benyújtásával a jelölő szervezet eleget tett a lista nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek. Erre tekintettel a TVB a listát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 115/P. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilvántartásba vette.

A TVB hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdés a.) pontján, a határozat a 2005. évi CXIV. törvény 16. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 15. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

********* 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság  46/2010. (XII.15.)TVB számú határozata  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. január 9. napjára kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyében állított kisebbségi megyei listáját nyilvántartásba veszi.  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 17-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

INDOKOLÁS 

A LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet – képviseletében megjelent Bogdán Piroska, aki képviseleti jogosultságát az egyesület bejegyzett képviselője által részére adott meghatalmazás eredeti példányával igazolta – 2010. december 14-én a LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezetnek Győr-Moson-Sopron megyében állított kisebbségi megyei listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).  A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendeletben meghatározott nyomtatványokat.  A TVB elvégezte a kisebbségi megyei lista állításához szükséges feltételek meglétének ellenőrzését, és megállapította, hogy az LK jelű formanyomtatvány, valamint a nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatokat tartalmazó 11 db SZK jelű nyomtatvány megfelelő kitöltésével, benyújtásával a jelölő szervezet eleget tett a lista nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek. Erre tekintettel a TVB a listát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 115/P. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilvántartásba vette. A TVB hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdés a.) pontján, a határozat a 2005. évi CXIV. törvény 16. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 15.

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke

*********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 47/2010. (XII.17.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. január 9. napjára kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásának előkészítése során a Győr-Moson-Sopron megyében állított cigány kisebbségi területi listák sorsolásáról meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a cigány kisebbségi területi listák sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki: 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rom Po Drom (Cigány az úton) Egyesület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 19-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A 2011. január 9. napjára kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásának előkészítése során Győr-Moson-Sopron megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 2 cigány kisebbségi területi listát vett nyilvántartásba. A TVB 2010. december 17-én megtartott nyilvános ülésén - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 115/P. § (4) bekezdés b.) pontjában foglaltak szerint - a kisebbségi területi listák között a rendelkező részben szereplő sorrendet sorsolta ki.  A TVB hatásköre a Ve. 115/P. § (4) bekezdés b.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 17. 

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke

**********  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 49/2010. (XII.20.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. évi Győr-Moson-Sopron megyei cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választásának előkészítése során a szavazólap-minta adattartalmáról meghozta a következő h a t á r o z a t o t

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. évi Győr-Moson-Sopron megyei cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a szavazólap-minta adattartalmát a határozat mellékletét képező szavazólap-minta alapján jóváhagyja, a szavazólap-mintát „Nyomható” jelzéssel ellátja és aláírással hitelesíti. A határozat ellen a meghozatalától számított 1 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 21-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése c.) pontjában foglalt felhatalmazás értelmében a Területi Választási Bizottság jóváhagyta a Győr-Moson-Sopron megyei cigány területi kisebbségi önkormányzati képviselők választásánál a területi listás szavazólap-minta adattartalmát és megállapította, hogy az azokon szereplő adatok megegyeznek a nyilvántartásba vett adatokkal. A bizottság hibátlannak minősítette a szavazólap-mintát, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A TVB határozata a Ve. 115/P. § (4) bekezdése c.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1), (3) és (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 20.  

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke 

********** 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 50/2010. (XII.20.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. évi Győr-Moson-Sopron megyei német kisebbségi önkormányzati képviselők választásának előkészítése során a szavazólap-minta adattartalmáról meghozta a következő h a t á r o z a t o t. A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. évi Győr-Moson-Sopron megyei német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a szavazólap-minta adattartalmát a határozat mellékletét képező szavazólap-minta alapján jóváhagyja, a szavazólap-mintát „Nyomható” jelzéssel ellátja és aláírással hitelesíti. A határozat ellen a meghozatalától számított 1 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 21-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése c.) pontjában foglalt felhatalmazás értelmében a Területi Választási Bizottság jóváhagyta a Győr-Moson-Sopron megyei német területi kisebbségi önkormányzati képviselők választásánál a területi listás szavazólap-minta adattartalmát és megállapította, hogy az azokon szereplő adatok megegyeznek a nyilvántartásba vett adatokkal. A bizottság hibátlannak minősítette a szavazólap-mintát, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.  A TVB határozata a Ve. 115/P. § (4) bekezdése c.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1), (3) és (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 20.  

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke 

********** 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 51/2010. (XII.20.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. évi Győr-Moson-Sopron megyei horvát kisebbségi önkormányzati képviselők választásának előkészítése során a szavazólap-minta adattartalmáról meghozta a következő h a t á r o z a t o t. A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2011. évi Győr-Moson-Sopron megyei horvát kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a szavazólap-minta adattartalmát a határozat mellékletét képező szavazólap-minta alapján jóváhagyja, a szavazólap-mintát „Nyomható” jelzéssel ellátja és aláírással hitelesíti. A határozat ellen a meghozatalától számított 1 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 21-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (4) bekezdése c.) pontjában foglalt felhatalmazás értelmében a Területi Választási Bizottság jóváhagyta a Győr-Moson-Sopron megyei horvát területi kisebbségi önkormányzati képviselők választásánál a területi listás szavazólap-minta adattartalmát és megállapította, hogy az azokon szereplő adatok megegyeznek a nyilvántartásba vett adatokkal. A bizottság hibátlannak minősítette a szavazólap-mintát, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A TVB határozata a Ve. 115/P. § (4) bekezdése c.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1), (3) és (4) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. december 20. 

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke 

 

 

 

 

Megosztás Facebookon Megosztás Twitteren

« Back