Blind friendly

Javult a lakosság biztonságérzete megyénkben

A megyei közgyűlés 2018. április 20-i ülésén beszámolót hallgatott meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. évi tevékenységéről. Csizmadia Gábor megyei rendőr-főkapitány az ülésen hangsúlyozta, hogy a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megye területén 2017. évben csökkent. A bűnügyi fertőzöttség valamennyi rendőrkapitányság illetékességi területén mérséklődött, a megye az országos átlaghoz képest kevésbé fertőzött. A nyomozáseredményességi mutató az előző évhez képest 2,3 százalékponttal emelkedett. Győr-Moson-Sopron megyében a leggyakoribb tulajdon elleni szabálysértések az 50 ezer forintot meg nem haladó értékre elkövetett lopás, a sikkasztás, a jogtalan elsajátítás, az orgazdaság, a szándékos rongálás, a hűtlen kezelés, valamint az idegen, nem gépi meghajtású jármű önkényes elvétele szabálysértések.

A megyében 2017. évben 701 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, ami 7,9 %-os csökkenést jelent 2016. évhez képest. A baleseti okok közül az elsőbbségi jog meg nem adása vette át a vezető szerepet.

Győr-Moson-Sopron megyében az illegális migráció az elmúlt évben a jogszabályi változások eredményeként jelentősen csökkent, bár azok az okok és körülmények, amelyek a migráció megindulását eredményezték, jelenleg is fennállnak. A migrációban 2017. évben a 2016. évhez viszonyítva jelentős csökkenés tapasztalható. Az év során az illegális migránsok elfogása döntő többségében a nemzetközi vonatokon, a vasútállomásokon történt.

A megyei rendőr-főkapitányság területén a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtása minden évben június 1-augusztus 31-ig tartó időszakban valósul meg. A rendőrkapitányságok közrendvédelmi osztályai a turisztikai idény indulását megelőzően megfelelő előkészületeket tettek a rendőri biztosítási feladatok maradéktalan teljesítése érdekében. A biztosítási feladatok jelentős részét a sportesemények biztosítása tette ki 2017. évben. A felmerülő feladatok közül kiemelte az EYOF rendezvény biztosítását.

A megyei rendőr-főkapitányság a jogszabályi rendelkezéseken túlmenően a közrend és a közbiztonság fenntartása, javítása, a rendőri tevékenység eredményessége érdekében számos gazdálkodó és civil szervezettel műkötött együtt.  A főkapitány hangsúlyozta, hogy a polgárőrséggel – mint a rendőrség legfőbb stratégiai partnerével – továbbra is kiváló volt a munkakapcsolat. A polgárőr szervezetek bűnmegelőzés területén betöltött szerepe a lakosság tájékoztatásában és a demonstratív közterületi megjelenésben nyilvánult meg leginkább.

 Az előző napirendhez kapcsolódva a megyei  képviselők tájékoztatót hallgattak meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség 2017. évi munkájáról. Csaplár Zoltán a megyei polgárőr szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a megyében lévő polgárőr szervezetek teljességgel integrálódtak a közrend, közbiztonság terén állami feladatokat ellátó szervezetek társadalmi rendszerébe és egyre nagyobb hatékonysággal segítik a működésüket, feladataik végrehajtását. Példa értékű együttműködések alakultak ki, melyek nagyságrendekkel járultak hozzá az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének folyamatos erősödéséhez.

 

A megyei testület elfogadta a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának beszámolóját, az önkormányzatnál és a hivatalnál végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót, a Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 3.5 változatát, véleményezte Mórichida község településfejlesztési koncepcióját, valamint egyetértési jogot gyakorolt az európai uniós alapokból származó, Győr-Moson-Sopron megyében több száz millió forint fejlesztési forrás felhasználásával kapcsolatban.