Adatvédelmi tájékoztató

A

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ÉS A

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működésük során a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban a jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköreiknek gyakorlásával összefüggésben, valamint egyéb jogalapon (pl.: szerződéskötés) személyes adatokat kezel.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá az adatkezelő elősegítse az érintett jogainak gyakorlását.

Az adatkezelésre figyelemmel az Önkormányzat és a Hivatal a GDPR 13-14. cikkeiben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja:

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

 

3. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

 

4. A személyes adatok címzettjei

 

5. A személyes adatok tárolásának időtartama

 

6. Az érintett jogai

 

7. Adatbiztonság

 

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló Győr, Városház tér 3. szám alatti épület egyes helyiségei – biztonsági célból -  kamerával felszereltek, melyről külön ezen célból kihelyezett táblával adunk tájékoztatást.

Megosztás Facebookon Megosztás Twitteren

« Vissza