Blind friendly

Megyei Értékek - "Megyerikumok"

Megyei értéktár – „megyerikumok”

Győr-Moson-Sopron megye számos értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, épített örökséggel, gasztronómiai nevezetességgel, gyógyvíz- és fürdőkultúrával rendelkezik, amelyek megőrzése feltétlenül indokolt és szükséges. Ezért döntött úgy a megyei közgyűlés, hogy létrehozza a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárat, illetve a megyei értéktár létesítésével kapcsolatos feladatok ellátására a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottságot. A döntés hátterében amagyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény , illetve a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló   114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet  áll, mely jogszabályok értelmében a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárakban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében - szakterületenkénti kategóriák szerint - kell azonosítani és rendszerezni.

Emellett a megyei területfejlesztési koncepció is kitér a megyei értéktár létrehozásának fontosságára, annak ösztönzésére, mindehhez pedig egy új fogalmat a „megyerikum” fogalmát is társítja.

Ezen az oldalon – a megjelenő információkat időről időre bővítve – igyekszünk egy csokorba összeszedni és az érdeklődők számára elérhetővé tenni a témával kapcsolatos dokumentumokat, képanyagot. Mivel azonban megyénk bővelkedik mindabban, amire joggal lehetünk büszkék, ezért itt csak egy kis ízelítőt tudunk a megyei értékekből, a „megyerikumokból” adni.   

*********

Kapcsolat:

Levelezési cím: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal - 9021 Győr, Városház tér 3. 
E-mail:            megyei.ertekek@gymsmo.hu 

***************


A megyei értékek - "megyerikumok" - közé felvett javaslatok listája (2014. 12.12-i állapot szerint):

1. höveji csipke

2. Széchenyi István szellemi hagyatéka

3. a győrújbaráti Csobolyó Néptáncegyüttes valamint az általa képviselt kulturális értékek

4. rábaközi hímzésmotívumok

5. bohócjárás Mihályiban

6. Nagycenki Római Katolikus Temető

7. Audi TT

8.  Győri Balett

9.  fröccs

10. Győrkőcfesztivál

11. Szent László herma

12. Könnyező Mária kép

13. győri kékfestők

14. Győri Audi ETO KC

15. győri termál- és gyógyvíz

16. Rába Néptáncegyüttes

17. Kisalföld Táncegyüttes

18. Szigetközi Csutora Néptáncegyüttes
19. bogyoszlói fafaragók
20. juhászkampó
21. Bilibáncs Népi Hagyományőrző Tábor és Fesztivál
22. győri vár
23. a Kisalföld népi építészete
24. a Téti Ifjúsági Fúvószenekar
25. Molnár Sándor kádármester és a munkássága által képviselt értékek;
26. a nyúli Sárkánylyuk vízmosás
27.Grózer Csaba íjkészítő mester és az általa képviselt kulturális, történelmi értékek;
28. a fertőszentmiklósi római katolikus templom barokk főoltára és mellékoltárai
29. a Szeredi kápolna és környéke (Fertőszentmiklós)
30. a csornai népi fazekasság
31.a csornai Pántlika Néptáncegyüttes
32.a csornai Premontrei Apátság
33. a csornai viselet
34. a rábaközi perec
35. a Sarlós Boldogasszony templom (Kópháza)
36. Sarlós Boldogasszony kegykápolna Máriakálnok);
37. Szany épített öröksége:
    Szanyi háromtornyú római katolikus     plébániatemplom;
    Szanyi volt püspöki vadászkastély és kert
    Szanyi Szent Anna kápolna és zarándokhely
38. Rugli Dezső tégla- és cserépmúzeuma; (Szany)
39. Szili Búcsú;
40. Téti Helytörténeti Gyűjtemény;
41.a vörös barátok mondája;
42. tényői tájház;
43. Kránitzné Rikker Ildikó intarziakészítő alkotásai és az általuk képviselt kulturális értékek; (Tét)
44. hédervári Boldogasszony kápolna, benne a Fekete Madonna szoborral, valamint a kápolna előtt álló kocsányos tölgy ,   az Árpád fa;
45.Kont-fa (szürke nyár, Hédervár)
46. Mosonmagyaróvár épített öröksége:
    Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd r.k. plébániatemplom;
    vár;
    Nepomuki Szent János emlékmű
    Szent Kereszt (Olasz) kápolna;
    Cselley-ház 
    Haller iskola 
    Korona Szálló 
    Futura-Mosoni Gabonaraktár
    Postapalota 

47. Óvári Sajt/ok;

*****

A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság tagjai:
dr. Pető Péter elnök
Méri Attila
Török Katalin
Hegyi Zoltán
dr. Nagy Gergely
Csitei Gábor
Dr. Dénesi Tamás 
Dr. Tóth Imre
Dr. Veöreös András 
Kovács Lászlóné
Lengyel Sándor
Reischl Gábor
Taschner Tamás

**********

Így segítheti munkánkat
-
Kérjük, hogy a csatolt javaslattételi űrlap kitöltésével járuljon hozzá Ön is közös értékeink feltárásához és megőrzéséhez!

A kitöltéshez az alábbi dokumentumok nyújtanak Önnek segítséget:
- Összefoglaló és áttekintés a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról;
- Kitöltési útmutató a javaslattételi űrlaphoz.

**********

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés határozata a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár és Értéktár Bizottság létrehozásáról ( 2013. június 14.)

Győr-Moson-Sopron megyei is bemutatkozik bemutatkozik a Magyar Értékek Napján (2013. szeptember 12.)

Az együttműködés erejét ünnepelték (2013. szeptember 16.)

Győr-Moson-Sopron megye kincsei című kiadvány (amely ugyan korábbi, de sok hasznos, ma is aktuális információval szolgálhat az érdeklődőnek)
      Épített örökség   
     
Jeles személyek  

A Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatójának köszönőlevele (2013. szeptember 19.)

Egyszerűen lehet megyerikumot javasolni (Kisalföld, 2013. november 4.)

Megtartotta alakuló ülését a Megyei Értéktár Bizottság a höveji csipke lett az első "megyerikum"  (2013. november 8.)

"Kinyitottuk a megyei értéktár ajtaját" - emléklap az elsőnek (2013. november 15.)

Pannonhalma is a hungarikumok között (2014. január 31.)

Újabb "megyerikumok" a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárban (2014. február 20.)

Díszoklevél a Csobolyónak (2014. február 26.)

***

Újabb értékek a "megyerikumok" között (2014. 06.13.)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság (GYMS MÉB) 2014. június 13-i ülésén 14 javaslatot tárgyalt és mindegyiket alkalmasnak tartotta a „megyerikumok”, azaz a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba való felvételre.

Ennek megfelelően megyei értékké vált:

1.        Bohócjárás Mihályiban
2.        Nagycenki Római Katolikus Temető
3.        Audi TT
4.        Győri Balett
5.        fröccs
6.       Győrkőcfesztivál
7.        Szent László herma
8.       Könnyező Mária kép
9.       győri kékfestők
10.    Győri Audi ETO KC
11.   győri termál- és gyógyvíz
12.   Rába Néptáncegyüttes
13.   Kisalföld Táncegyüttes
14.   Szigetközi Csutora Néptáncegyüttes 

Kara Ákos, a MÉB elnöke elmondta: örömteli, miszerint elindult a megyei értéktárba való jelölési – ezáltal érték-felismerési – folyamat. Ennek bizonyítéka, hogy ma 14 javaslat került a testület elé. Véleménye szerint ez is bizonyítja azt, hogy helyi szinten is kezdik felismerni az értékeket, és ezzel párhuzamos azt is, hogy a helyi érték megyei érték is lehet, sőt, számos közülük a nemzeti értékek, illetve hungarikumok sorába is kiválóan beleillik. Mindenkit arra biztat, hogy éljenek a felterjesztés lehetőségével. Ennek mikéntjéről a megyei önkormányzat honlapjának nyitóoldalán elhelyezett banner mögötti tartalom részletes információkat nyújt.( http://www.gymsmo.hu/index_portal.php?hlid=9037 )

*******

Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság 2014. első félévében végzett munkáról


Szakmai nap a települési értéktárakról
(2014.11.07.)

Amikre büszkék vagyunk(Győr Plusz hetilap 2014. 11.07-i lapszám)

Pályázati forrásból támogatják a megyei értéktár működését (2014.12.12.)

Számos új taggal bővült a Megyei Értéktár (2014. 12.12.)

TÁJÉKOZTATÁS (2015. 01.13.)

2014. év folyamán a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottsága ill. Mihályi Község Önkormányzata úgy ítélte meg, hogy a „Bohócjárás Mihályiban” elnevezésű – a megyei értéktárba már felvett – nemzeti érték méltó a Magyar Értéktárba való felterjesztésre. A felterjesztésről határozatban döntött mind  Mihályi Község Önkormányzata, mind a Megyei Értéktár Bizottság. A felterjesztéshez Dr. Kiss Jenő akadémikus, egyetemi tanár írt ajánló levelet. 2015 januárjában a felterjesztést megküldtük a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályának.

***

ÉRTÉKEKRŐL ÉRTÉKEK KÖZÖTT A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN (2015.01.21.)
 

A Győr Plusz Televízió tudósítása az eseményről: megtekinthető itt.

***

Értékek - értékmentés - értéktárak - roadshow a Téti Járásban
(2015.02.04.)

Telt ház, nagy érdeklődés Téten - összefoglaló (2015.02.04.)

Beszámoló a megyei értéktár bizottság 2014. II. félévi munkájáról (2015.02.013.)

Folytatódik az „Értékek, értékmentés, értéktárak” című szakmai programsorozat  (2015.03.10.) 

Fórum a csipkék között (2015.03.14.) 

Középpontban a Csornai járás értékei (2015.03.23.) 

Értékekről - hiteles környezetben(2015.03.24.) 

Újabb tagok a megyei értékek között (2015.04.24.) 

Módosul a hungarikumtörvény  (2015.04.29.) 

Hungarikumok, megyerikumok, értéktárak, Világörökségi Nap (2015.05.11.) 

A Mosonmagyaróvári járás értékeiről tanácskoztak (2015.05.13.)

Ismét kenyérfesztivál (2015. 06.09.) 

Megyei borverseny - a hungarikumok jegyében (2015. 06. 25.)

 GALÉRIA: (feltöltés alatt)

A Megyei Értéktár Bizottság első határozatával - egyhangú döntéssel - a höveji csipkét felvette a megyei értéktárba

 

Kara Ákos, a GYMS MÉB elnöke emléklappal köszönti Hövej polgármesterét, dr. Némethné István Erzsébetet az alkalomból, hogy a höveji csipke lett az első  "megyerikum"

*****************

A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság három új értéket vett fel a "megyerikumok" közé:

Széchenyi István szellemi hagyatéka (már nemzeti érték is)

A győrújbaráti Csobolyó Néptáncegyüttes, illetve az általa képviselt kulturális értékek

Rábaközi hímzésmotívumok

*********************

Kara Ákos, a MÉB elnöke díszoklevéllel köszöntötte a Csobolyó Néptáncegyüttest (az eseményen a felterjesztők, javaslattevők is jelen voltak)

*********************

Győri Balett

Győrkőcfesztivál

Szent László herma

Győri Audi ETO KC

Könnyező Mária kép

Bohócjárás Mihályiban

Rába Néptáncegyüttes

Győri termál- és gyógyvíz

Nagycenki római katolikus temető

Győri kékfestők

Audi TT

Fröccs 

Kisalföld Táncegyüttes 


Szigetközi Csutora Néptáncegyüttes

 

Bilibáncs Fesztivál és Tábor

A győri vár

Bogyoszlói fafaragók

Juhászkampó 

Kisalföld népi építészete

Téti Ifjúsági Fúvószenekar

Molnár Sándor kádármester és munkássága

A nyúli Sárkánylyuk-vízmosás

Grózer Csaba íjkészítő és tevékenysége

A fertőszentmiklósi róm. kat. templom főoltára és mellékoltárai

Szeredi-kápolna és környéke, Fertőszentmiklós

Csornai népi fazekasság

A csornai Premontrei Apátság 

Rábaközi perec

Csornai viselet

Csornai Pántlika Néptáncegyüttes

A kórházi Sarlós boldogasszony-kápolna 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁGOT LÉTREHOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzathoz érkezett, hivatalos tájékoztatás alapján, a 2014. 12.03-i állapot szerint: 

Bezi, Börcs, Csikvánd, Csorna, Dénesfa, Dunaszeg Dunasziget, Enese, Fertőboz, Fertőd, Győrsövényház, Győrújbarát, Halászi, Hövej, Jánossomorja, Kajárpéc ,Kapuvár, Kimle, Kisfalud, Kunsziget, Lébény, Mihályi, Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós, Nagycenk, Nagyszentjános, Nyalka, Nyúl ,Öttevény, Pannonhalma, Pereszteg, Püski, Rábacsécsény, Répceszemere, Sopron, Szany, Szil, Táp, Vitnyéd  

(A települési értéktárral kapcsolatos információkról kérjük, érdeklődjön az adott település önkormányzatánál. )