Blind friendly

AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK

PÁLYÁZAT ALJEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE (2017.10.31-én lejárt.!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

                                 *****                                    

PÁLYÁZAT JEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE  (2017. június 12-én lejárt!!)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére  

                                *****

FELHÍVÁS MEGYEI KITÜNTETŐ CÍM ÉS KITÜNTETŐ DÍJAK JAVASLATTÉTELÉRE (A javaslattételi határidő lejárt, a díjak átadása 2017. augusztus 17-én megtörtént!)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívást tesz közzé 2017. évi elismeréseinek - megyei kitüntető cím és a megyei kitüntető díjak – javaslattételére.

                                                    *******

FELHÍVÁS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE  FOLYAMATOSAN

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2016. évben új rendeletet alkotott Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról. A díj azoknak adományozható, akik a megye érdekében kiemelkedő eredményeket értek el.

A megye szolgálatáért díj tizenhárom tagozatban ítélhető oda: (utolsó frissítés 2017. november 27.) 

-          kulturális tagozatából: 3, (2017. évi díjak már odaítélésre kerültek, ebben az évben további díjak e tagozatban nem adományozhatók.)

-          közoktatási tagozatából: 3, (2017. évi díjak már odaítélésre kerültek, ebben az évben további díjak e tagozatban nem adományozhatók.)

-          egészségügyi tagozatából: 3,

-          szociális tagozatából: 3, (1 fő részére a díjat a megyei közgyűlés elnöke már átadta.)

-          közszolgálati tagozatából: 2,

-          sport tagozatából: 2, (1 fő részére az díjat a megyei közgyűlés elnöke már átadta.)

-          környezetvédelmi (természetvédelmi) tagozatából: 2, (1 fő részére az illetékes bizottság a díjat már megítélte.)

-          védelmi és rendészeti tagozatából: 2, (A 2017. évi díjak már odaítélésre kerültek, ebben az évben további díjak e tagozatban nem adományozhatók.)

-          gazdasági tagozatából: 2,

-          ifjúsági tagozatából: 1,

-          területfejlesztési tagozatából: 1, (1 fő részére az illetékes bizottság a díjat már megítélte.)

-          sajtó tagozatából: 1, (A 2017. évi díj már odaítélésre került, ebben az évben további díj e tagozatban nem adományozható.)

-          nemzetiségi tagozatból 1  (A 2017. évi díj már odaítélésre került, ebben az évben további díj e tagozatban nem adományozható.)

adományozható évente.

 

A tagozatonként az adományozás feltételei a következők: 
 

Kulturális tagozat adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik a:

-        muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával, régészettel foglalkoznak,

-        a könyvtári tevékenységben,

-        hagyományőrzés, néprajzkutatás terén,

-        a közművelődés, művelődésszervezés területén tevékenykednek,

-        művészek, művészeti csoport tagjai.

 

Közoktatási tagozat:

-        óvodai-, általános iskolai,  középiskolai- szakiskolai és kollégiumi ellátás területén,

-        a pedagógiai és közművelődési szaktanácsadás és szolgáltatást végzők.

 

Egészségügyi tagozat:

-        alapellátásban és  egészségügyi szakellátásban,

-        állategészségügyi-, népegészségügyi-, valamint  környezet egészségügyi területen dolgoznak.

 

Közszolgálati tagozat:

-        közhivatalok, önkormányzati hivatalok köztisztviselői, kormánytisztviselői besorolású dolgozói.

                                   

Ifjúsági tagozat:

-        gyermek- és ifjúságvédelem területén,

-        ifjúsági érdekképviselet ellátásban,

-        e tagozat fenti két kategóriájába nem sorolható ifjúsági csoportokban és egyéb szerveződésekben tevékenykedők.

 

Szociális tagozat:

-        egészségügyi intézményekben és a szociális területen dolgozók.

 

Védelmi- rendészeti tagozat:

-        a honvédség és a rendészet (Határőrség, Rendőrség, Katasztrófavédelem, BV intézet, Hivatásos önkormányzati tűzoltók, önkéntes tűzoltók) területén dolgozók.

 

Környezetvédelmi(természetvédelmi) tagozat:

-        a természeti környezet védelmében, környezetvédelmi károk megelőzésében, enyhítésében tevékenykedők.

 

Területfejlesztési tagozat:

–        az épített környezet védelmével,

–        a térségi területfejlesztés és területrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásával,

–        a megye turisztikai értékeinek feltárásával, propagálásával,

–        a térség foglalkoztatási feladatainak, politikájának összehangolásával foglalkoznak.

 

Sport tagozat:

–        testnevelési, sport- és szabadidő szervezési  feladatokat ellátók és

–        akik kiváló sportteljesítményeikkel a megye jó hírnevét öregbítik.

 

Sajtó tagozat:

–        az írott- és az elektronikus hírközlés területén tevékenykednek.

 

Gazdasági tagozat:

-                     gazdálkodó szervezetek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a megye gazdasági fejlődéséhez tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak.

 

Nemzetiségi tagozat:

-                     a megyében élő nemzetiségek kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása, nemzetiségek jogainak biztosítása terén kiemelkedő tevékenységet folytatók.

 

A díj adományozására ÍRÁSBAN javaslatot tehetnek:

-          a megyei közgyűlés tagjai, 

vagy  

-          a megyei közgyűlés tagjának támogató nyilatkozatával:

  • a nem közgyűlési tag bizottsági tagok,
  • a megyében lévő intézmények vezetői,
  • a megyei érdekképviseleti szervek vezetői,
  • a megyei civil szervezetek képviseletét ellátó vezetők,
  • a megyei védelmi és rendészeti szervek vezetői,
  • a megye települési önkormányzatai vagy a megyei települések polgármesterei
  • a megyében működő történelmi egyházak legmagasabb rangú megyei képviselői.

 

Egy megyei önkormányzati képviselő egy tagozaton belül egy javaslatot tehet, és egy javaslatot támogathat. 

A díj tagozataira, a részletes indoklással alátámasztott írásbeli javaslatokat - a tárgyévben folyamatosan – kizárólag a javaslattételi űrlap hiánytalan kitöltésével lehet megtenni. 

A javaslatokat a megyei közgyűlés elnökéhez kell megküldeni (Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés - Németh Zoltán elnök - 9021 Győr, Városház tér 3. Kérjük, hogy a postai úton történő beküldéssel egyidőben szíveskedjenek a javaslatokat az elnoki.titkarsag@gymsmo.hu e-mail címre is megküldeni.)  

A közgyűlés által alapított és adományozható díj tagozatainak odaítéléséről – átruházott hatáskörben – a „Kitüntetési Javaslatokat Elbíráló és Véleményező Ideiglenes Bizottság” dönt. 

Ha tárgyévben az egyes tagozatokban adományozható díjak már odaítélésre kerültek, ebben az esetben
a díjra további jelölés nem történhet. (Erre vonatkozó információk a megyei önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.)  

A díj javaslattételével kapcsolatban érdeklődni lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a 96/522-208-as telefonszámon.