Blind friendly

Választási Irodák vezetőinek értekezlete, eskütétele