Blind friendly

A csermajori középiskola, a „tejesek Sárospatakja”

Az iskola történetének kezdetei az 1886-os évekre nyúlnak vissza, amikor is az Országos Tejgazdasági Felügyelőség célul tűzte ki maga elé, hogy minél előbb megszervezi hazánkban a szakoktatást. Az állam legalkalmasabbnak látta egy olyan helyen létesíteni a szakiskolát, ahol rendelkezésre állnak a tej termeléséhez és feldolgozásához szükséges épületek és berendezések. Így esett a választás Lajos bajor királyi főherceg és Estei Mária Terézia Dorottya főhercegnő Vas vármegyei birtokára - láncpusztai major -, ahol 1889-ben megalapították, majd 1890. augusztus 15-én megnyitották a Magyar Királyi Tejgazdasági Szakiskolát, az ország első ilyen jellegű oktatási intézményét.

„Csermajor - diákfogalmakkal mérve - a tejesek Sárospatakja”, hiszen innen kerültek ki évtizedeken keresztül azok a szakemberek, akik kiváló szakmai tudásukkal a magyar tejipar élgárdájához tartoznak.

A csermajori iskolában ugyanis – a több mint százéves alapítás óta – annyi érték és hagyomány halmozódott fel, hogy Csermajor ma már nemcsak egy volt iskola a sok közül, hanem a magyar tejipart létrehozó, és azt nemzetközileg is méltán elismertté tevő szakemberek alma matereként a tejesek emblematikus helye.