Blind friendly

Ezernél több véleményt hallgattak meg

Szeptemberben véglegesítik a programot

Ezernél több véleményt hallgattak meg

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepció - hosszas és alapos előkészítés után, széles körű társadalmi egyeztetést követően, egy elhivatott szakmai csapat munkájának eredményeként, a helyzetértékelésre alapozva meghatározza a megye jövőképét, továbbá vázolja a 2030-ig elérendő átfogó célokat és a 2014‑2020. közötti időszak középtávú fejlesztési elképzeléseit – áll abban az értesítőben, amelyet a megyei önkormányzat küldött ki a települési polgármestereknek, partnereiknek. 

A területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott szlogen, amely szerint „Győr-Moson-Sopron – a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye” azért is helytálló, mert a helyzetfeltáró munka eredményeként kirajzolódott – áll a dokumentumban – hogy az itt élő emberek, az itt működő vállalkozások, civil szervezetek, helyi közösségek munkájának köszönhetően a megye az elmúlt években gazdasági és társadalmi teljesítményeit egyaránt javítani tudta. Kiváló alapokkal rendelkezünk tehát ahhoz, hogy hazánk és az Európai Unió következő tervezési időszakára felkészüljünk, abban ismét sikeresen vegyünk részt.

A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása során ezernél több véleményt, észrevételt kaptunk, hallgattunk meg és dolgoztunk bele a végleges anyagba. A társadalmi egyeztetés során száznál több alkalommal találkozunk a megye különféle közösségeinek vezetőivel, képviselőivel, tagjaival. Nagy örömünkre minden alkalommal hasznos, előremutató javaslatokat, egyben további ösztönzést is kaptunk a jövőalakítási irányok támogatására és pontosítására.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés az elmúlt két évben valamennyi testületi ülésén napirendjére tűzte a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve annak előkészítéséhez és megalapozásához szükséges dokumentumokat. A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására ‑ egyhangú döntéssel - a megyei közgyűlés 2014. február 14-ei ülésén került sor.

A koncepció kidolgozását követően megalkottuk a Győr‑Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési változatát és azokat a részdokumentumokat is, amelyeket a területi és ágazati operatív programok tervezői kértek tőlünk. Önkormányzatunk honlapján (http://www.gymsmo.hu) a „Területfejlesztés” menüpont mögött elhelyezett és tanulmányozható dokumentumokat 2014. június 20-án véleményezésre megküldtük a nemzetgazdasági miniszternek, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalnak és természetesen a megyei területfejlesztési partnereknek is.

A beérkező észrevételek alapján véglegesített programdokumentumok várhatóan 2014 szeptemberében kerülnek a megyei közgyűlés elé.

Bízunk abban, hogy az Önök közreműködésével együttesen megalkotott fejlesztési irányokról Győr-Moson-Sopron megye és az ország közösségeinek minél szélesebb köre értesül, s ezáltal további együttműködőket, egyben sikeres megvalósítókat sorakoztathatunk fel céljainkhoz – fogalmaz az említett értesítőben Szakács Imre közgyűlési elnök, Kara Ákos alelnök és Rechnitzer János vezető tervező. 

Forrás: Nyugat-Hírmondó 2014/4.