Blind friendly

AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK

 

 PÁLYÁZAT JEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére

Részletek a csatolt dokumentumban: ITT

 

*****

FELHÍVÁS A 2017. ÉVI MEGYEI KITÜNTETŐ CÍM ÉS A MEGYEI KITÜNTETŐ DÍJAK JAVASLATTÉTELÉRE

(A javaslattételi határidő 2017. május 19-én lejárt, a döntést a megyei közgyűlés 2017. június 2-i ülésén meghozta, a díjak átadására 2017. augusztus 17-én kerül sor Győrött, a megyei közgyűlés ünnepi díszközgyűlése keretében.)

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2017. évben adományozandó kitüntető cím és kitüntető díjak:

                            Győr-Moson-Sopron Megye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető Cím

                            Győr-Moson-Sopron Megye Térségfejlesztéséért Gróf Széchényi Ferenc-díj

                            Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért Dr. Kovács Pál-díj

                            Győr-Moson-Sopron Megye Sportjáért Bauer Rudolf-díj

                            Győr-Moson-Sopron Megye Egészségügyéért Dr. Petz Aladár-díj

                            Győr-Moson-Sopron Megye Közszolgálatáért Dr. Csizmadia Andor-díj

A kitüntető címre és a kitüntető díjakra a javaslatokat – kizárólag az erre célra szolgáló adatlapon - a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökéhez lehet benyújtani (9021 Győr, Városház tér 3.).

A javaslatok beérkezési határideje: 2017. május 19. (péntek)

felhívás teljes szövege, a részletes tudnivalók és a BENYÚJTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATLAP  (letölthető formában) a hivatkozásokra kattintva érhető el.

A javaslattétellel kapcsolatosan érdeklődni lehet a Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a 96/522-235-ös telefonszámon.

 

*****

 

FELHÍVÁS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE
(2017. évben folyamatosan)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2016. évben új rendeletet alkotott Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról. E rendeletet a megyei közgyűláés 2017. 06.02-i ülésén módosította.

A díj azoknak adományozható, akik a megye érdekében kiemelkedő eredményeket értek el. 

A megye szolgálatáért díj tizenhárom tagozatban ítélhető oda: (utolsó frissítés 2017. 06.17.)

-          kulturális tagozatából: 3, ( mindhárom fő vonatkozásában az illetékes Bizottság már pozitív döntést hozott, további díj ebben a kategóriában 2017-ben már nem adható ki)
-          oktatási tagozatából: 3, ( mindhárom fő vonatkozásában az illetékes Bizottság már pozitív döntést hozott, további díj ebben a kategóriában 2017-ben már nem adható ki)
-          egészségügyi tagozatából: 3,
-          szociális tagozatából: 3, (1 fő vonatkozásában az illetékes Bizottság már pozitív döntést hozott.)
-          közszolgálati tagozatából: 2,
-          sport tagozatából: 2, (1 fő vonatkozásában az illetékes Bizottság már pozitív döntést hozott.)
-          környezetvédelmi (természetvédelmi) tagozatából: 2, (1 fő vonatkozásában a bizottság már pozitív döntést hozott)
-          védelmi és rendészeti tagozatából: 2, ( a 2017. évi díjakról az illetékes Bizottság már pozitív döntést hozott, további díj ebben a kategóriában 2017-ben már nem adható.)
-          gazdasági tagozatából: 2,  
-          ifjúsági tagozatából: 1,
-          területfejlesztési tagozatából: 1, (az illetékes Bizottság már döntött,  további díj ebben a kategóriában 2017-ben már nem adható ki)
-          sajtó tagozatából: 1, (az illetékes Bizottság már pozitív döntést hozott,  további díj ebben a kategóriában 2017-ben már nem adható ki)
-          nemzetiségi tagozatból 1 ( az illetékes bizottság már pozitív döntést hozott, további díj ebben a tagozatban 2017-ben már nem adható).

 adományozható évente. 

A tagozatonként az adományozás feltételei a következők: 

Kulturális tagozat adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik a:
-        muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával, régészettel foglalkoznak,
-        a könyvtári tevékenységben,
-        hagyományőrzés, néprajzkutatás terén,
-        a közművelődés, művelődésszervezés területén tevékenykednek,
-        művészek, művészeti csoport tagjai. 

Oktatási tagozat:
-        óvodai-, általános iskolai,  középiskolai- szakiskolai és kollégiumi ellátás területén,
-        a felsőoktatás területén,
-        a pedagógiai és közművelődési szaktanácsadás és szolgáltatást végzők. 

Egészségügyi tagozat:
-        alapellátásban és  egészségügyi szakellátásban,
-        állategészségügyi-, népegészségügyi-, valamint  környezet egészségügyi területen dolgoznak. 

Közszolgálati tagozat:
-        közhivatalok, önkormányzati hivatalok köztisztviselői, kormánytisztviselői besorolású dolgozói.                                 

Ifjúsági tagozat:
-        gyermek- és ifjúságvédelem területén,
-        ifjúsági érdekképviselet ellátásban,
-        e tagozat fenti két kategóriájába nem sorolható ifjúsági csoportokban és egyéb szerveződésekben tevékenykedők. 

Szociális tagozat:
-        egészségügyi intézményekben és a szociális területen dolgozók. 

Védelmi- rendészeti tagozat:
-        a honvédség és a rendészet (Rendőrség, Katasztrófavédelem, BV intézet, Hivatásos önkormányzati tűzoltók, önkéntes tűzoltók) területén dolgozók. 

Környezetvédelmi(természetvédelmi) tagozat:
-        a természeti környezet védelmében, környezetvédelmi károk megelőzésében, enyhítésében tevékenykedők. 

Területfejlesztési tagozat:
–        az épített környezet védelmével,
–        a térségi területfejlesztés és területrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásával,
–        a megye turisztikai értékeinek feltárásával, propagálásával,
–        a térség foglalkoztatási feladatainak, politikájának összehangolásával foglalkoznak. 

Sport tagozat:
–        testnevelési, sport- és szabadidő szervezési  feladatokat ellátók és
–        akik kiváló sportteljesítményeikkel a megye jó hírnevét öregbítik. 

Sajtó tagozat:
–        az írott- és az elektronikus hírközlés területén tevékenykednek. 

Gazdasági tagozat:
-         gazdálkodó szervezetek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a megye gazdasági fejlődéséhez tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak. 

Nemzetiségi tagozat:
-         a megyében élő nemzetiségek kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása, nemzetiségek jogainak biztosítása terén kiemelkedő tevékenységet folytatók. 

A díj adományozására ÍRÁSBAN javaslatot tehetnek:
-          a megyei közgyűlés tagjai 

                        vagy 

-          a megyei közgyűlés tagjának támogató nyilatkozatával:

                            a megye országgyűlési képviselői,
                            a nem közgyűlési tag bizottsági tagok,
                            a megyében lévő intézmények vezetői,
                            a megyei érdekképviseleti szervek vezetői,
                            a megyei civil szervezetek képviseletét ellátó vezetők,
                            a megyei védelmi és rendészeti szervek vezetői,
                            a megye települési önkormányzatai vagy a megyei települések polgármesterei
                            a megyében működő történelmi egyházak legmagasabb rangú megyei képviselői. 

Egy megyei önkormányzati képviselő egy tagozaton belül egy javaslatot tehet és egy javaslatot támogathat. 

A díj tagozataira, a részletes indoklással alátámasztott írásbeli javaslatokat - a tárgyévben folyamatosan – kizárólag a megyei önkormányzat honlapján elhelyezett JAVASLATTÉTELI ŰRLAP hiánytalan kitöltésével lehet megtenni. 

A javaslatokat a megyei közgyűlés elnökéhez kell megküldeni.
(Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése - Németh Zoltán elnök - 9021 Győr, Városház tér 3. )
(Kérjük, hogy a postai úton történő beküldéssel egyidejűleg – lehetőség szerint - szíveskedjenek a javaslatokat az elnoki.titkarsag@gymsmo.hu e-mail címre is megküldeni.) 

A közgyűlés által alapított és adományozható díj tagozatainak odaítéléséről – átruházott hatáskörben – a „Kitüntetési Javaslatokat Elbíráló és Véleményező Ideiglenes Bizottság” dönt. 

Ha tárgyévben az egyes tagozatokban adományozható díjak már odaítélésre kerültek, ebben az esetben  a díjra további jelölés nem történhet. (Erre vonatkozó információk a megyei önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.) 

A díj javaslattételével kapcsolatban érdeklődni lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a 96/522-208-as telefonszámon.