Vállalkozások képviselői vitatták meg a megyei klímastratégiai dokumentumot

A megyében működő vállalkozások vezetői, küldöttjei, környezetvédelmi és energetikai szakemberei részvételével workshopot szervezett a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszéke együttműködésével december 11-én a felsőoktatási intézményben. A szakmai rendezvény a „Megyei klímastratégia kidolgozása, valamint éghajlatváltozási platformok létrehozása és működtetése Győr-Moson-Sopron megyében" című, KEHOP 1.2.0-15-2016-00004 kódszámú projekt keretében, a megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan valósult meg, és alapvetően a megyében tevékenykedő vállalatok klímaváltozásra való felkészülésben betöltött szerepét járta körül. A közös munka eredményét, a workshop tapasztalatait – a megyei közgyűlés 2017. december 15-i ülésén napirendre és elfogadásra kerülő - megyei klímastratégiai dokumentumban érvényre juttatják.

Az eseményen dr. Szalay Zoltán, megyei jegyző üdvözölte a megjelenteket. Köszöntő gondolataiban a közelmúltban napvilágot látott, 15.000 tudós által az emberiségnek szóló nyílt levélre hívta fel a figyelmet, amely egy 25 évvel ezelőtti figyelmeztető üzenet frissített változata.

Ennek tartalmából idézett is: „Ha a világ nem cselekszik sürgősen, a biológiai sokszínűséget katasztrofális veszteség, az emberiséget elmondhatatlan szenvedés sújtja a tudósok szerint. Hamarosan túl késő lesz, hogy megváltoztassuk a bukás felé vezető út irányát, az időből lassan kifutunk." A nemzetközi tudósok intelmei mellé egy hazai köztiszteletben álló személy, dr. Áder János gondolatait párosította: „Értő módon és nyílt szívvel kell állni a globális felmelegedés megfékezését szorgalmazók és elősegítők mellé.... „eljött az idő a cselekvésre és a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalásra."

A jegyző elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat is elkötelezett e tevékenységben, mert fontosnak tartjuk, hogy a saját eszközeinkkel mi is változtassunk az emberek gondolkodásmódján. A GYMS Megyei Önkormányzat egy EU-s és kormányzati támogatással megvalósuló projekt keretében kapcsolódott be ebbe a munkába. Ennek során elkészült a megyei klímastratégiai dokumentum, megkezdődött és most is folyik ennek társadalmasítása, emellett szemléletformáló rendezvényeken, szakmai programokon, workshopokon keresztül erősítjük Győr-Moson-Sopron megye lakosságának környezet- és klímatudatosságát. E törekvés jegyében szerveződött ez a rendezvény is, melyben nagy segítséget nyújtottak a Széchenyi István Egyetem Környezetvédelmi Tanszékének szakemberei, dr. Tomra András vezetésével.

Ezt követően dr. Csillag Péter, a klímadokumentumot készítő cég vezetője ismertette a stratégiai dokumentum főbb fejezeteit, az abban megfogalmazott stratégiai célkitűzéseket, és annak alapvető üzenetét, de szó esett a megvalósítás időkeretéről, az elérni kívánt célcsoportokról, a megyére felállított problématérkép főbb elemeiről és a hozzájuk rendelt intézkedésekről.

A megye klímavédelmi jövőképe így hangzik: Győr-Moson-Sopron megye 2030-ra a globális klímaváltozás kihívásaira előrelátóan és preventíven reagáló, egészséges és klímatudatos lakossággal, innovatív, környezettudatos gazdasággal, természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó megyeként működjön.

A rendezvény további részében dr. Torma András tanszékvezető ismertette a workshop menetét, céljait. Véleménye szerint egy stratégia akkor lehet igazán jó, ha a lehető legtöbb véleményt meghallgatjuk és azokat, - összegzésüket követően – beépítjük a „végtermékbe".

A tanszékvezető felvázolta azt a három kérést, melyekre a rendezvény résztvevői – kisebb csoportokat alkotva – ötleteket, gondolatokat gyűjtöttek:

Melyek a      legfontosabb kihívások Győr-Moson-Sopron megyében a klímaváltozás kapcsán?

Melyek a      legfontosabb lehetőségek a klímaváltozásra való felkészülés kapcsán?

Mivel tud a      vállalati szféra hozzájárulni a klímaváltozásra való felkészüléshez, a      hatások csökkentéséhez?

A kérdések kapcsán született gondolatokat, ötleteket ezután a „kihívások-lehetőségek-vállalatok" hármas tagozódás szerint, jól áttekinthető formában táblára rendezték, végül a résztvevők prioritásokat is felállítottak. Ezek kerülnek majd a napokban beépítésre a klímastratégiai dokumentumba, melyet a megyei közgyűlés december 15-i ülésén tárgyal és fogad el.

Megosztás Facebookon Megosztás Twitteren

« Vissza