Pályázatok, felhívások

 

*************************

 Felhívás a "Győr-Moson-Sopron Megye önkéntese 2020." díjra.

 A részletes felhívás ITT olvasható. Jelöltet állítani EZEN a linken, a kerdőív kitöltésével lehet.

  

 *************************

PÁLYÁZAT ALJEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet Aljegyzői munkakör betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 15.
A pályázat részletes leírása ITT olvasható.

  

*************************

PÁLYÁZAT PROJEKTMENEDZSERI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet Projektmenedzseri munkakör betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. június 08. 12:00 óra
A pályázat részletes leírása ITT olvasható.

  

*************************

FELHÍVÁS A 2020. ÉVI MEGYEI KITÜNTETŐ CÍM ÉS MEGYEI KITÜNTETŐ DÍJAK JAVASLATTÉTELÉRE


-A részletes pályázati felhívás ide kattintva elérhető a pdf formátumú kitölthető adatlappal;
- kitölthető adatlap (Microsoft Word formátumban);
- adatkezelési tájékoztató.

  

*************************

 

 PÁLYÁZAT GONDNOK, KARBANTARTÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet Gondnok, karbantartói munkakör betöltésére

  

*************************

 Felhívás a "Győr-Moson-Sopron Megye önkéntese 2019." díjra.

 A részletes felhívás ITT olvasható. Jelöltet állítani EZEN a linken, a kerdőív kitöltésével lehet.

  

 *************************

 PÁLYÁZAT PROJEKTMENEDZSERI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet Projektmenedzseri munkakör betöltésére

  

*************************

 

PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet Pénzügyi és költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

  

*************************

 

F E L H Í V Á S a 2019. évi megyei kitüntető cím és megyei kitüntető díjak javaslattételére

a részletek és az adatlap a hivatkozásra kattintva elérhető;
kitölthető adatlap (Microsoft Word formátumban);
kitölthető adatlap (PDF formátumban);
adatkezelési tájékoztató.

  

*************************

   

TÁJÉKOZTATÓ bírósági ülnökök választásáról

 

A Köztársasági Elnök KEH/01231-2/2019. számú határozatával a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2019. március 7. és április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A részletes tájékoztató ITT olvasható.

  

*************************

  

Magyarországi Falumegújítási Díj 2019.
A Belügyminiszter meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2019. pályázatot, "Magyar falu – Kihívások, helyi válaszok” mottóval.

  

*************************

 

 

 Felhívás a "Győr-Moson-Sopron Megye önkéntese 2018." díjra
A részletes felhívás ITT olvasható.

  

 *************************

 

 
Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás pályázati felhívása

magyar nyelven
szlovák nyelven

  

*************************

 

 F E L H Í V Á S a 2018. évi "TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZATI DÍJ"-ra

- a részletek a hivatkozásra kattintva elérhető

  

*************************

 

F E L H Í V Á S a 2018. évi megyei kitüntető cím és megyei kitüntető díjak javaslattételére

- a részletek és az adatlap a hivatkozásra kattintva elérhető

  

*************************

 

 FELHÍVÁS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE  (2019. ÉVBEN FOLYAMATOSAN)

  A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2016. évben új rendeletet alkotott Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról. A díj azoknak adományozható, akik a megye érdekében kiemelkedő eredményeket értek el.  

 A megye szolgálatáért díj tizennégy tagozatban ítélhető oda, ezek a következők:

 

-          kulturális tagozat
-          oktatási tagozat 
-          egészségügyi tagozat
-          szociális tagozat
-          közszolgálati tagozat 
-          sport tagozat 
-          környezetvédelmi (természetvédelmi) tagozat
-          védelmi és rendészeti tagozat
-          gazdasági tagozat
-          ifjúsági tagozat
-          területfejlesztési tagozat
-          sajtó tagozat 
-          nemzetiségi tagozat
-          nemzetközi kapcsolatokért tagozat.

 

 

 

A díjból az adott naptári évben összesen 26 darab ítélhető oda. 

 A 2019. január 7-i frissítés alapján a díjból 2019. évben 26 db ítélhető oda.

 A tagozatonként az adományozás feltételei a következők:     

 

Kulturális tagozat adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik a:  

 

-        muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával, régészettel foglalkoznak,  

-        a könyvtári tevékenységben,  

-        hagyományőrzés, néprajzkutatás terén,  

-        a közművelődés, művelődésszervezés területén tevékenykednek,  

-        művészek, művészeti csoport tagjai.  

Oktatási tagozat:  

-        óvodai-, általános iskolai,  középiskolai- szakiskolai és kollégiumi ellátás területén,  

-        a felsőoktatásban tevékenykedő, kiemelkedő szaktudással rendelkező oktatók,

-        a pedagógiai és közművelődési szaktanácsadás és szolgáltatást végzők. 

 

Egészségügyi tagozat:  

-        alapellátásban és  egészségügyi szakellátásban,  

-        állategészségügyi-, népegészségügyi-, valamint  környezet egészségügyi területen dolgoznak.  

  

Közszolgálati tagozat:  

-        közhivatalok, önkormányzati hivatalok köztisztviselői, kormánytisztviselői besorolású dolgozói.                                    

  

Ifjúsági tagozat:  

-        gyermek- és ifjúságvédelem területén,  

-        ifjúsági érdekképviselet ellátásban,  

-        e tagozat fenti két kategóriájába nem sorolható ifjúsági csoportokban és egyéb szerveződésekben tevékenykedők.  

 

Szociális tagozat:  

-        egészségügyi intézményekben és a szociális területen dolgozók.  

  

Védelmi- rendészeti tagozat:  

-        a honvédség és a rendészet (Rendőrség, Katasztrófavédelem, BV intézet, Hivatásos önkormányzati tűzoltók, önkéntes tűzoltók) területén dolgozók.  

 

Környezetvédelmi(természetvédelmi) tagozat:  

-        a természeti környezet védelmében, környezetvédelmi károk megelőzésében, enyhítésében tevékenykedők.  

 

Területfejlesztési tagozat:  

–        az épített környezet védelmével,  

–        a térségi területfejlesztés és területrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásával,  

–        a megye turisztikai értékeinek feltárásával, propagálásával,  

–        a térség foglalkoztatási feladatainak, politikájának összehangolásával foglalkoznak.  

  

Sport tagozat:  

–        testnevelési, sport- és szabadidő szervezési  feladatokat ellátók és  

–        akik kiváló sportteljesítményeikkel a megye jó hírnevét öregbítik.  

  

Sajtó tagozat:  

–        az írott- és az elektronikus hírközlés területén tevékenykednek.  

  

Gazdasági tagozat:  

-        gazdálkodó szervezetek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a megye gazdasági fejlődéséhez tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak.   

Nemzetiségi tagozat:  

-        a megyében élő nemzetiségek kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása, nemzetiségek jogainak biztosítása terén kiemelkedő tevékenységet folytatók.

 

Nemzetközi kapcsolatokért tagozat:

-        adományozható azoknak, akik a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak létrehozásában és meglévő nemzetközi kapcsolatainak erősítésében kiemelkedő tevékenységet folytatnak.

 

 A díj adományozására ÍRÁSBAN javaslatot tehetnek 

 -      a megyei közgyűlés tagjai, 

 vagy   

 -      a megyei közgyűlés tagjának támogató nyilatkozatával:  

 

 Egy megyei önkormányzati képviselő egy tagozaton belül egy javaslatot tehet, és egy javaslatot támogathat.  

 A díj tagozataira, a részletes indoklással alátámasztott írásbeli javaslatokat - a tárgyévben folyamatosan – kizárólag a  JAVASLATTÉTELI ŰRLAP  hiánytalan kitöltésével lehet megtenni.  

 A javaslatokat a megyei közgyűlés elnökéhez kell megküldeni (Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés - Németh Zoltán elnök - 9021 Győr, Városház tér 3. Kérjük, hogy a postai úton történő beküldéssel egyidőben szíveskedjenek a javaslatokat az elnoki.titkarsag@gymsmo.hu e-mail címre is megküldeni.)   

 A közgyűlés által alapított és adományozható díj tagozatainak odaítéléséről – átruházott hatáskörben – a „Kitüntetési Javaslatokat Elbíráló és Véleményező Ideiglenes Bizottság” dönt.  

 Ha az éves szinten odaítélhető keret (26 db) kimerült, ebben az esetben a díjra további jelölés nem történhet. (Erre vonatkozó információk a megyei önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.)   

 A díj javaslattételével kapcsolatban érdeklődni lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a 96/522-209-es telefonszámon.

  

*************************

 

 

 

ARCHÍV ANYAGOK 2017. ÉVRŐL

 

PÁLYÁZAT ALJEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE (2017.10.31-én lejárt.!

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

 

                                 *****                                    

 

PÁLYÁZAT JEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE  (2017. június 12-én lejárt!!)

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére  

 

                                *****

 

FELHÍVÁS MEGYEI KITÜNTETŐ CÍM ÉS KITÜNTETŐ DÍJAK JAVASLATTÉTELÉRE (A javaslattételi határidő lejárt, a díjak átadása 2017. augusztus 17-én megtörtént!)

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívást tesz közzé 2017. évi elismeréseinek - megyei kitüntető cím és a megyei kitüntető díjak – javaslattételére.

 

                                                    *******

 

FELHÍVÁS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE  FOLYAMATOSAN

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés 2016. évben új rendeletet alkotott Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról. A díj azoknak adományozható, akik a megye érdekében kiemelkedő eredményeket értek el.

 

A megye szolgálatáért díj tizenhárom tagozatban ítélhető oda: (utolsó frissítés 2017. december 15.) 

 

-          kulturális tagozatából: 3, (2017. évi díjak már odaítélésre kerültek, ebben az évben további díjak e tagozatban nem adományozhatók.)

 

-          közoktatási tagozatából: 3, (2017. évi díjak már odaítélésre kerültek, ebben az évben további díjak e tagozatban nem adományozhatók.)

 

-          egészségügyi tagozatából: 3,

 

-          szociális tagozatából: 3, (1 fő részére a díjat a megyei közgyűlés elnöke már átadta.)

 

-          közszolgálati tagozatából: 2,

 

-          sport tagozatából: 2, (1 fő részére az díjat a megyei közgyűlés elnöke már átadta.)

 

-          környezetvédelmi (természetvédelmi) tagozatából: 2, (1 fő részére az illetékes bizottság a díjat már megítélte.)

 

-          védelmi és rendészeti tagozatából: 2, (A 2017. évi díjak már odaítélésre kerültek, ebben az évben további díjak e tagozatban nem adományozhatók.)

 

-          gazdasági tagozatából: 2,

 

-          ifjúsági tagozatából: 1,

 

-          területfejlesztési tagozatából: 1, (A díj átadásra került.)

 

-          sajtó tagozatából: 1, (A 2017. évi díj már odaítélésre került, ebben az évben további díj e tagozatban nem adományozható.)

 

-          nemzetiségi tagozatból 1  (A 2017. évi díj már odaítélésre került, ebben az évben további díj e tagozatban nem adományozható.)

 

adományozható évente.

 

 

 

A tagozatonként az adományozás feltételei a következők: 
 

 

Kulturális tagozat adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik a:

 

-        muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával, régészettel foglalkoznak,

 

-        a könyvtári tevékenységben,

 

-        hagyományőrzés, néprajzkutatás terén,

 

-        a közművelődés, művelődésszervezés területén tevékenykednek,

 

-        művészek, művészeti csoport tagjai.

 

 

 

Közoktatási tagozat:

 

-        óvodai-, általános iskolai,  középiskolai- szakiskolai és kollégiumi ellátás területén,

 

-        a pedagógiai és közművelődési szaktanácsadás és szolgáltatást végzők.

 

 

 

Egészségügyi tagozat:

 

-        alapellátásban és  egészségügyi szakellátásban,

 

-        állategészségügyi-, népegészségügyi-, valamint  környezet egészségügyi területen dolgoznak.

 

 

 

Közszolgálati tagozat:

 

-        közhivatalok, önkormányzati hivatalok köztisztviselői, kormánytisztviselői besorolású dolgozói.

 

                                   

 

Ifjúsági tagozat:

 

-        gyermek- és ifjúságvédelem területén,

 

-        ifjúsági érdekképviselet ellátásban,

 

-        e tagozat fenti két kategóriájába nem sorolható ifjúsági csoportokban és egyéb szerveződésekben tevékenykedők.

 

 

 

Szociális tagozat:

 

-        egészségügyi intézményekben és a szociális területen dolgozók.

 

 

 

Védelmi- rendészeti tagozat:

 

-        a honvédség és a rendészet (Határőrség, Rendőrség, Katasztrófavédelem, BV intézet, Hivatásos önkormányzati tűzoltók, önkéntes tűzoltók) területén dolgozók.

 

 

 

Környezetvédelmi(természetvédelmi) tagozat:

 

-        a természeti környezet védelmében, környezetvédelmi károk megelőzésében, enyhítésében tevékenykedők.

 

 

 

Területfejlesztési tagozat:

 

–        az épített környezet védelmével,

 

–        a térségi területfejlesztés és területrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásával,

 

–        a megye turisztikai értékeinek feltárásával, propagálásával,

 

–        a térség foglalkoztatási feladatainak, politikájának összehangolásával foglalkoznak.

 

 

 

Sport tagozat:

 

–        testnevelési, sport- és szabadidő szervezési  feladatokat ellátók és

 

–        akik kiváló sportteljesítményeikkel a megye jó hírnevét öregbítik.

 

 

 

Sajtó tagozat:

 

–        az írott- és az elektronikus hírközlés területén tevékenykednek.

 

 

 

Gazdasági tagozat:

 

-                     gazdálkodó szervezetek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a megye gazdasági fejlődéséhez tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak.

 

 

 

Nemzetiségi tagozat:

 

-                     a megyében élő nemzetiségek kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása, nemzetiségek jogainak biztosítása terén kiemelkedő tevékenységet folytatók.

 

 

 

A díj adományozására ÍRÁSBAN javaslatot tehetnek:

 

-          a megyei közgyűlés tagjai, 

 

vagy  

 

-          a megyei közgyűlés tagjának támogató nyilatkozatával:

 

 

 

 

Egy megyei önkormányzati képviselő egy tagozaton belül egy javaslatot tehet, és egy javaslatot támogathat. 

 

A díj tagozataira, a részletes indoklással alátámasztott írásbeli javaslatokat - a tárgyévben folyamatosan – kizárólag a javaslattételi űrlap hiánytalan kitöltésével lehet megtenni. 

 

A javaslatokat a megyei közgyűlés elnökéhez kell megküldeni (Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés - Németh Zoltán elnök - 9021 Győr, Városház tér 3. Kérjük, hogy a postai úton történő beküldéssel egyidőben szíveskedjenek a javaslatokat az elnoki.titkarsag@gymsmo.hu e-mail címre is megküldeni.)  

 

A közgyűlés által alapított és adományozható díj tagozatainak odaítéléséről – átruházott hatáskörben – a „Kitüntetési Javaslatokat Elbíráló és Véleményező Ideiglenes Bizottság” dönt. 

 

Ha tárgyévben az egyes tagozatokban adományozható díjak már odaítélésre kerültek, ebben az esetben
a díjra további jelölés nem történhet. (Erre vonatkozó információk a megyei önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.)  

 

A díj javaslattételével kapcsolatban érdeklődni lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál, a 96/522-208-as telefonszámon.

Megosztás Facebookon Megosztás Twitteren

« Vissza