Blind friendly

Területfejlesztés

2014-2020 időszak tájékoztató anyagai (március)
- TOP és ITP prezentáció
- TOP elfogadott dokumentum kivonata (támogatható tevékenységek, kedvezményezettek)
- Ágazati Operatív Programok prezentáció
- Ágazati Operatív Programok táblázatos kivonatai


Győr-Moson-Sopron megye aktuális és készülő területfejlesztési dokumentumai (2013-2014):

I. Helyzetfeltárás
- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója (helyzetfeltárás)
- Észrevételek, tervező válasza 1. kör
- Észrevételek, tervező válasza 2. kör


II. Koncepció
- Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési koncepció


III. Program
- Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program (törzsszöveg)

- 1. melléklet: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája
     -  1.1. prioritás – A kreatív humán erőforrások fejlesztése
     -  1.2. prioritás – Az innováció térnyerésének előmozdítása
     -  1.3. prioritás – A megye és települései elérhetőségének javítása
     -  1.4. prioritás – A környezet megújítása, a kultúra támogatása,
                             az életminőség javítása
     -  1.5. prioritás – A megye belső kohéziójának erősítése
     -  1.6. prioritás – A megye és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése

- 2. melléklet: Az intézkedések pénzügyi ütemterve

- Területi hatásvizsgálat

- Függelékek (19 táblázat):
     -  1. számú függelék
     -  2. számú függelék
     -  3. számú függelék
     -  4. számú függelék
     -  5. számú függelék
     -  6. számú függelék
     -  7. számú függelék
     -  8. számú függelék
     -  9. számú függelék
     -  10. számú függelék
     -  11. számú függelék
     -  12. számú függelék
     -  13. számú függelék
     -  14. számú függelék
     -  15. számú függelék
     -  16. számú függelék
     -  17. számú függelék
     -  18. számú függelék
     -  19. számú függelék


IV. Részdokumentum a TOP-hoz

Győr-Moson-Sopron megyei integrált területi program 3.1 változat.Megalapozó dokumentumok:
- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013.12.04-i állapot)
- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013.11.27-i állapot)
- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója (Javaslattevő fázis 3.1 - 2013.07.30-i állapot)
- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója (vaslattevő fázis 2.0 – 2013. június)
- Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója (javaslattevő fázis 1.5 – 2013. március)


Előzmény dokumentumok:
- Helyzetelemzés, 2007
- Vezetői összefoglaló, 2007
- Győr-Moson-Sopron megye fejlesztési koncepciója, 2007
- Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési programja, 2007