Blind friendly

Megkezdődött a megyei területfejlesztési program társadalmi egyeztetése

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat - a Széchenyi Programiroda, a Győri Ipartestület, az IPOSZ megyei szervezete, a Széchenyi István Egyetem és a Győr-Moson-Sopron Megyei Europe Direct Tájékoztatási Központ – támogatásával és segítő közreműködésével – társadalmi egyeztetés keretében – tájékoztató fórumot tartott csütörtökön este Győrött a megye vállalkozói részére. Szó esett a jelentősen átalakuló fejlesztéspolitikáról, a megyei önkormányzat ebben betöltendő régi-új szerepéről, a megyei területfejlesztésnek a 2014-2020. közötti időszakra szóló stratégiai céljairól. A résztvevők áttekintést kaphattak a készülő megyei területfejlesztési programról, különösen annak a vállalkozói szférát érintő prioritásairól, emellett előadást hallgathattak meg a gazdasági válság okairól és hatásairól.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján fő feladatként területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el; a megyei önkormányzat területfejlesztéssel összefüggő feladatait pedig a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Tftv.) rendelkezései rögzítik. A Tftv.-ben meghatározott feladatok közül önkormányzatunk kiemelt feladata a megyei területfejlesztési koncepció megalkotása, majd az arra épülő megyei területfejlesztési program elkészítése. E munkának azért is van különösen nagy szerepe és jelentősége, mert a 2014-2020. közötti időszak fejlesztéseit gyűjtjük össze, szedjük egy csokorba és rögzítjük egy több száz oldalas dokumentumban.

Ahhoz, hogy jó és megvalósítható anyagok készüljenek, szükséges a minél szélesebb körű társadalmi egyeztetés (ennek szerepét és fontosságát a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott iránymutatás is hangsúlyozza). Ezt célozta az a csütörtök esti szakmai fórum is, melyet – Kara Ákos, megyei közgyűlési alelnök, országgyűlési képviselő vezetésével - a megyei önkormányzat fogott össze, ám az előkészítő munkákban és a rendezvény sikeres megvalósításában a Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága, a Széchenyi István Egyetem tervező csapata, a megyei Europe Direct tájékoztató központ, az IPOSZ megyei szervezete és a Győri Ipartestület is aktív szerepet vállalt.

A szervezők nagy örömére a programot nagy érdeklődés kísérte, hiszen a vállalkozói szféra széles palettáját képviselő meghívottak szép számmal jelentek meg az eseményen.

Kara Ákos, a megyei tervezésért felelős közgyűlési alelnök, országgyűlési képviselő a megyei tervezési munka jelentőségéről, aktualitásairól beszélt, külön is kitérve a megyei gazdaságfejlesztési részprogramra. E területhez kapcsolódva prof. dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem tervező csapatának vezetője a megyei területfejlesztési program Jedlik Ányos nevével fémjelzett „vállalkozási kultúra terjesztése és a vállalkozási aktivitás fokozása” című stratégiai  fejlesztési célról adott tájékoztatást. De szó esett az átalakuló fejlesztéspolitikáról, a megyei önkormányzat ebben betöltendő régi-új szerepéről, mint a területfejlesztés a 2014-2020. közötti időszakra szóló stratégiai célokról, intézkedésekről, az innováció és a fiatal vállalkozók felkészítésének fontosságáról, a KKV-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése elősegítésének lehetőségeiről, továbbá az innovatív gazdaságok kialakításának fontosságáról.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepciót várhatóan február 14-i ülésén fogadja el a megyei közgyűlés. A tervezési folyamat következő lépése – ennek volt első állomása a csütörtöki fórum – a készülő megyei területfejlesztési program társadalmi egyeztetése, amelyre február elején kistérségi fórumok keretében kerül sor:

Győri, Pannonhalmi, Téti kistérségek részére,
2014. február 4-én, kedd 14,00 óra
Győr, Széchenyi István Egyetem Új Tudástér 114-es terem 

Soproni, Kapuvári kistérségek részére,
2014. február 6-án, csütörtök 9 óra 30 perc
Sopron, Városháza 

Mosonmagyaróvár, Csornai kistérségek részére,
2014. február 6-án, csütörtök 13 óra 30 perc
Mosonmagyaróvár, Városháza 

A területfejlesztéssel kapcsolatos információk, a helyzetelemzés, a koncepció, illetve a program aktualitásai a megyei önkormányzat honlapján elérhetők:

„Területfejlesztés” menüpont alatt: http://www.gymsmo.hu/index_portal.php?hlid=8769 
„ÁROP-banner” mögött: http://www.gymsmo.hu/index_portal.php?hlid=9043