Blind friendly

Nemzetközi kapcsolatok

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat külkapcsolatai és fejlesztésének lehetõségei

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közgyûlése a 122/2000.(XI.24.) KH-val elfogadta a megyei önkormányzat külügyi koncepcióját, amely irányt mutat a nemzetközi kapcsolatok ápolásához és fejlesztéséhez.

  • erõsíteni az együttmûködést, a barátságot, a szolidaritást, a gazdasági és humán kapcsolatokat az európai fejlõdés összefüggéseiben a régiók pozíciójának megõrzése érdekében
  • erõsíteni Gyõr-Moson-Sopron megye érdekeit, értékeit a térségben
  • fejleszteni a humán erõforrás támogatásával a szervezet szellemi bázisát úgy, hogy azok a nemzetközi kapcsolatokon keresztül javítsák a megyei önkormányzat és a hivatal, a lakosság és gazdasági élet szereplõinek szakmai felkészültségét
  • hozzájárulni az Európa más részein folyó demokratizálódáshoz és gazdasági, kulturális fejlõdéshez, ahol a szükséges szakképzettség és tudás megfelelõen kiaknázható
  • bemutatni a nemzetközi fejlesztések politikai és közigazgatási hatását az európai régiókra

Célkitûzéseink megvalósítása:

  • együttmûködési egyezmények keretében, melyek magukban foglalják az összes partnerségi területet, bevonva a megyénkben lévõ intézményeket, szervezeteket, gazdasági szereplõket, illetve a lakosságot a konkrét tevékenységbe
  • részvétel stratégiai eseményeken, melyekben a megye érintett, vagy hasznos kapcsolatokra tehet szert, illetve bemutathatja kulturális értékeit, gazdasági helyzetét, idegenforgalmi látványosságait
  • hálózatépítés keretében, melyben a megyei önkormányzat által delegált személyek, köztisztviselõk, intézmények, civil szervezetek és a velük kapcsolatban álló személyek vesznek részt. A hálózati együttmûködést erõsíteni kell a szakmai és nemzetközi irányú fejlõdéshez a humán erõforrás területén. Minél több külsõ partnert kell bevonni
  • tanulmányutakon, nemzetközi továbbképzéseken, konferenciákon, szemináriumokon való részvétel, mely hozzájárul a szakmai fejlõdéshez és fokozza a képviselõk és a hivatal munkatársai motivációját, valamint elõsegíti a nemzetközi célkitûzésekkel kapcsolatos magas szintû információk megszerzését

Meglévõ nemzetközi kapcsolataink a következõk:

Közép-Jüttlandi régió (Dánia): http://www.ru.rm.dk
Maros Megyei Tanács (Románia): http://www.cjmures.ro
Szamara Régió (Oroszország): http://www.adm.samara.ru
Pozsonyi/Bratislavai Önkormányzati Kerület (Szlovákia): http://www.region-bsk.sk
Dunamenti Tartományok Munkaközössége: http://www.argedonau.at
Európai Régiók Gyûlése: http://www.a-e-r.org
Nagyszombat Önkormányzati Kerület (Szlovákia): http://www.trnava-vuc.sk
CSEMADOK (Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési Szövetség): http://www.csemadok.sk
Enzkreis járás (Németország): http://www.enzkreis.de
Pforzheim város (Németország): http://www.pforzheim.de