Blind friendly

Ülést tartott a megyei közgyűlés

A megyei képviselők november 17-én, pénteken délelőtt, a megszokott időpontban, 10.00 órakor kezdték meg ülésüket a Megyei Önkormányzati Hivatal (Győr, Városház tér 3. ) II. emeleti tanácstermében. Németh Zoltán elnökletével kilenc előterjesztést tárgyaltak, közöttük egyet zárt ülés keretében. 

Elsőként „A megyében működő területi nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége” című napirendet közmeghallgatás keretében tárgyalta a közgyűlés, ezzel törvényi kötelezettségének és a 2017. évi munkatervében foglaltaknak is eleget tett. Megyénkben három nemzetiségnek van megyei szintű képviselete: a horvát, a német és a roma megyei nemzetiségi önkormányzatok vezetői adtak tájékoztatást tevékenységükről. 

Tájékoztató került a képviselők elé „A turizmus helyzete Győr-Moson-Sopron megyében és a Nyugat-Dunántúlon címmel, az írásos háttéranyagot Darabos Ferenc, a Széchenyi István Egyetem Turizmus Tanszéke szakfelelősének előadása egészítette ki, rámutatva számos pozitív változásra, illetve összefüggésre. 

Tárgyalták a „Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatának előkészítése” című témát, illetve a megyei önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét is. További napirendként alapítványi támogatásról is döntöttek, valamint a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítására is sor került. 

Az egyes témákkal kapcsolatban vita nem alakult ki, de az előterjesztések, a szóbeli tájékoztatók számos képviselői hozzászólást generáltak. 

Németh Zoltán tájékoztatása szerint a következő, egyben ez évben utolsó megyei közgyűlésére 2017. december 15-én kerül sor. 

Az egyes napirendekhez kapcsolódó írásos anyagok a www.gymsmo.hu honlapon, a Közgyűlés/Közgyűlések anyagai között tekinthetők meg. 

http://www.gymsmo.hu/kozgyules.html

A Kisalföld írása az ülésről: ITT

A GyőrPlusz TV tudósítása: ITT