Blind friendly

Európai Parlamenti Választások 2014.

Európai Parlamenti Választások
2014.


http://www.valasztas.hu/hu/ep2014/index.html


TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁK


*****

Kisorsolta a választási listák szavazólapi sorrendjét az NVB (2014.04.22.)

Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi ülésén, hogy a május 25-i európai parlamenti (EP-) választáson a pártok listái milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon. Az NVB 11 lista sorrendjét állapította meg, legfeljebb ennyi lista szerepel majd a szavazólapon. Az azonban elképzelhető, hogy a listák száma végül ennél kisebb lesz, ez abban az esetben fordulhat elő, ha az ajánlások ellenőrzésénél kiderül, hogy valamelyik pártnak nincs meg a listaállításhoz szükséges 20 ezer érvényes ajánlása. Patyi András, az NVB elnöke a sorsolás előtt emlékeztetett: a választási eljárásról szóló törvény szerint a bizottságnak a listák bejelentésére megadott határnapon kell kisorsolnia a listák sorrendjét. A sajtónyilvános sorsolást a testület két tagja végezte: Bozsóki Éva elnökhelyettes előbb egy üvegburából a listák nevét húzta ki, majd Csenterics Ferenc választott tag egy másik üvegburából az ahhoz tartozó sorszámot. A sorsolás értelmében a listák a következő sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon: Magyar Szocialista Párt, Seres Mária Szövetségesei, Fidesz-KDNP, A Haza Nem Eladó Mozgalom párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Együtt-PM, Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, Modern Magyarország Mozgalom Párt, Új Magyarország Párt, Demokratikus Koalíció. A listák sorrendjének kisorsolásáról szóló határozat ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A szavazólapon szerepel majd a lista sorszáma, a listát állító párt (illetve több párt esetén pártok) neve, rövidített neve és emblémája, a szavazásra szolgáló kör, valamint a listán szereplő első öt jelölt neve. (MTI)

*******

Lejár a listaállítás határideje (2014.04.22.)

*******

Hivatalosan is megkezdődött az EP-kampány (2014.04.05.)   

Hivatalosan  is megkezdődött az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választását megelőző kampány. Az új választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon kezdődik és a szavazás napjáig, a voksolás befejezéséig tart. 

A tavaly elfogadott új választási eljárási törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz pedig például a plakát, a választók jelölt vagy jelölőszervezet általi közvetlen megkeresése, a politikai reklám és a politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés. Nem minősül viszont választási kampánynak a választási szervek tevékenysége és az állampolgárok közötti kommunikáció.

A választási kampány végéig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot (választási falragaszt, szórólapot, vetített képet, emblémát, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül), de ezeken is fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét, valamint a kiadásért és szerkesztésért felelősöket. Plakátot elhelyezni épület falára vagy kerítésére csak a tulajdonosnak, a bérlőnek, illetve állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Egyes középületeken, a közterület meghatározott részén a helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okokból megtilthatja plakátok, óriásplakátok elhelyezését. Nem lehet plakátot elhelyezni állami, önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül.

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy ne fedje más jelölt vagy párt plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot annak kell eltávolítania a választást követő 30 napon belül, aki elhelyezte.

A jogszabály politikai hirdetésnek nevezi az ellenérték fejében, valamely jelölőszervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló és támogatására ösztönző, sajtótermékben (illetve az interneten és moziban) közzétett tartalmat. A politikai reklámért - amelynek a célja ugyancsak a jelöltek, jelölőszervezetek népszerűsítése - azonban a közzétevő médiaszolgáltató (televízió, rádió) nem kérhet ellenszolgáltatást.

A politikai reklámot közzétenni szándékozó műsorszolgáltatóknak ezt ma 16 óráig kell jelezniük a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB). A kampányban csak azok a televíziók, rádiók tehetnek közzé ilyen reklámot, amelyeket az NVB nyilvántartásba vett. A műsorszolgáltatók a jelölőszervezetek politikai reklámjait azonos feltételek mellett tehetik közzé, a politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos. A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A kampányban csak azok a sajtótermékek közölhetnek politikai hirdetést, amelyek március 14-én 16 óráig jelezték ezen szándékukat az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ), és a számvevőszék nyilvántartásba is vette a sajtóorgánum hirdetési árjegyzékét. Az EP-választásra - az országgyűlési választással ellentétben - nincsenek meghatározva a kampányköltségek szabályai. Választási gyűlést a kampányidőszakban lehet tartani, a szavazás napján már nem. A kampányban a választási gyűléseket nem kell bejelenteni a rendőrségnek, de a rend fenntartásáról a szervezőnek gondoskodnia kell. Az, hogy a választási gyűléseket nem szükséges bejelenteni a rendőrségnek, nem jelenti azt, hogy a szervezőnek más engedélyeket ne kellene beszereznie: a közterület-foglalást az önkormányzattal kell egyeztetnie, közútra tervezett rendezvény megtartásához pedig a közút kezelőjének hozzájárulására van szükség. 

A tavaly elfogadott új választási eljárási törvény megszüntette a kampánycsendet, ehelyett - több más tilalom mellett - bevezette azt a szabályt, hogy a szavazás napján a szavazóhelyiségek épületének bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen nem lehet választási kampánytevékenységet folytatni.

Forrás: MTI   

Jó, ha tudjuk (2014.03.18.)

A köztársasági elnök 2014. május 25-ére tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe, a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2014. május 9-ig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől, hogy az EP választáson Magyarországon szavazhasson.

A lista állításához legalább 20.000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Jelöltet a választójoggal rendelkező választópolgár ajánlhat, legkésőbb 2014. április 22-ig. A listákat a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

Az EP választáson is lehetőség van arra, hogy a külföldön tartózkodó választópolgár külképviseleten szavazhasson, ez legkésőbb 2014. május 17-ig kérhető. Aki Magyarország területén, de a lakóhelye szerinti szavazókörtől eltérő szavazókörben kíván szavazni, átjelentkezést kérhet, kérelmének legkésőbb 2014. május 23-án kell beérkeznie.

Május 25-én lesz a választás Magyarországon (2014.03.10.)

Május 25-ére, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament (EP) magyar képviselőinek választását Áder János köztársasági elnök. 

Már harmadik alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy Magyarország polgárai eldöntsék, a következő öt esztendőben kik képviseljék majd a politikai nemzetet az Európai Parlamentben. "A szabad választás joga demokráciánk egyik legfontosabb alkotmányos pillére. Ez a jog ugyanakkor lehetőség is arra, hogy szavazatunkkal befolyásoljuk Európa jövőjét "- olvasható a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján közzétett közleményben. Az Európai Tanács döntése értelmében az unió országaiban május 22. és 25. között kell megtartani az európai parlamenti választást. "A választásokkal kapcsolatos uniós rendelkezésekkel és az Alaptörvényünkben foglaltakkal összhangban meghozott elnöki határozatommal 2014. május 25-ére írom ki az európai parlamenti választások magyarországi időpontját" - közölte az államfő. 

Magyarország húsz éve nyújtotta be hivatalos EU-tagsági kérelmét, és tíz esztendeje annak, hogy egyenrangú tagjává vált az európai polgári demokráciák családjának. 2004-ben Magyarország polgárai először váltak jogosulttá arra, hogy részt vegyenek az Európai Parlament összetételének kialakításában. Az Európai Unió tagállamainak polgárai 1979 óta közvetlenül választják meg az Európai Parlament tagjait, Magyarország 21 képviselőt küldhet a 751 tagú brüsszeli törvényhozásba. 

Az idei EP-választástól kezdve 12 uniós tagállam - köztük Magyarország - elveszít egy-egy mandátumot. Erre azért van szükség, hogy tartani lehessen az EP-nek a Lisszaboni Szerződésben meghatározott létszámát (751) és legyen helyük a tavaly júliusban az unió tagjává vált Horvátország képviselőinek is. Horvátország csatlakozásával a strasbourgi parlament képviselőinek száma ideiglenesen 766-ra nőtt, ezt a létszámot kell 751-re csökkenteni. (Forrás: MTI)

****************

Hasznos információk, érdekességek (2014.03.11.) 

Az Európa-szerte négy napon keresztül zajló választások lezárulta után a fő kérdés, hogy hogy néz ki az új Európai Parlament. Május 25-én este 10 órakor, az utolsó szavazóhelyiség bezárása után közzéteszik az új Parlament összetételéről szóló első előrejelzéseket. Néhány perccel később az első konkrét eredmények is megjelennek és az éjszaka során folyamatosan frissülnek. Az eredmények a Parlament új összetételét illusztráló kördiagramon követhetők.

Az utolsó szavazófülke bezárását követően az EP most első ízben közöl a politikai összetételére vonatkozó előrejelzést. A legújabb eredmények beérkezésével az adatok folyamatosan frissülnek. A frissített adatok a weboldalon, a sajtóközpontban, és a Parlament épületében több helyen láthatók lesznek. A sajtó közvetlenül saját platformjain is fogadhatja az eredményeket.

A választás éjszakája már nappal elkezdődik

Május 25-én az Európai Parlament több sajtókonferenciát, háttér- és kerekasztal beszélgetést, és egyéb, a választásokhoz szorosan kapcsolódó eseményt rendez Brüsszelben annak érdekében, hogy a sajtó azonnal követhesse a fejleményeket. Délutántól a leköszönő és újonnan érkező képviselők, az Európai Bizottság elnöki posztjára jelöltek, a képviselőcsoportok korábbi és várható vezetői vitáznak, és Brüsszelben és az uniós fővárosokban egyaránt a sajtó rendelkezésére állnak a beérkező eredményekkel kapcsolatban.

A választási weboldal és a választási eredmény nyílt formátumban 

A részvételi adatok, a Parlament összetételére vonatkozó előrejelzések és a különféle statisztikák és egyéb adatok valós időben elérhetők lesznek az erre a célra létrehozott results-elections2014.eu weboldalon. A weboldal április 1-jén indul.

******************