Blind friendly

Fertőd

A Soprontól 25 km-re fekvő település hajdani két Esterházy-birtok Süttör és Eszterháza 1950-es egyesülése után kapta a Fertőd nevet, és 1995-ben a városi rangot. Fertőd meghatározó látványossága 
az Esterházy-kastély, amelyet a XVIII. század gondolat és ízlésvilágának megfelelően kialakított és szépségét még mindig őrző park vesz körül. Mint a francia típusú kertekben, zöld növények díszítik 
a centrumból sugár irányba szétágazó utakat, végpontjukban kápolna vagy egy-egy kegyszoborállt. A XX. század kezdetén angol rendszerű parkká alakították át a Kárpát-medencében őshonos fa- és 
cserjefajokból. 
A kastély építését Esterházy József kezdte meg, amikor 1720-ban megbízást adott Anton Erhardt Martinelli építőmesternek egy kétszintes, 20 szobás vadászlak tervezésére és építésére. Az elkészült 
épület a kastély magja, amit a XVIII. század második felében Melchior Hefele épített tovább Esterházy (Fényes) Miklós irányítása mellett. Ekkor alakult ki a kastély mai képe. 
Szép, hármas tagolású, kovácsoltvas kapun jutunk a főhomlokzathoz ívesen hajló földszinti szárnyak által közrezárt, tiszafákkal, szökőkúttal díszített udvarba. A kapu választóoszlopait rokokó kővázák díszítik. Azépület homlokzatán a barokk építészet szinte minden díszítőeleme megfigyelhető, köztük talán a legszebb az íves karú, kétmenetes díszlépcső, amely az emeleti erkélyre vezet. A kastély a II. világháború idején és után sokat szenvedett, berendezéseit elhurcolták. 
Napjainkban 21 szalon látogatható. Felújításra kerültek a hercegi és hercegnői lakosztályok, valamint a dísztermi freskó. 
Lenyűgöző látvány az épület belső díszítése. A falakon nagyméretű francia tükrök, flamand és francia gobelinek, velencei falikarok, aranyozott bútorok ejtik ámulatba a látogatót. Három teremben kapott 
helyet Joseph Haydn munkásságát bemutató emlékanyag, ahol a nagy mester eredeti kéziratának száznál több másolata látható. 
A Fertődi Állandó Helytörténeti Kiállítás Haydn egykori rezidenciáján, Fertőd egyik legszebb barokképületében a Muzsika-házban kapott otthont. 

Kérjük tekintse meg a kapcsolódó képeinket >>