Blind friendly

AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK

 

Felhívás a "Győr-Moson-Sopron Megye önkéntese díjra"
A részletes felhívás ITT olvasható.

 

 *************************

 

PÁLYÁZAT irodavezetői munkakör betöltésére

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet
Pénzügyi és Gazdasági Ellátó Iroda irodavezetői munkakör betöltésére

*************************

Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás pályázati felhívása

- magyar nyelven
- szlovák nyelven

 

*************************

F E L H Í V Á S a 2018. évi "TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZATI DÍJ"-ra

- a részletek a hivatkozásra kattintva elérhető

 

*************************

F E L H Í V Á S a 2018. évi megyei kitüntető cím és megyei kitüntető díjak javaslattételére

- a részletek és az adatlap a hivatkozásra kattintva elérhető*************************

 

FELHÍVÁS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE  (2019. ÉVBEN FOLYAMATOSAN)

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2016. évben új rendeletet alkotott Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról. A díj azoknak adományozható, akik a megye érdekében kiemelkedő eredményeket értek el.  

A megye szolgálatáért díj tizennégy tagozatban ítélhető oda, ezek a következők:

-          kulturális tagozat
-          oktatási tagozat 
-          egészségügyi tagozat
-          szociális tagozat
-          közszolgálati tagozat 
-          sport tagozat 
-          környezetvédelmi (természetvédelmi) tagozat
-          védelmi és rendészeti tagozat
-          gazdasági tagozat
-          ifjúsági tagozat
-          területfejlesztési tagozat
-          sajtó tagozat 
-          nemzetiségi tagozat
-          nemzetközi kapcsolatokért tagozat.

 

A díjból az adott naptári évben összesen 26 darab ítélhető oda. 

A 2019. január 7-i frissítés alapján a díjból 2019. évben 26 db ítélhető oda.

 

A tagozatonként az adományozás feltételei a következők:     

Kulturális tagozat adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik a:  

-        muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával, régészettel foglalkoznak,  

-        a könyvtári tevékenységben,  

-        hagyományőrzés, néprajzkutatás terén,  

-        a közművelődés, művelődésszervezés területén tevékenykednek,  

-        művészek, művészeti csoport tagjai.  

Oktatási tagozat:  

-        óvodai-, általános iskolai,  középiskolai- szakiskolai és kollégiumi ellátás területén,  

-        a felsőoktatásban tevékenykedő, kiemelkedő szaktudással rendelkező oktatók,

-        a pedagógiai és közművelődési szaktanácsadás és szolgáltatást végzők. 

 

Egészségügyi tagozat:  

-        alapellátásban és  egészségügyi szakellátásban,  

-        állategészségügyi-, népegészségügyi-, valamint  környezet egészségügyi területen dolgoznak.  

 

Közszolgálati tagozat:  

-        közhivatalok, önkormányzati hivatalok köztisztviselői, kormánytisztviselői besorolású dolgozói.                                    

 

Ifjúsági tagozat:  

-        gyermek- és ifjúságvédelem területén,  

-        ifjúsági érdekképviselet ellátásban,  

-        e tagozat fenti két kategóriájába nem sorolható ifjúsági csoportokban és egyéb szerveződésekben tevékenykedők.  

 

Szociális tagozat:  

-        egészségügyi intézményekben és a szociális területen dolgozók.  

 

Védelmi- rendészeti tagozat:  

-        a honvédség és a rendészet (Rendőrség, Katasztrófavédelem, BV intézet, Hivatásos önkormányzati tűzoltók, önkéntes tűzoltók) területén dolgozók.  

 

Környezetvédelmi(természetvédelmi) tagozat:  

-        a természeti környezet védelmében, környezetvédelmi károk megelőzésében, enyhítésében tevékenykedők.  

 

Területfejlesztési tagozat:  

–        az épített környezet védelmével,  

–        a térségi területfejlesztés és területrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásával,  

–        a megye turisztikai értékeinek feltárásával, propagálásával,  

–        a térség foglalkoztatási feladatainak, politikájának összehangolásával foglalkoznak.  

 

Sport tagozat:  

–        testnevelési, sport- és szabadidő szervezési  feladatokat ellátók és  

–        akik kiváló sportteljesítményeikkel a megye jó hírnevét öregbítik.  

 

Sajtó tagozat:  

–        az írott- és az elektronikus hírközlés területén tevékenykednek.  

 

Gazdasági tagozat:  

-                     gazdálkodó szervezetek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a megye gazdasági fejlődéséhez tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak.  

 

Nemzetiségi tagozat:  

-                     a megyében élő nemzetiségek kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása, nemzetiségek jogainak biztosítása terén kiemelkedő tevékenységet folytatók.Nemzetközi kapcsolatokért tagozat:

-                   adományozható azoknak, akik a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak létrehozásában és meglévő nemzetközi kapcsolatainak erősítésében kiemelkedő tevékenységet folytatnak.

  

A díj adományozására ÍRÁSBAN javaslatot tehetnek 

-          a megyei közgyűlés tagjai, 

vagy   

-          a megyei közgyűlés tagjának támogató nyilatkozatával: 

 • a megye országgyűlési képviselői
 • a nem közgyűlési tag bizottsági tagok,
 • a megyében lévő intézmények vezetői,
 • a megyei érdekképviseleti szervek vezetői,
 • a megyei civil szervezetek képviseletét ellátó vezetők,
 • a megyei védelmi és rendészeti szervek vezetői,
 • a megye települési önkormányzatai vagy a megyei települések polgármesterei
 • a megyében működő történelmi egyházak legmagasabb rangú megyei képviselői.

 Egy megyei önkormányzati képviselő egy tagozaton belül egy javaslatot tehet, és egy javaslatot támogathat.  

A díj tagozataira, a részletes indoklással alátámasztott írásbeli javaslatokat - a tárgyévben folyamatosan – kizárólag a  JAVASLATTÉTELI ŰRLAP  hiánytalan kitöltésével lehet megtenni.  

A javaslatokat a megyei közgyűlés elnökéhez kell megküldeni (Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés - Németh Zoltán elnök - 9021 Győr, Városház tér 3. Kérjük, hogy a postai úton történő beküldéssel egyidőben szíveskedjenek a javaslatokat az elnoki.titkarsag@gymsmo.hu e-mail címre is megküldeni.)   

A közgyűlés által alapított és adományozható díj tagozatainak odaítéléséről – átruházott hatáskörben – a „Kitüntetési Javaslatokat Elbíráló és Véleményező Ideiglenes Bizottság” dönt.  

Ha az éves szinten odaítélhető keret (26 db) kimerült, ebben az esetben a díjra további jelölés nem történhet. (Erre vonatkozó információk a megyei önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.)   

A díj javaslattételével kapcsolatban érdeklődni lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a 96/522-209-es telefonszámon.

 

 

*************************

 

ARCHÍV ANYAGOK 2017. ÉVRŐL

PÁLYÁZAT ALJEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE (2017.10.31-én lejárt.!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

                                 *****                                    

PÁLYÁZAT JEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE  (2017. június 12-én lejárt!!)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére  

                                *****

FELHÍVÁS MEGYEI KITÜNTETŐ CÍM ÉS KITÜNTETŐ DÍJAK JAVASLATTÉTELÉRE (A javaslattételi határidő lejárt, a díjak átadása 2017. augusztus 17-én megtörtént!)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívást tesz közzé 2017. évi elismeréseinek - megyei kitüntető cím és a megyei kitüntető díjak – javaslattételére.

                                                    *******

FELHÍVÁS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE  FOLYAMATOSAN

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2016. évben új rendeletet alkotott Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról. A díj azoknak adományozható, akik a megye érdekében kiemelkedő eredményeket értek el.

A megye szolgálatáért díj tizenhárom tagozatban ítélhető oda: (utolsó frissítés 2017. december 15.) 

-          kulturális tagozatából: 3, (2017. évi díjak már odaítélésre kerültek, ebben az évben további díjak e tagozatban nem adományozhatók.)

-          közoktatási tagozatából: 3, (2017. évi díjak már odaítélésre kerültek, ebben az évben további díjak e tagozatban nem adományozhatók.)

-          egészségügyi tagozatából: 3,

-          szociális tagozatából: 3, (1 fő részére a díjat a megyei közgyűlés elnöke már átadta.)

-          közszolgálati tagozatából: 2,

-          sport tagozatából: 2, (1 fő részére az díjat a megyei közgyűlés elnöke már átadta.)

-          környezetvédelmi (természetvédelmi) tagozatából: 2, (1 fő részére az illetékes bizottság a díjat már megítélte.)

-          védelmi és rendészeti tagozatából: 2, (A 2017. évi díjak már odaítélésre kerültek, ebben az évben további díjak e tagozatban nem adományozhatók.)

-          gazdasági tagozatából: 2,

-          ifjúsági tagozatából: 1,

-          területfejlesztési tagozatából: 1, (A díj átadásra került.)

-          sajtó tagozatából: 1, (A 2017. évi díj már odaítélésre került, ebben az évben további díj e tagozatban nem adományozható.)

-          nemzetiségi tagozatból 1  (A 2017. évi díj már odaítélésre került, ebben az évben további díj e tagozatban nem adományozható.)

adományozható évente.

 

A tagozatonként az adományozás feltételei a következők: 
 

Kulturális tagozat adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik a:

-        muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával, régészettel foglalkoznak,

-        a könyvtári tevékenységben,

-        hagyományőrzés, néprajzkutatás terén,

-        a közművelődés, művelődésszervezés területén tevékenykednek,

-        művészek, művészeti csoport tagjai.

 

Közoktatási tagozat:

-        óvodai-, általános iskolai,  középiskolai- szakiskolai és kollégiumi ellátás területén,

-        a pedagógiai és közművelődési szaktanácsadás és szolgáltatást végzők.

 

Egészségügyi tagozat:

-        alapellátásban és  egészségügyi szakellátásban,

-        állategészségügyi-, népegészségügyi-, valamint  környezet egészségügyi területen dolgoznak.

 

Közszolgálati tagozat:

-        közhivatalok, önkormányzati hivatalok köztisztviselői, kormánytisztviselői besorolású dolgozói.

                                   

Ifjúsági tagozat:

-        gyermek- és ifjúságvédelem területén,

-        ifjúsági érdekképviselet ellátásban,

-        e tagozat fenti két kategóriájába nem sorolható ifjúsági csoportokban és egyéb szerveződésekben tevékenykedők.

 

Szociális tagozat:

-        egészségügyi intézményekben és a szociális területen dolgozók.

 

Védelmi- rendészeti tagozat:

-        a honvédség és a rendészet (Határőrség, Rendőrség, Katasztrófavédelem, BV intézet, Hivatásos önkormányzati tűzoltók, önkéntes tűzoltók) területén dolgozók.

 

Környezetvédelmi(természetvédelmi) tagozat:

-        a természeti környezet védelmében, környezetvédelmi károk megelőzésében, enyhítésében tevékenykedők.

 

Területfejlesztési tagozat:

–        az épített környezet védelmével,

–        a térségi területfejlesztés és területrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásával,

–        a megye turisztikai értékeinek feltárásával, propagálásával,

–        a térség foglalkoztatási feladatainak, politikájának összehangolásával foglalkoznak.

 

Sport tagozat:

–        testnevelési, sport- és szabadidő szervezési  feladatokat ellátók és

–        akik kiváló sportteljesítményeikkel a megye jó hírnevét öregbítik.

 

Sajtó tagozat:

–        az írott- és az elektronikus hírközlés területén tevékenykednek.

 

Gazdasági tagozat:

-                     gazdálkodó szervezetek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a megye gazdasági fejlődéséhez tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak.

 

Nemzetiségi tagozat:

-                     a megyében élő nemzetiségek kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása, nemzetiségek jogainak biztosítása terén kiemelkedő tevékenységet folytatók.

 

A díj adományozására ÍRÁSBAN javaslatot tehetnek:

-          a megyei közgyűlés tagjai, 

vagy  

-          a megyei közgyűlés tagjának támogató nyilatkozatával:

 • a nem közgyűlési tag bizottsági tagok,
 • a megyében lévő intézmények vezetői,
 • a megyei érdekképviseleti szervek vezetői,
 • a megyei civil szervezetek képviseletét ellátó vezetők,
 • a megyei védelmi és rendészeti szervek vezetői,
 • a megye települési önkormányzatai vagy a megyei települések polgármesterei
 • a megyében működő történelmi egyházak legmagasabb rangú megyei képviselői.

 

Egy megyei önkormányzati képviselő egy tagozaton belül egy javaslatot tehet, és egy javaslatot támogathat. 

A díj tagozataira, a részletes indoklással alátámasztott írásbeli javaslatokat - a tárgyévben folyamatosan – kizárólag a javaslattételi űrlap hiánytalan kitöltésével lehet megtenni. 

A javaslatokat a megyei közgyűlés elnökéhez kell megküldeni (Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés - Németh Zoltán elnök - 9021 Győr, Városház tér 3. Kérjük, hogy a postai úton történő beküldéssel egyidőben szíveskedjenek a javaslatokat az elnoki.titkarsag@gymsmo.hu e-mail címre is megküldeni.)  

A közgyűlés által alapított és adományozható díj tagozatainak odaítéléséről – átruházott hatáskörben – a „Kitüntetési Javaslatokat Elbíráló és Véleményező Ideiglenes Bizottság” dönt. 

Ha tárgyévben az egyes tagozatokban adományozható díjak már odaítélésre kerültek, ebben az esetben
a díjra további jelölés nem történhet. (Erre vonatkozó információk a megyei önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.)  

A díj javaslattételével kapcsolatban érdeklődni lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a 96/522-208-as telefonszámon.