Blind friendly

Rangos megyei elismerések államalapítónk ünnepén

Az ünnepi program 10.00 órakor a Premontrei Apátság templomában (Szent István tér) ökumenikus igeliturgiával kezdődött a történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével. A program további részében Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet (a beszéd jelen összefoglaló végén, csatolt dokumentumban található, illetve olvasható). A megyei kitüntető címet és megyei kitüntető díjakat dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke adta át a díjazottaknak. Az ünnepi rendezvény keretében közreműködött Baranyai Ildikó (vers), a Garabonciás együttes, Horváth Ildikó (narrátor), Horváth József (orgona), valamint Visy Petra (ének). 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése 47/2013. határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉÉRT KÉK SZALAG KITÜNTETŐ CÍMET DR. VÁRSZEGI ASZTRIK pannonhalmi főapát úrnak adományozta.

Dr. Várszegi Asztrik 1964-ben lépett be a Pannonhalmi Szent Benedek Rendbe, ahol később ünnepélyes szerzetesfogadalmat tett. Hamarosan pappá szentelték. 1989-ben szentelték püspökké Esztergomban, majd 1991-ben pannonhalmi főapát lett. Jelmondata: "fortitudo mea Deus" - "Erősségem az Isten."

Azóta hatékonyan munkálkodik azon, hogy a Pannonhalmi Főapátság szociális, oktatási-nevelési és kulturális intézményei bővüljenek és betöltsék társadalmi küldetésüket. Tudatos tervezéssel megszervezte a Főapátság épületegyüttesének az 1996-os millenniumi évre történő rekonstrukcióját, amely a világörökség részévé válhatott. Rendkívül nagy szerepe van abban, hogy az ezeréves pannonhalmi bencés monostorban és környezetében több, sikeres projekt valósulhatott meg. A kulturális, turisztikai, energetikai, infrastrukturális fejlesztések a szűkebb és tágabb közösség javát is szolgálják és erősítik a Pannonhalmi Főapátság vallási és kulturális értékeit.

Dr. Várszegi Asztrik püspökként és pannonhalmi főapátként a magyar közélet ismert és elismert szereplőjévé vált. Emberi nyitottsága alkalmassá tette arra, hogy a párbeszéd, a megbékélés és a találkozás szolgálatát vállalja magára.  

 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a 48/2013. határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TÉRSÉGFEJLESZTÉSÉÉRT GRÓF SZÉCHÉNYI FERENC-DÍJAT MACHER ZOLTÁN úrnak, a Pannon-Víz Zrt. üzemmérnökség-vezetőjének adományozta.

Macher Zoltán a Pannon-Víz Zrt. üzemmérnökség vezetője, 1969 óta dolgozik a vízműnél. A tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetésig végig kísérhette, ahogy a hetvenes évektől kezdett kibontakozni a terület vízellátása. Az üzemmérnökség területe fokozatosan növekedett, jelenleg 37 település vízellátását irányítja, Győr-Ménfőcsanak és Gyirmót térségétől egészen a Bakonyig. Nevéhez köthető a környék szennyvízelvezető rendszereinek kiépítése, a nyolcvanas évek második felétől kezdődően. Szakmai tanácsaival segítette a beruházások sikeres megvalósulását, majd később biztosította azok zavartalan működtetését. Munkáját mindig nagy gonddal, magas szakmai színvonalon, a fogyasztói elvárásoknak megfelelően végezte.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a 49/2013. határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT PÉTERFY SÁNDOR-DÍJAT DR. KOVÁCS PÉTER úrnak, címzetes egyetemi docensnek adományozta. 

A mosonmagyaróvári születésű Kovács Péter a Pannon Agrártudományi Egyetemen végzett tanulmányai mellett erdészeti ágazatvezetőként is dolgozott. 1991-től családi vállalkozásuk, a Funkció Kft. ügyvezetői pozícióját töltötte be. 2006-tól a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérése alapján ellátta a mestervizsga bizottság elnöki teendőit és betöltötte az élelmiszer tagozat elnöki posztját.

A mosonmagyaróvári egyetem doktori iskolája által szervezett szakmai program keretén belül több magyar és angol nyelvű cikke is megjelent. Doktori fokozatát 2011-ben szerezte meg. A következő évben címzetes egyetemi docens kinevezést kapott. Előadó a Nyugat-Magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári karának két tanszékén, valamint tagja az államvizsga-bizottságnak.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése az 50/2013. számú határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DR. KOVÁCS PÁL-DÍJAT CSITEI GÁBOR úrnak, a kapuvári Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának adományozta.

Csitei Gábor 1990 óta foglalkozik néptánccal. Jelenleg a kapuvári Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatait látja el. Az iskolában közel 300 gyermek és fiatal ismerkedik a néptánccal. A kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2010-ben nyerte el a Magyar Táncművészeti Főiskola partnerintézménye és gyakorlóhelye címet. Iskolai munkája mellett a Kapuvár Néptáncegyüttes művészeti vezetőjeként is tevékenykedik. Az együttes évek óta szép sikereket ér el, több külföldi szereplésen képviselte a Rábaközt és ezzel megyénket.

Csitei Gábor Fülöp Ferenc-díjas táncos és a Magyar Kultúra Apródja cím birtokosa. Tagja a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnökségének, alelnöke az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése az 51/2013. számú határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE MŰVÉSZETÉÉRT KORMOS ISTVÁN-DÍJAT FARKAS KATALIN höveji csipkekészítőnek adományozta.

Farkas Katalin a Háziipari Szövetkezet höveji csoportjának vezetőjeként - mind a termékek tervezésével, mind pedig a minőségi kivitelezéssel - sokat tett a höveji csipke nemzetközi elismertségének növelése érdekében. Felkarolta a fiatal tehetséges csipkevarrókat, egyengetve tudásukat, biztatva, támogatva zsűriztetési szándékukat, ő maga is számos munkáját zsűriztette. A népművészet mestere címet elnyert Szigethy Istvánné utáni nemzedék kiemelkedő tagja, aki sokat tesz a höveji csipke továbbéléséért. Bemutatókat tart az elkészült csipkékből és rendszeresen kiállításokon vesz részt. Havonta kétszer Hövejen csipkevarró tanfolyamokat tart, átadva ezzel tudását a jövő reménységeinek. Munkája elismeréseként Kis Jankó Bori-díjat kapott. Farkas Katalin egyedülálló és színvonalas alkotásaival nem csak saját, hanem Hövej település örökségét is meghatározza, biztosítva ezáltal a térség – a Rábaköz – hagyományait, értékeit, gazdagságát. 

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése az 52/2013. számú határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SPORTJÁÉRT BAUER RUDOLF-DÍJAT PÁDER VILMOS úrnak, sportújságírónak adományozta.

Páder Vilmos már gyermekkorában magába szívta a sport iránti alázatot, szeretetet. Több sportágat kipróbált, végül a labdarúgás érintette meg leginkább. Fiatalon egy komoly sérülés véget vetett aktív futballpályafutásának. A játékvezetői vizsgát 1970-ben tette le. A Nemzeti Bajnokságban játékvezetőként és partjelzőként is működött hosszú évekig. 1981-ben megkapta „Az év játékvezetője” címet. Több évig volt a soproni játékvezetői csoport vezetője, majd 1995-ben megyei játékvezető bizottság elnöke lett. Ekkor vezetett be szakmai reformokat az elméleti és gyakorlati képzésben. A játékvezetők irányítását követően – 16 éven keresztül - a Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi alelnökként tevékenykedett. Több cikluson keresztül képviselte megyénket a labdarúgás legmagasabb fórumában, az MLSZ küldöttközgyűlésében. 2002-ben megkapta a „Megye Labdarúgásáért” kitüntetést.

Mindezek mellett rendkívül sokat dolgozik egyik kedvenc szakterületén, a médiában. Sportújságírói hivatását 1985-től gyakorolja, legtöbbet a Kisalföld című megyei napilapban publikál.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése az 53/2013. számú határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DR. PETZ ALADÁR-DÍJAT DR. PUSZTAI JUDIT háziorvosnak adományozta. 

Pusztai Judit Rábaszentmihályon nőtt fel. A győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Az egyetemet a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán végezte 1983-ban. Első munkahelye Mosonmagyaróváron a Karolina Kórház belgyógyászati osztályán volt, ahol belgyógyász szakvizsgát tett. 1989-ben körzeti orvosként került Csornára. 1992-től, több mint 20 éve vállalkozó háziorvosként folytatja munkáját. 2002-ben háziorvosi szakképesítést is szerzett. Felelősséggel végzett munkája mellett nagy szeretettel nevelte fel három gyermekét, akik már 4 unokával is megajándékozták őt. Munkájában fáradhatatlan és lelkiismeretes. Csornán nagy népszerűségnek örvend, páciensei szeretik és megbecsülik. 

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése az 54/2013. számú határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT ÉS GYERMEKVÉDELMÉÉRT DR. BATTHYÁNY-STRATTMAMM LÁSZLÓ–DÍJAT MARTON JÓZSEF plébános úrnak adományozta.

A díjazott az elismeréssel együtt járó pénzösszeget felajánlotta az UROPROGRESS ARRABONENSIS ALAPÍTVÁNY javára. József atya papi szolgálata miatt ma nem tud személyesen körünkben lenni, így a díjat az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Dr. Törzsök Ferenc veszi át.

Marton József 1957-ben lépett be a bencés szerzetesrendbe. 1957 és 1963 között a pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskolán végzett tanulmányokat. 1962-ben szentelték pappá. Hamarosan megszerezte a biológia-földrajz szakos középiskolai tanári végzettséget is. 1968-tól Pannonhalmán gimnáziumi tanár, diákotthoni prefektus, 1974-től óraadó tanár Győrött. 1984-től kisegítő lelkész a pannonhalmi plébánián, majd plébános Pannonhalmán, és Nyalka, Táp, Tápszentmiklós, valamint Győrasszonyfa községekben. 2000 óta városi plébános Pannonhalmán. József atya három évtizede végzi töretlen lendülettel és szeretettel, minden ellenszolgáltatás nélkül a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban fekvő betegek lelki és szociális gondozását, legyen az gyermek, felnőtt, hívő vagy nem hívő. Sokaknak utolsó perceiben adott lelki nyugalmat, másoknak pedig erőt a betegség leküzdésére. Nem kíméli magát, nem ismer fáradtságot és minden áldozatra kész, ha embertársainak szüksége van rá.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése az 58/2013. számú határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DR. CSIZMADIA ANDOR-DÍJAT VARGA LÁSZLÓNÉNAK, a Nemzeti Ad- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága főigazgatójának adományozta.

Varga Lászlóné négy évtizede dolgozik a közszolgálatban. Az elmúlt évek során a mai világra jellemző gyors fejlődés az adóhivatal számára is új feladatokat adott. Varga Lászlóné újító, jobbító javaslataiban prioritást nyert a közért megvalósuló közszolgáltatás, de az eredményesség elengedhetetlen feltételének tartja a törvényesség betartását szolgáló hatósági ellenőrzés fontosságát is. Azt vallja, hogy minden tisztességesen adózni kívánó vállalkozást és állampolgárt segíteni kell kötelességei teljesítésében, és ennek érdekében kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a szervezet ügyfélszolgálata gyors, pontos és hiteles tájékoztatást nyújtson az ügyfeleknek. Kiemelt figyelmet fordít a szervezet fiatal, pályakezdő alkalmazottainak szakmai és emberi támogatására. Úgy véli, mindannyiunk közös érdeke, hogy az országban és a megyében is sikeres, eredményesen működő, jó adófizető vállalkozások működjenek, és ennek érdekében - a törvényes keretek között - kész minden segítséget megadni.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése az 59/2013. számú határozatával GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GAZDASÁGÁÉRT MELLER IGNÁC DÍJAT a CSERPES SAJTMŰHELY KFT-nek adományozta. Az elismerést átveszi Cserpes István tulajdonos.

A Cserpes Sajtműhely Kft.-t Cserpes István alapította, a cég 1992. április 1-jén kezdte el működését Kapuváron. Folyamatosan fejlődtek, ám az EU csatlakozás előtt kezdett átalakulni a piac és egyéb körülmények is oda vezettek, hogy a vállalkozás nehéz helyzetbe került. Ekkor az „előre menekülés” mellett döntöttek és a termékszerkezet megváltoztatásával elkezdtek manipulálatlan termékeket gyártani, valamint mozgó értékesítéssel és saját boltok létrehozásával saját kereskedelmet kiépíteni. Jelenleg több mint 60 féle terméket gyártanak, mesterséges adalékanyag és tartósítószer hozzáadása nélkül. Ehhez az üzemi gyakorlathoz és elképzeléshez azonban fontos a termékek időveszteség nélküli piacra juttatása. 2012. június 1-jén, a Tej világnapján nyitották meg első tejivójukat Budapesten. A kedvező fogadtatás miatt azóta újabb üzletet nyitott meg a cég a fővárosban. A Cserpes Trudi és a Sajtműhely joghurtjai, tejfölei sorban nyerik a különböző teszteket és elismeréseket.

 

Attachment