Blind friendly

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság új tagjainak eskütétele

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 21. §-ában foglalt rendelkezés szerint a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) három tagját és legalább két póttagot a megyei közgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon (2019. szeptember 1.-ig) választja meg.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2019. augusztus 21-i ülésén választotta meg a TVB új tagjait.

A bizottság tagjai munkájukat a jogszabályban előírt eskü letétele után kezdhetik meg.

A mai napon a megyeháza tanácstermében Németh Zoltán megyei önkormányzati elnök előtt a TVB tagjai az esküt letették.