Blind friendly

Megtartotta alakuló ülését a Győr-Moson-Sopron Megyei Tervezéskoordinációs Testület (GYMS MTT)

Kedden délután Győrött, a Megyei Önkormányzati Hivatalban megtartotta alakuló ülését a Győr-Moson-Sopron Megyei Tervezéskoordinációs Testület (GYMS MTT). Elfogadták a testület ügyrendjét, áttekintették az előttük álló feladatokat, illetve javaslatokat fogalmaztak meg területi és ágazati munkacsoportok létrehozására.

Mind ismeretes, 2012. január 1-jével jelentősen változtak a megyei önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok, mindezt a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezései rögzítették. Ennek megfelelően a megyei önkormányzatok alapvetően területfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat látnak el. Így tehát a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak, a 2014-2020-as időszak területi tervezési folyamatai kapcsán számos kötelező feladata van, illetve lesz, melyeket nem csak a jogszabályok írnak elő, hanem megvalósításuk során a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) által – a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához kiadott –iránymutatást is figyelembe kell venni. Ez utóbbi dokumentum rögzíti többek között azt is, hogy – a megyei programozás szakmai koordinációját biztosítandó – indokolt közgyűlési határozattal egy megyei tervezéskoordinációs testület (MTT) létrehozása, mely az egyes megyei szintű tervdokumentumok időközi és végső változatainak szakmai elfogadásáról és megyei önkormányzat közgyűlés elé terjesztéséről dönt.

Ugyanez a szervezet készíti elő – egyeztetve a többi érintett megye hasonló MTT-jével – a regionális területfejlesztési konzultációs fórum elé kerülő szakmai anyagokat. Az MTT tehát eljár mindazon szakmai dokumentumok tervezése kapcsán, ahol a megyének közvetlen tervezési kompetenciája van. (Ezt a testületet a megyei közgyűlés 2013. november 15-i ülésén, 16 fővel meg is alkotta.)

A megyei tervezéskoordinációs testületben a közgyűlési tag delegáltak (5 fő) mellett elsősorban (többségben) megyei szintű releváns szakmai szervezetek (kamarák, érdekképviseletek, vállalkozói együttműködések, érintett RFÜ, stb.) képviselői kapnak helyet.

A keddi alakuló ülésen áttekintett és elfogadott ügyrend szerint – az NTH ajánlásának figyelembe vételével az MTT elnöke a megyei közgyűlés elnöke, így Győr-Moson-Sopron megye esetében dr. Szakács Imre, elnökhelyettese pedig a megyei közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának (TB) elnöke, Hámori György lett. A közgyűlés, mint politikai testület a TB tagjait delegálta az MTT-be, a további 11 fő pedig kifejezetten a szakmát képviseli a maga szakterületén. Az MTT munkaszervezeti teendőit a hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Irodája látja el, a tervezési és konzultációs folyamat operatív szintű menedzsmentjének biztosításával.

A tegnapi MTT ülésen ismét elhangzott, hogy a megyei szintű szakmai tervezési koordináció térségi és ágazati „metszetben” történik. Ennek megfelelően, a területi érdekek érvényesítése, valamint az alulról jövő fejlesztési javaslatok feltérképezése érdekében az MTT javasolja területi munkacsoportok (TMCS) létrehozását kistérségi/járási szinten, az adott térségben meghatározó szerepet játszó település (város) vezetésével. Feladatuk a megyei szinten zajló tervezés meghatározó területi alapegységét képező várostérségek (kivéve a megyei jogú városok térségei) vonatkozásában megfogalmazott integrált kistérségi fejlesztési részprogramok véleményezése és elkészítésük szakmai koordinációja lesz. 

A területiség mellett az ágazati lefedettség is fontos a fejlesztési irányvonalak teljes körű feltérképezése érdekében, ezért indokolt ágazati munkacsoportok (ÁMCS) létrehozása is, amelyek mind a TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum, mind pedig az ágazati OP-khoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum elkészítésében részt vesznek.

Az MTT tagjai legközelebb – terv szerint – december első felében ülnek össze ismét, ám addig is lesz teendő bőven, hiszen a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan szoros határidőket szem előtt tartva kell mindenkinek a rá bízott feladatot megvalósítania.

A témával kapcsolat tovább, részletesebb információkat  a megyei önkormányzat honlapján található banner mögött lehet olvasni: ITT