Blind friendly

Ülést tart a megyei közgyűlés

Ez évi első ülését február 2017. február 17-én, pénteken 10.00 órától tartja a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés (Győr, Városház tér 3. szám alatti épület II. emeleti tanácsterem). Az ülés napirendjén 15 előterjesztés szerepel.

Az ülés kezdetén tájékoztatót hallgatnak meg a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi tevékenységéről és az Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészületeiről. Ugyancsak tájékoztató hangzik el az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz kapcsolódó feladatokról, valamint a megye településein 2017. október 1-ig kötelezően elkészítendő Települési Arculati Kézikönyvről és a településképi rendeletről. Terv szerint állásfoglalást fogad el a megyei közgyűlés a Régiók Bizottsága részére a „Gondolkodjunk Európáról: a regionális és helyi önkormányzatok felszólalnak az Európai Unió iránti bizalom helyreállítása érdekében" c. témában.

Tárgyal a testület egy sokakat foglalkoztató, fontos témát, az előterjesztés
„a 83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését (2x2 sávos főút kiépítését) előkészítő projekt" címet viseli.

A napirendi pontok között természetesen több „hagyományos" is szerepel, így tárgyalnak a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról, illetve tárgyalja és várhatóan el is fogadja a közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetését. „Pénzügyes" előterjesztésként tárgyalja a testület a megyei önkormányzat adósságszolgálati középtávú tervét is, továbbá jogszabály-változás miatt kerül napirendre a megyei közgyűlés tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének megállapítása című előterjesztés.

A közgyűlés napirendi pontjai – a zárt ülésen tárgyalandó téma kivételével - megtalálhatók a megyei önkormányzat honlapján (http://www.gymsmo.hu/kozgyules.html ) a Közgyűlés/Közgyűlések anyagai/2017. február 17.