Blind friendly

Pannonhalma a világörökség része

996-ban Géza fejedelem Csehországból érkező szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt monostor a fejedelmi alapítás szándéka szerint a középkori Európa kultúrájának keleti hídfőállása lett. Falai között 
rendszeresen megfordult Szent István (1000- 1038), az első magyar király is. 
Uros apát (1207-1243), a ma is meglévő templom 
építtetője visszaverte a mongolokat a monostor-erőd falai alól. Tolnai Máté apátsága idején Pannonhalma kiemelt helyet kapott a magyarországi bencés monostorok között, és 1541-től főapátsággá vált. A török hódoltság másfél évszázada alatt azonban hosszabb-rövidebb időszakokra a szerzeteseknek menekülniük kellett. Csak ezt követően indulhatott el a megrongált épületek helyreállítása. Sajghó Benedek (1722-1768) főapátsága alatt jelentős barokképítkezés folyt a monostorban. 
A XVIII. század, a felvilágosodás évszázada a szerzeteséletben is éreztette hatását. Az állam és az uralkodók a szerzetesközösségek működését a közvetlen hasznosság szerint ítélték meg, és lényegében csak azoknak a rendeknek a létjogosultságát fogadták el, amelyek betegápolással vagy tanítással foglalkoztak. Mivel az a hagyomány, amelyet Szent Benedek Regulája képviselt, nem a közösség munkájára, hanem magára a közösségi életre helyezi a hangsúlyt, II. József 1786-ban beszüntette a magyar bencés kongregáció összes házának működését. Az 1802-ben visszaállított rend elsődleges munkaterületül a középiskolai oktatást kapta. 
1945. után a rend birtokait és a bencés iskolákat isállamosították. 1950-től azonban újra engedélyezték a győri és a pannonhalmi gimnázium működését. A szerzetesközösség a nehéz években is hűségesen végezte munkáját, helytállt az istenszolgálatban, és a II. Vatikáni zsinatot követő évektől sokat fáradozott liturgiájának megújításán és a zsolozsma magyar szövegeinek és dallamainak elkészítésén. 
A rendszerváltás után a pannonhalmi bencés közösség - az iskolai munka folytatása mellett - új munkaterületeken is próbálja megteremteni azokat az anyagi lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy betöltse szerepét az egyházbanés a világban. 
A monostort az ideérkezők csoportos vezetés keretében tekinthetik meg, amely 2003. tavaszától a parkoló melletti (kosaras-dombi) 
Turistafogadó épületéből indul. Az új helyszín lehetőséget ad arra is, hogy egy negyedórás film keretében a látogató bepillantást nyerjen a bencés szerzetesközösség mai életébe. 


Kérjük tekintse meg a kapcsolódó képeinket >>