Blind friendly

15%-kal csökkent megyénkben a tűzesetek száma

Idén első alkalommal ülésezett a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés, melyen a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi beszámolója mellett a Közgyűlés megszavazta az idei költségvetést is.

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője éves beszámolójában kiemelte, megyénkben 2018-ban összesen 2102 tűzoltói esemény történt, amely 15%-kal kevesebb az előző évinél. Ebből a tűzesetek száma 667-re csökkent az előző évi 843-hoz képest. A műszaki mentések száma 1435-re csökkent az előző évi 1901-ről. „Káreseteknél a sérültek száma szintén csökkenést mutat, 615-ről 594-re, ezzel megegyező tendencia figyelhető meg az elhunytak számának alakulásában, amely 58-ról 31-re csökkent”- tette hozzá.

Sallai Péter kiemelte, Győr-Moson-Sopron megyében összesen 20 készenléti egységgel rendelkező tűzoltóság működik. Hangsúlyozta: a megye tűzbiztonságát tovább növelte, hogy 2018. május 01-től 3 településből álló tevékenységi területen Hegykő Önkéntes Tűzoltó Egyesület, illetve július 01-től ugyancsak 3 településből álló tevékenységi területen Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is önálló beavatkozó tűzoltó egyesületként működik. „Ezzel további 6 településen több, mint nyolcezer ember számára számottevően emelkedett a tűzbiztonság szintje”- húzta alá a megyei katasztrófavédelmi igazgató.

Az önkéntes tűzoltó egyesületekre rátérve Sallai Péter elmondta, 2018-ban a megyében 64 volt együttműködési megállapodása hivatásos tűzoltósággal, akik tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséték. A tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet folytató egyesületek tavaly 734 alkalommal vonultak; az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek pedig 76 alkalommal avatkoztak be egyedül. Képzésükre is nagy hangsúlyt fektettek: 2018. évben 7 helyszínen, összesen 99 fő tett sikeres vizsgát. Megállapítható, hogy a képzéseken résztvevők száma folyamatosan növekszik.

Az ifjúságnevelés és utánpótlás biztosítása érdekében a katasztrófavédők a megyei tűzoltó szövetséggel közösen körzeti hagyományőrző tűzoltó versenyeket is szerveztek.
Megyénkben 16 kötelezett létesítményi tűzoltóság működik, ebből 2 (Audi Hungária Motor Kft., Rába- Front Kft.) főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság. A létesítményi tűzoltóságok 14 esetben teljesítettek vonulást. Sallai Péter kiemelte, mind a 16 létesítményi tűzoltóságnál a szakmai tevékenységük, a felszereléseik megfelelnek az elvárásoknak, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok működését rendszeresen ellenőrizte.

A közérdekű bejelentésekről szólva a a megyei katasztrófavédelmi igazgató ismertette: 2018-ban összesen 116 közérdekű bejelentés és panasz érkezett be igazgatóságunkra, ez a szám az előző évihez képest 21 %-os csökkenést jelent.

Az intézmény nemzetközi kapcsolatairól elhangzott: a Burgenlandi Tartományi Tűzoltószövetséggel közös „Kétnyelvű tűzoltó kiképzőközpont létrehozása a határon átnyúló tűzoltókiképzésért” című projekt eredményeként 2018. évben 12 alkalommal, összesen 145 fő gyakorlatozott az Eisenstadtban kialakított, kiképzőcentrumként működő tűzszimulációs házban.

Németh Zoltán megyei elnök megköszönve a részletes beszámolót hangsúlyozta az igazgatóság megyében betöltött prevenciós tevékenységét is, melynek keretében karitatív szervezetekkel közösen füstérzékelőket osztottak ki a rászorulóknak. Németh Zoltán köszönetét fejezte ki a katasztrófavédők és a tűzoltók áldozatos munkájáért.

A következő napirendi pontként a Közgyűlés elfogadta a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2019. évre szóló költségvetését.

A továbbiakban a Közgyűlés felhatalmazta Németh Zoltánt, hogy a Vas Megyei Önkormányzattal közösen egy osztrák-magyar határ menti pályázatot nyújtsunk be. A „Border(hi)stories” elnevezésű projekt témája a 20. századi határ menti történelem feldolgozása, valamint múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése iskolások számára.

Egy másik, a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázat keretében az erdélyi Maros megyével működünk együtt. A két megye testvérkapcsolata több mint 20 éves múltra tekint vissza. A mostani pályázat többek között ezt a kapcsolatot hivatott megerősíteni, különböző közös programok, együttműködések megvalósításával.

2019. február 22.