Blind friendly

Tájékoztató jelentés

Gyõr-Moson-Sopron Megyei 
FÕJEGYZÕ 
01/1187/2006.

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS 

a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
pénzügyi helyzetérõl és a választási ciklusban keletkezett, késõbbi éveket terhelõ pénzügyi determinációkról, kötelezettségekrõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdés értelmében a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselõ-testületek tagjai általános választásának évében a választás napját megelõzõ 30 nappal a megyei fõjegyzõ részletes jelentést tesz közzé a pénzügyi helyzetrõl és a választási ciklusban keletkezett, késõbbi éveket terhelõ pénzügyi determinációkról, kötelezettségekrõl.

A pénzügyi és vagyoni helyzetrõl az államháztartási és számviteli törvény, valamint a kapcsolódó kormányrendeletek figyelembevételével elkészültek az éves költségvetési koncepciók, költségvetési és zárszámadási rendeletek, idõszaki jelentések:

 • 170/2002. (XII. 20.) KH számú határozat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetési koncepciójáról 

 • 3/2003. (III. 17.) KR számú rendelet a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének megállapításáról 

 • 163/2003. (IX. 26.) KH számú határozat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. I. félévi gazdálkodásáról 

 • 207/2003. (XI. 21.) KH számú határozat Tájékoztató a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérõl 

 • 3/2004. (V. 7.) rendelet a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetési beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

 • 206/2003. (XI. 21.) KH számú határozat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési koncepciójáról 

 • 2/2004. (III. 18.) KR számú rendelet a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének megállapításáról 

 • 189/2004. (IX. 24.) KH számú határozat Tájékoztató a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. elsõ féléves gazdálkodásról 

 • 227/2004. (XI. 26.) KH számú határozat Tájékoztató a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérõl 

 • 4/2005. (V. 2.) rendelet a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

 • 226/2004. (XI. 26.) KH számú határozat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciójáról 

 • 3/2005. (III. 7.) KR számú rendelet a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének megállapításáról 

 • 122/2005. (IX. 23.) számú határozat Tájékoztató a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2005. elsõ féléves gazdálkodásáról 

 • 165/2005. (XI. 25.) KH számú határozat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérõl 

 • 9/2006. (IV. 28.) rendelet a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

 • 164/2005. (XI. 25.) KH számú határozat a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójáról 

 • 3/2006. (III. 10.) rendelet a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének jóváhagyása. 

A 2006. évi költségvetés elsõ féléves teljesítésérõl szóló elõterjesztés elõkészítésre került a megyei közgyûlés 2006. szeptemberi ülésére.

A pénzügyi és vagyoni helyzet fõbb mutatóit, a kötelezettségek és determinációk adatait az alábbi mellékletek tartalmazzák:

1/a. sz. melléklet Bevételek és kiadások teljesítésének alakulása (kiemelt elõirányzatonként) 2002-2005. év
1/b. sz. melléklet Bevételek és kiadások alakulása (kiemelt elõirányzatonként) 
2006. I. félév
2. sz. melléklet Eszközök és források állományának alakulása (2002. december 31-én és 2006. június 30-án)
3. sz. melléklet   Több éves elkötelezettséggel járó döntések kihatásai
4. sz. melléklet Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat hitelfelvételei és kapcsolódó kötelezettségei
5. sz. melléklet Pénzügyi determinációk és egyéb kötelezettségek

A megyei önkormányzat 13.965 E Ft beruházási hitellel rendelkezik (2006. év elõtt kötött szerzõdések alapján), 2006. évben további keretszerzõdést kötöttünk 50.000 E Ft-os beruházási célú hitel felvételére (könyvtárbusz beszerzésére). 
A 2006. évre tervezett 876.805 E Ft mûködési célú hitel felvételére a szükségletekhez igazodóan kerülhet sor. 
Az átmeneti pénzügyi nehézségek (bevételek és a kiadások ütemkülönbségének kiegyenlítése céljából) szeptember hónapban 700.000 E Ft-os folyószámlahitel-keret megnyitását tervezzük, amelyre a közbeszerzési eljárást elindítjuk..

Gyõr, 2006. augusztus 30.

Dr. Kovács Béla s.k.
 
 
 
Letölthető dokumentum(ok):

   A pénzügyi és vagyoni helyzet fõbb mutatói, a kötelezettségek és determinációk adatai