Blind friendly

CENTROPE Politikai Csúcs Győrött - Összegezték a 2017. év tapasztalatait, az elnökség átadásával és nyilatkozattal zárult a Győr-Moson-Sopron megyei elnökség

A CENTROPE közép-európai regionális együttműködés 2017. évi, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által betöltött elnökségének tapasztatait áttekintő, összegző rendezvényt tartottak 2018. január 17-én Győrött, az Esterházy palotában. (A 2003 óta létező CENTROPE Együttműködés egy több nemzetet magába foglaló közép-európai régiós együttműködés, melynek tagjai cseh, osztrák, szlovák, magyar régiók, megyék és nagyobb városok, összesen 16 partnerváros és régió, összességében mintegy 6,5 millió lakos.) Az eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. Perényi János, hazánk bécsi nagykövete és Moldován Félix, az EU Duna Régió Stratégia magyar elnökségi koordinátora is.

Dr. Perényi János (b) és Németh Zoltán

A rendezvény házigazdája Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke üdvözölte elsőként a rendezvény résztvevőit. Emlékeztetett, hogy 2017-ben – a csehországi Brno után – Győr-Moson-Sopron megye látta el a CENTROPE együttműködés elnöki tisztét, koordinálta azt az egyedülálló kezdeményezést, amely 2018 szeptemberében ünnepeli majd folyamatos működésének 15. évfordulóját. A politikus véleménye szerint „egyedülálló ez az együttműködés azért is, mert a négy ország városai és régiói tizenöt év minden társadalmi, gazdasági és politikai változásán keresztül is folyamatosan a kooperáció, a kiegyensúlyozott, többoldalú párbeszéd és a hálózatos fejlődés eszméjét képviselik. Tizenöt éve bontogatják fokozatosan a látható, majd a láthatatlan határokat a régiók, az országok között" – fogalmazott.

Németh Zoltán a tavalyi évet a változások és a vállalkozások évének nevezte, említést tett az osztrák és a szlovák partnereknél már lezajlott, a cseh és magyar partnereknél pedig idén zajló választásokra. A világ változásairól szólva úgy vélte, hogy azok közvetlenül is érintik régiónkat. „A klímaváltozás hatásait mindannyian szó szerint minden pillanatban érezzük, de ugyanilyen erős az új népvándorlás, vagy a mind gyorsuló ütemű technológiai fejlődés súlya is" – vélekedett az elnök.

A Győr-Moson-Sopron megye által betöltött elnökségi év történéseivel összefüggésben Németh Zoltán kitért arra is, miszerint „a határon átnyúló és transznacionális pályázatok mindegyike megnyílt mostanra, és szilárd alapot jelentenek a közös kezdeményezések előkészítésére, megvalósítására. Fejlesztjük intézményeinket, útjainkat és közlekedésünket, vállalkozásainkat, támogatjuk a turisztikát és a művelődést. A közös elképzelések megvalósításában jó partnerség mutatkozott, jó úton haladunk az igazi „európai régió" felé."

A 2017. év értékelése kapcsán felidézte az elnökség átvételekor (2016. Brno) megfogalmazott gondolatait, miszerint: „Célunk a korábban lerakott alapok megőrzése, az információ-áramlás folyamatossá és célzottá tétele, a közös munka hagyománnyá, természetessé válása." Majd így folytatta: „Nem zökkenők nélkül, de nagyokat léptünk előre e téren, de legfőképpen is az alapok erősítése az, amit eredménynek tekintek. Az, hogy a 2018-as jubileumi évben már még könnyedebben, még gördülékenyebben tudunk eszmét cserélni, együtt dolgozni. Fontosnak tartom emellett, hogy a térség szereplői egymás közt is megkezdték a zöld közlekedés lehetőségeinek egyeztetését, hogy a probléma nem csupán „felkerült a radarképernyőkre", de a kihívások megoldását a partnerség tudásbázisában is keressük."

Összegezve elmondható, hogy „a CENTROPE térség jövője talán soha nem kapcsolódott ilyen erősen ahhoz, hogy mennyire vagyunk képesek megtalálni a múlt és a jelen közös pontjait, és arra együtt építve megfelelni a jövő mind nagyobb kihívásainak." – zárta értékelését az elnök.

Ezt követően megköszönte dr. Perényi János úrnak, hazánk bécsi nagykövetének a kezdeményezést, amely nélkül a 2017. év nem lehetett volna a magyar elnökségé. A köszönet szavait tolmácsolta a magyar elnökségi teamnek is, külön kiemelve a Külkereskedelmi és Külügyminisztériumot és a GYSEV Zrt-t, hogy támogatták az év tevékenységeit, segítettek a stratégiai és tematikus kérdésekben, és saját tevékenységeikben is következetesen képviselték és képviselik a CENTROPE szellemiségét és érdekeit. De természetesen jutott a köszönő szavakból a CENTROPE partnereknek is, akik „gondolataikkal és javaslataikkal aktív részesei úgy a CENTROPE életének, mint a győri rendezvénynek" – fogalmazott Németh Zoltán.

Dr. Perényi János, hazánk bécsi nagykövete szerint a Centrope együttműködés nem a klasszikus értelemben vett eurégió, hanem egy sajátos „képződmény". Önkéntes alapon működik és kiváló keretet ad a hasznos eszmecserékre, a jó tapasztalatok megosztására, hasznos tudásbázis létrehozására.

Moldován Félix az Európai Unió Duna Régió Stratégia 2017. évi soros magyar elnökségének főbb eseményeit, eredményeit ismertette, majd a Centrope Együttműködés és az EUDRS kapcsolódási pontjairól is szólt.

Ezt követően a 2017. évi Centrope elnökség munkájáról, az év során elvégzett feladatokról hangzott el beszámoló. Eszerint a tavalyi évben a partner és érintettségi adatbázis frissítése, a Centrope „láthatóvá tétele" érdekében elvégzett munka mellett több saját rendezvény is megvalósult, valamint a projektfejlesztés, hálózatépítés területén történtek előre lépések, kiemelten a közlekedési partnerség vonatkozásában.

Az ülés további részében a partnerrégiók politikai és szakmai képviselői tájékoztatták a politikai csúcs résztvevőit az együttműködéssel kapcsolatos álláspontjukról, illetve beszámoltak tevékenységeikről és terveikről, már futó, illetve kidolgozás alatt álló projektjeikről.

A CENTROPE együttműködés hagyománya, hogy az elnökség tisztét minden évben más partner látja el. Ennek megfelelően Németh Zoltán, a CENTROPE Együttműködés 2017. évi elnökeként megköszönte az egész éves közös munkát, és a stafétát - a Centrope Együttműködés 2017. évi Győr-Moson-Sopron Megyei Elnökségének zárónyilatkozatával együtt - Alžbeta Ožvaldova asszonynak, a Pozsony Önkormányzati Kerület alelnökének adta át.

 

Az eseményen a Győr Plusz Tv munkatársai is jelen voltak, tudósításuk ITT  tekinthető meg.