Blind friendly

Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek Választása 2014.
Nemzetiségi Önkormányzatok Választása 2014.

Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek Választása 2014.
Nemzetiségi Önkormányzatok Választása 2014.************

http://www.valasztas.hu/

TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁK

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Egy szavazókörben ismételnek (2014.11.07.)
 
A végleges eredmény előtt nem alakulhatnak meg a képviselő-testületek (2014.10.13.)

Megyei közgyűlési eredmények (2014.10.13.)

Éjjel-nappal hívható  (2014.10.06.)

Több mint 25000 delegált kíséri figyelemmel az önkormányzati választást (2014.10.02.
)

Fontos és hasznos tudnivalók egy csokorban (2014.09.25.)


A fővárosi és a Pest megyei szavazólapokat nyomtatját utoljára (2014.09.24.)


A polgármesterek lesznek meg a leghamarabb (2014.09.17.)

 
 
Kisorsolták a listasorrendet

Szeptember 9-én, kedden délután Győrött, a Megyei Önkormányzati Hivatalban kisorsolták a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során Győr-Moson-Sopron megyében állított megyei közgyűlési listák szavazólapon szereplő sorrendjét. A választási eljárásról szóló törvény előírásai szerint a megyei közgyűlési listák szavazólapon szereplő sorrendjének kisorsolása a területi választási bizottság feladata.

Dr. Mester László, a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi választási Bizottság (TVB) elnöke elmondta, hogy a megyei közgyűlési listák bejelentésének határidejéig (2014. szeptember 8-án 16.00 óráig) Győr-Moson-Sopron megyében öt jelölő szervezet állított megyei közgyűlési listát. A TVB elnöke tájékoztatott arról is, hogy az ajánlások ellenőrzése során összesen csak négy lista esetében találtak mindent rendben, a TVB ezen döntése azonban még nem jogerős, ezért a sorsolásnál mind az öt jelölő szervezet neve belekerült az urnába.

A listasorrend – ahogy a szervezetek nevei szerepelnek majd a szavazólapon, a következő: 

-      Magyar Szocialista Párt 
-      Jobbik Magyarországért Mozgalom
-      FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
-      Együtt –A Korszakváltók Pártja
-      Demokratikus Koalíció *****************

Ma délután négy órakor lejár az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az októberi önkormányzati választásra. A határidő jogvesztő, aki nem ér időben a választási irodához, attól nem vehetik át az összegyűjtött ajánlásokat. A választáson csak azok indulhatnak polgármester- vagy képviselőjelöltként, akiknek eddig az időpontig sikerült összegyűjteniük a jegyzők által korábban (településenként) meghatározott számú ajánlást az ajánlóíveken, leadták azokat a választási bizottságnál, és a testületek az ajánlások ellenőrzése után a jelöltet hivatalosan nyilvántartásba vették. A hétfő délután négy órai határidőn túl beérkező ajánlásokat és jelentkezéseket a bizottságok már nem fogadhatják el. A hétfői jelölt-bejelentési határidő vonatkozik a nemzetiségi önkormányzati választáson indulni szándékozókra is, nekik is eddig az időpontig kell összegyűjteniük a Nemzeti Választási Bizottság által meghatározott számú ajánlást. Az ajánlások leadását és a jelöltbejelentést nem érdemes az utolsó percekre hagyni, mert több önkormányzat - így például a Fővárosi Önkormányzat - épületében az iroda nem az épület bejáratának közelében, hanem annak egyik távolabbi pontján található. Nem elég tehát a jelölteknek az épületbe beérniük 16 órakor, addig az irodába el is kell jutniuk, ami a kaputól olykor még többperces sétát jelent. Az ajánlásokat a bizottságok mellett működő irodáknak ellenőrizniük kell. Azokat a jelölteket, akik közvetlenül a hétfő délutáni határidő előtt adták le ajánlásaikat, a választási bizottságok négy napon belül, azaz legkésőbb pénteken veszik nyilvántartásba. A jelöltek bejelentését, illetve a választási bizottságok döntéseit a jelöltek nyilvántartásba vételéről a bizottságok mellett működő választási irodák rögzítik a választási informatikai rendszerben, és az adatok így jelennek meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalán, a www.valasztas.hu-n. Mindezek alapján tehát bár a határidő 16 órakor lejár, a www.valasztas.hu oldalon még egy ideig folyamatosan frissülnek a bejelentett, illetve nyilvántartásba vett jelöltek számára vonatkozó adatok. 

Az NVI internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu szerint már csaknem 34 ezer jelöltet jelentettek be a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, és 25 ezret már nyilvántartásba is vettek. Négy évvel ezelőtt 66 ezer jelölt indult a választáson. A nemzetiségi választásra már mintegy 8 ezer jelöltet jelentettek be, közülük valamivel kevesebb mint 5 ezret már nyilvántartásba is vettek. Négy évvel ezelőtt 15 ezren indultak az - akkori szóhasználattal - kisebbségi választáson.  

Forrás: MTI

*****************

A jelöltek a nyilvántartásba vételük után a szimpatizánsok toborzásához gyűjthetnek aláírásokatAz önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelöltek ajánlásokat már nem gyűjthetnek, de annak nincs akadálya, hogy szimpatizánsokat toborozzanak, és gyűjtsék a választópolgároktól a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat és aláírásokat.  A választási eljárásról szóló törvény szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az illetékes helyi választási bizottságnál. A Nemzeti Választási Bizottság iránymutatása szerint ajánlóív benyújtására a jelölt bejelentését követően is lehetőség van, hogy ha esetleg a jelölt által benyújtott ajánlások közül az érvényesek száma nem éri el a szükséges számot, még lehetősége legyen pótolni az induláshoz szükséges ajánlásokat.

Az ajánlásgyűjtés célja a jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges támogatások megszerzése, így amint a jelöltet a választási bizottság jogerősen nyilvántartásba veszi, ajánlóíven a jogszabályban rögzített formális keretek között már nem lehet tovább aláírásokat gyűjteni a jelölt számára. A jelölt rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejártáig (azaz szeptember 8-án 16 óráig) át kell adni a választási irodának, és ha nem adják vissza őket, akkor a választási bizottság mérlegelés nélkül ívenként tízezer forint bírságot szab ki hivatalból. Nem lehet bírságot kiszabni azokért az ívekért, amelyek nem tartalmaznak egyetlen ajánlást sem, és szeptember 9-én 16 óráig visszajuttatják őket a választási irodához. Annak nincs akadálya, hogy a jelöltek a hivatalos nyilvántartásba vételük után is szimpatizánsokat toborozzanak és gyűjtsék a választópolgároktól a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (lakcím, e-mail cím, telefonszám) és az aláírásukat. Az adatkezelés jogalapja ilyenkor az érintett kifejezett hozzájárulása. A személyi azonosító felvétele a szimpatizánsi adatbázis építését szolgáló aláírásgyűjtésnél viszont már nem jogszerű. Az adatok felvétele előtt tájékoztatni kell a választópolgárt arról, hogy ez önkéntes, támogatói adatszolgáltatás, és nem azonos az ajánlással. Arról is tájékoztatni kell, hogy a megadott személyes adatait ki, milyen szervezet és meddig kezeli, esetlegesen kinek továbbítja, igénybe vesz-e adatfeldolgozót, és mire használják fel az adatokat. (Az így felvett adatokat jellemzően kampánycélú megkeresésekhez, "mozgósításhoz" használják fel a pártok.) A választópolgár az adatkezelőtől a későbbiekben bármikor kérheti adatainak törlését, javítását. A NAIH elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a jelöltek, jelölőszervezetek kötelesek az ilyen, kampány céljából folytatott adatkezelés nyilvántartásba vételét kérelmezni a hatóságnál. 

Forrás: MTI*************

Megtartotta alakuló ülését a TVB
A megyei közgyűlés augusztus 19-én megtartott rendkívüli ülésén megválasztotta a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) tagjait. A megválasztást követően a TVB megtartotta alakuló ülését, ahol a tagok maguk közül elnököt és elnök-helyettest választottak. A TVB elnöke dr. Mester László, helyettese pedig dr. Váczi Péter lett. 

GYMS TVB tagjai:
dr. Darnói Norbert
dr. Mester László elnök
dr. Váczi Péter elnökhelyettes  

Póttagok:
dr. Márton Bernadett
dr. Kiss Krisztina    

Háttér:   
A Magyar Köztársaság Elnöke a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12. napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a megyei közgyűlés választja meg; személyükre a Területi Választási Iroda vezetője tesz indítványt.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A választási bizottságok választott tagjai – eskü vagy fogadalomtétel után – alakuló ülést tartanak, és maguk közül elnököt és elnökhelyettest választanak, akiknek személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot.
A TVB most megválasztott tagjai már szereztek tapasztalatot különböző választási szervekben végzett munkájuk során.

*****************

2/2014. (VIII. 18..) TVI vezetői határozat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda vezetője megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagjainak megválasztásához szükséges lista állításához az ajánlások száma: 1082 db. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Irodához (9021 Győr, Városház tér 3. Pf.: 115.). benyújtott, de a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett kifogásnak van helye.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 21-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási irodához. A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kifogás illetékmentes.

 INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. A megyei lista állításához szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok száma a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adattartalma alapján került megállapításra, amely Győr-Moson-Sopron megyében 216.353 fő. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (2) bekezdése kimondja, hogy a megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5 %-ának ajánlását összegyűjtötte. A fentiek alapján a területi választási iroda vezetője a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 46. §-án, 48. § (3) bekezdésén, 74. §-án, 307/E. §-ána jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208-210. §-ain, 212. §-án, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 11. § (1) bekezdés a./ pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Győr, 2014. augusztus 18.

Dr. Kovács Béla s.k. TVI vezető


******************


Megkezdik a választási értesítők kézbesítését (2014.08.18.)

Ezen a héten kézbesítik az érintett több mint 8 millió választópolgárnak az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőt. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati választás kitűzéséről, és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket a pénteki, augusztus 15-i névjegyzéki állapotnak megfelelően nyomtatták ki, azok kiküldésével az iroda a Magyar Postát bízta meg.

A 8 millió 185 ezer választópolgárnak legkésőbb augusztus 25-éig postázzák az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához (helyi jegyzőhöz) fordulhat, aki ekkor új értesítőt állít ki.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. A korábbi évektől eltérően az értesítő - a visszaélések elkerülése érdekében - nem tartalmazza a választópolgár személyi azonosítóját. Külön értesítő tájékoztatja a választópolgárt arról is, ha már felvetette magát valamelyik nemzetiség névjegyzékébe is.  A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és polgármesterjelöltet, valamint listát.  Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a választópolgár melyik településen gyakorolhatja választójogát.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októberi önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak augusztus 25-éig kell megkapniuk az értesítőt. (MTI)


************

A nem magyar uniós állampolgárok is szavazhatnak a választáson
(2014.08.14.)

Az Európai Unió magyarországi lakcímmel rendelkező, de nem magyar állampolgárai automatikusan felkerülnek az október 12-i önkormányzati választás névjegyzékébe, az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásától eltérően nem kell kérniük felvételüket a névjegyzékbe.  Az EP-választáson a Magyarországon élő uniós állampolgárok dönthettek úgy, hogy anyaországuk helyett a magyarországi EP-listákra kívánnak szavazni. Ehhez azonban névjegyzékbe kellett vetetniük magukat, ezt valamivel több mint 1600-an tették meg. Az önkormányzati választáson azonban a magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárokat az aktív és a passzív választójog is megilleti: azaz részt vehetnek a voksoláson és jelöltként is indulhatnak. Mivel a választójog automatikusan megilleti őket, ezért az EP-választástól eltérően nem kell névjegyzékbe vetetniük magukat ahhoz, hogy gyakorolhassák választójogukat.  A magyarországi lakcímmel rendelkező EU-s állampolgárok nemcsak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásában vehetnek részt október 12-én: voksolhatnak és jelöltek lehetnek a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is.  A nemzetiségi választáson való részvételhez azonban - hasonlóan a magyar állampolgárokhoz - nemzetiségiként kell regisztrálniuk legkésőbb szeptember 26-án 16 óráig. Regisztrálni személyesen a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban vagy levélben, valamint online az ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu oldalon lehet.


************

Határon túli magyarok, hajléktalanok is lehetnek jelöltek (2014.08.14.)

Az önkormányzati választáson a lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, de rájuk szavazhatnak, ha jelöltként indulnak, vagyis akár határon túli magyarok, hajléktalanok is lehetnek jelöltek, akár főpolgármester-jelöltek is. Az alaptörvény szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak passzív választójoguk van: választhatók, de nem szavazhatnak. Ez azt jelenti, hogy képviselő, polgármester vagy akár főpolgármester is lehet Magyarországon bejegyzett lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár.Ahhoz, hogy akár a határon túli magyarok, akár a hajléktalanok jelöltként indulhassanak a voksoláson, kérniük kell  regisztrációjukat a központi névjegyzékbe.************

Augusztus végéig kell megválasztani a helyi és területi választási bizottságokat (2014.08.12.)


Augusztus végéig kell megválasztaniuk a helyi képviselő-testületeknek a helyi választási bizottsági tagokat, a fővárosi, megyei közgyűléseknek pedig a területi választási bizottsági tagokat.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán négyfajta választási bizottság működik: a szavazatszámláló bizottság, a helyi választási bizottság, a területi választási bizottság, valamint a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Az NVB-t tavaly szeptemberben választotta meg az Országgyűlés, a szavazatszámláló bizottságokat pedig az országgyűlési voksolás előtt kellett megválasztaniuk a képviselő-testületeknek. Mivel azonban sem az országgyűlési, sem az európai parlamenti (EP-) választáson nem működtek a helyi, illetve területi választási bizottságok, ezeket most, az őszi önkormányzati választás előtt kell megválasztaniuk a képviselő-testületeknek, illetve közgyűléseknek.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a bizottságokat a voksolás előtti 42. napig kell megválasztani, azaz az október 12-i voksolás esetében augusztus 31-én 16 óráig.

A helyi választási bizottság feladata többek között a polgármester-, az egyéni listás, illetve az egyéni választókerületi jelöltek, kompenzációs listák nyilvántartásba vétele, a települési szavazólap jóváhagyása, de a helyi választási bizottságnak kell elbírálnia a polgármester- és képviselő-választással kapcsolatos kifogásokat, és megállapítania a polgármester- és képviselő-választás eredményét is.

A helyi választási bizottságoknak három-három tagjuk és legalább két-két póttagjuk van, de azokon a településeken, ahol csak egy szavazókör van, a helyi választási bizottság legalább öt tagból áll.

A területi választási bizottság dönt a megyei listák és fővárosi kompenzációs listák, valamint a főpolgármester-jelöltek nyilvántartásba vételéről, jóváhagyja a megyei listás szavazólapot és a főpolgármester-választás szavazólapját, dönt a megyei listás és főpolgármester-választással kapcsolatos kifogásokról, elbírálja a helyi választási bizottságok határozatai elleni fellebbezéseket, és megállapítja a megyei listás választás és a főpolgármester-választás eredményét.

A területi választási bizottságoknak szintén három-három tagjuk és két-két póttagjuk van.

MTI-hír************

A roma nemzetiség minden megyében választhat területi önkormányzatot (2014.08.11.)


A tizenhárom elismert nemzetiség közül egyedül a roma nemzetiség választhat minden megyében és a fővárosban területi önkormányzatot október 12-én.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint azokra a településekre lehetett nemzetiségi választást kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább huszonöten az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ezek alapján 1744 településen 2715 települési nemzetiségi választást írt ki. 

A jogszabály szerint a területi (megyei) nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz. Az NVB ezek alapján öt nemzetiség - a bolgár, a görög, a lengyel, az örmény és az ukrán - vonatkozásában csak egy területi választást tudott kiírni, azt is a fővárosban. 

Két területi önkormányzatot választhatnak a ruszinok (Budapest és Borsod-Abaúj-Zemplén megye), illetve a szerbek (Budapest és Pest megye), hat megyében választhatnak területi önkormányzatot a románok, hét megyében pedig a horvátok és a szlovákok.

Tizenöt megyében választhatnak területi (megyei) szintű önkormányzatot a németek. Nem választhatnak területi önkormányzatot Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében, mivel nem érte el a tízet-tízet a települési választások száma.

A tizenhárom elismert nemzetiség közül egyedül a roma nemzetiség választhat területi önkormányzatot  országszerte, mivel valamennyi megyében több mint tíz települési választást tudott kiírni az NVB. Egyedül a szlovén nemzetiség az, amely egyetlen megyében sem érte el a tíz települési választást, így a szlovén nemzetiség tagjai sehol nem szavazhatnak majd területi listára.

Az NVB-nek nem volt mérlegelése, amikor az országos választások kitűzéséről kellett döntenie. A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kellett tűznie, országos önkormányzata tehát valamennyi nemzetiségnek lehet. ************

Egy hét múlva postázzák az értesítőket (2014.08.11.)


Egy hét múlva kezdik kézbesíteni az érintett több mint nyolcmillió választópolgárnak az október 12-i önkormányzati választásról szóló értesítőt.

A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket az augusztus 15-i névjegyzéki állapotnak megfelelően nyomtatják ki, azok kiküldésével az iroda a Magyar Postát bízta meg.

A 8,02 millió választópolgárnak legkésőbb augusztus 25-ig postázzák az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Ha valaki nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához - a helyi jegyzőhöz - fordulhat; ekkor új értesítőt állítanak ki.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. A korábbi évektől eltérően az értesítő - a visszaélések elkerülése érdekében - nem tartalmazza a választópolgár személyi azonosítóját. Külön értesítő tájékoztatja a választópolgárt arról is, ha már felvetette magát valamelyik nemzetiség névjegyzékébe is.

A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és polgármesterjelöltet, valamint listát. 

Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e. 

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októberi önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak augusztus 25-ig kell megkapniuk az értesítőt. 

Forrás: MTI************

Kitűzték a nemzetiségi választás napját is (2014.08.01.)


Kitűzte a nemzetiségi választásokat az NVB A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjára, a határozat értelmében 2715 nemzetiségi választás lesz az országban október 12-én. A testületnek a törvény szerint a nemzetiségi választás időpontját a települési önkormányzati választás napjára kellett kitűznie és azt kellett meghatároznia, hogy az egyes nemzetiségek mely településeken tarthatnak nemzetiségi választást. A nemzetiségi választás kiírása nem jelenti azt, hogy a hivatalos kampány kezdetét vette volna, az - a települési önkormányzati választással egyidőben - augusztus 23-án kezdődik. Az NVB keddi határozatának mellékletében felsorolta, mely településeken, mely nemzetiségek választását tűzi ki, és meghatározta azt is, a voksoláson induló jelölteknek hány ajánlásra van szükségük a nyilvántartásba vételhez. A törvény szerint azokra a településekre lehet nemzetiségi választást kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. Az NVB a 2011-es népszámlálás alapján 2715 választást írt ki, a legtöbbet, 1383-at a roma nemzetiségiek számára, míg a legkevesebbet, 10-et a szlovénoknak. A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok 136, a lengyelek 53, a németek 547, az örmények 33, a románok 168, a ruszinok 44, a szerbek 63, a szlovákok 158, míg az ukránok 47 választást tarthatnak szerte az országban. Az NVB a nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma alapján meghatározta a településeken megválasztható képviselők számát: a települési önkormányzati képviselők száma három, ha a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján száznál kevesebben szerepelnek és négytagú a testület akkor, ha legalább százan vannak a névjegyzékben. A névjegyzékben szereplők száma alapján az NVB meghatározta azt is, hány tagúak lesznek az országos nemzetiségi önkormányzatok. Ezek szerint a legkisebb, 15 tagú testülete lesz a bolgár, a görög, a lengyel, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovén és az ukrán nemzetiségnek. 23 tagú országos önkormányzata lesz a horvát és a szlovák nemzetiségnek, 39 tagú a német és 47 tagú a roma nemzetiség országos önkormányzata. A nemzetiségi választópolgároknak regisztrálniuk kell magukat, ha részt szeretnének venni a nemzetiségi önkormányzati választáson. Regisztrálni személyesen a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban vagy online az ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu oldalon, továbbá levélben lehet szeptember 26-áig. Aki ezt nem teszi meg, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként. Bár az NVB kiírta a nemzetiségi szavazásokat, de csak azokon a helyeken tartják meg azt, ahol (a névjegyzékben szereplők számától függően) legalább három vagy négy jelölt indul, és mindegyikükre legalább öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja. Az NVB létszáma a nemzetiségi választások idejére nem bővül az országos listát állító nemzetiségi szervezetek delegáltjaival.


********


Három hét múlva kezdik kézbesíteni az érintett több mint nyolcmillió választópolgárnak az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőt   (2014.07.29.)

A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket az augusztus 15-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően nyomtatják ki, kiküldésükkel az iroda a Magyar Postát bízta meg. A 8,02 millió választópolgárnak legkésőbb augusztus 25-éig postázzák az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához – a helyi jegyzőhöz – fordulhat; ekkor új értesítőt állítanak ki.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak a nevét, születési nevét és idejét és a lakcímét tartalmazza. A korábbi évektől eltérően az értesítő – a visszaélések elkerülése érdekében – nem tartalmazza a választópolgár személyi azonosítóját. Külön értesítő tájékoztatja a választópolgárt arról is, ha már felvetette magát valamelyik nemzetiség névjegyzékébe is.

A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és polgármesterjelöltet, valamint listát. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októberi önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak augusztus 25-éig kell megkapniuk az értesítőt.

MTI

************* 

Kedd éjfélig ki kell írni a nemzetiségi választást (2014.07.26.)


Kedd éjfélig kell kitűznie a Nemzeti Választási Bizottságnak az október 12-ei nemzetiségi választást. A testület kedden ülésezik és várhatóan akkor dönt a voksolás kiírásáról.

Áder János köztársasági elnök szerdán tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október 12-ére, és bár a nemzetiségi választásokat is ezen a napon fogják tartani, utóbbi időpontját az NVB-nek kell kitűznie, legkésőbb a szavazás előtti 75. napon. Ez a határnap az október 12-ei voksolás esetében július 29-e.

Az NVB a tervek szerint kedden kora délután ülésezik, a testület ülésének napirendjén szerepel a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése. 

A keddi határidő azért is fontos, mert a nemzetiségek jogairól szóló törvény előírása szerint a települési és országos nemzetiségi önkormányzatok létszáma attól függ, a kitűzéskor mennyien szerepelnek az adott nemzetiség választói névjegyzékében. 

A nemzetiségi választópolgároknak ugyanis regisztrálniuk kell magukat, ha részt szeretnének venni a nemzetiségi önkormányzati választáson. Regisztrálni személyesen a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban vagy online az ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu oldalon, továbbá levélben lehet, egészen szeptember 26-áig. Aki ezt nem teszi meg, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként. 

A törvény szerint ugyanakkor nem minden településen lesz minden nemzetiségnek választása: nemzetiségi választást ott lehet kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. 

Az NVB tehát keddi határozatában felsorolja majd, hogy mely településeken, mely nemzetiségek választását tűzi ki, és meghatározza azt is, a voksoláson induló jelölteknek hány ajánlásra van szükségük a nyilvántartásba vételhez. 

Az NVI adatai szerint a 2011-es népszámlálás alapján 2715 választást kell kiírnia az NVB-nek, de csak azokon a helyeken tartják meg a szavazást, ahol (településnagyságtól függően) legalább három vagy négy jelölt indul, és mindegyikükre legalább öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja. 

A legtöbb választást, 1383-at a roma nemzetiségiek számára írhatják ki, míg a legkevesebbet, 10-et a szlovénoknak. A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok 136, a lengyelek 53, a németek 547, az örmények 33, a románok 168, a ruszinok 44, a szerbek 63, a szlovákok 158, míg az ukránok 47 választást tarthatnak szerte az országban. 

Az októberi nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. Korábban ezek egymásra épültek, és csak hónapokkal később alakulhattak meg az országos nemzetiségi önkormányzatok. A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen élnek, ahol - mivel nem vallják magukat legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak - a települési választást nem lehet kiírni. 

A négy évvel ezelőtti önkormányzati választásokkal egy időben 2321 nemzetiségi választást tartottak.

(MTI-hír)

*************

A választás határidői, határnapjai (2014.07.26.)


Október 12-ére írta ki a magyarországi önkormányzati választást Áder János köztársasági elnök. A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat a választásért felelős igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már tudható, melyek a választáshoz kapcsolódó legfontosabb határidők.

E szerint a mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak augusztus 15. után kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti, a jegyző ekkor új szelvényt állít ki.

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, augusztus 23-án kezdődik és a szavazás napján 19 óráig tart.

A választáson a képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek és a főpolgármester-jelöltek szeptember 8-án 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A jelölteknek településtípusonként és választási típusonként eltérő számú ajánlást kell összegyűjteniük.

A jelöltek és a jelölőszervezetek listáinak nyilvántartásba vételéről a választókerületi bizottságok döntenek, négy napon belül. A listákat szeptember 9-én 16 óráig lehet bejelenteni.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni akar a választójogával, október 10-éig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Fontos változás, hogy a mostani választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. 

(MTI)

************

Október 12-ére írta ki az önkormányzati választást Áder János köztársasági elnök (2014.07.24.)


Az államfő hivatalának holnapján közzétett nyilatkozatában a legújabb kori demokrácia nélkülözhetetlen tartópilléreinek nevezte a falvak, városok, megyék önkormányzatait. "Az önkormányzatiság elve olyan alkotmányos érték, amely a helyi közösségekhez tartozók demokratikus akaratnyilvánításán nyugszik" - hangsúlyozta a köztársasági elnök, hozzátéve: ezért fontos, hogy az őszi választások alkalmával a polgárok minél nagyobb számban szóljanak bele saját közösségeik sorsának alakulásába. Kiemelten fontos azt is, hogy a választások lebonyolításának minden alkotmányos feltétele biztosított legyen - hangsúlyozta.

Áder János azt írta: az Alkotmánybíróság (Ab) 2014. július 21-én meghozott határozata egyértelmű és világos helyzetet teremtett az önkormányzati választások törvényi szabályozásában. Az Ab döntését követően semmilyen olyan alkotmányos aggály nem vethető fel, amely befolyásolhatná a 2014-es önkormányzati választások törvényes kiírását és lebonyolítását - szögezte le.

Azzal, hogy  az Alkotmánybíróság hétfői döntése pontot tett a választások rendjét befolyásoló vitás kérdések mindegyikére, minden akadály elhárult a választások kiírása elől - fogalmazott az államfő, megjegyezve: ezért - élve köztársasági elnöki jogkörével - államfői határozatával 2014. október 12-ére tűzi ki az önkormányzati választások időpontját. 

Forrás: MTI