Blind friendly

Mindenkor hazánkat tegyük az első helyre

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóját a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Bágyogszováton tartotta, ahol a helyi önkormányzat emlékművet állíttatott a Szent Márton templom előtti térre.

Németh Zoltán ünnepi beszédében kihangsúlyozta, Trianon mélységes igazságtalansága az oka annak, hogy közel száz éve feldolgozatlan a magyar lélekben ez a méltánytalan ország- és nemzetcsonkítás.” A megye elnöke történelmi bűnnek nevezte az igazságtalan békét, „mert két pusztító eszmét szabadított Európára, a kommunizmust és a nemzeti szocializmust, amely a lehető legnagyobb pusztítást végezte utána egész Európában és a világ nagy részén. Történelmi bűn volt egy olyan békeszerződésnek mondott diktátumot létrehozni, amely oda vezetett, hogy pár évtizedre rá kitört a második világháború, mely nem robbant volna ki akkor, a békeszerződés szövegezésekor valóban békét akartak volna létrehozni. Az akkori békeszerződés létrehozói sokkal inkább káosznak és acsarkodásnak is alkalmat teremtő határrendszert hoztak létre, a geopolitikai, politikai vágyaikat a gazdasági érdeküknek megfelelően fogalmazták meg”- hangoztatta Németh Zoltán.

A békeszerződés létrehozói káosznak és acsarkodásnak is alkalmat teremtő határrendszert alakítottak ki
„A rettenetes veszteségek mellett a megcsonkított országon kívül hősies helytállás volt magyarnak maradni és sajnos a magyar politika 2010-ig volt adós azzal, hogy kiálljon a határon túli magyarokért”-emlékeztetett a megye elnöke. Majd hozzátette, a nemzetellenes politikai szereplők azóta is jelen vannak a közéletben. „Most is tapasztaljuk, hogy a határon túli magyarok ellen hangolják az itteni magyarokat, hogy az elszakított országrészek területén a magyargyűlölő politikai erők mellett kampányolnak, Nyugat-Európában pedig a magyar érdekek ellen szónokolnak. Csak most nem szocialistáknak és szabad demokratának, hanem LMP-nek, Párbeszédnek, Momentumnak és Demokratikus Koalíciónak nevezik őket”-hívta fel a figyelmet.

Nem szabad megengedni, hogy a nemzetellenes politikai erők érdemi szerephez jussanak
Németh Zoltán kiemelte, egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarországnak olyan vezetése van, amely a magyarokban hisz, amely kiáll a magyarokért, vagy pedig olyan, amely a magyarságnak, Magyarországnak kárt okoz. „Ezért nem szabad megengedni, hogy a nemzetellenes politikai erők érdemi szerephez jussanak. Éppen ezért lényeges az is, hogy az Alaptörvényünkben rögzítettük, s ezzel a legmagasabb szintre emeltük a nemzeti összetartozás eszméjét. Kimondtuk, hogy mindannyiunk közös felelőssége, hogy a határon túli magyarokért kiálljunk és a határon túli magyaroknak a különböző autonómia törekvéseit is igyekezzünk támogatni”-mondta beszédében a politikus.
„Hiszen, ha a nemzeti büszkeségünk talaján állunk, s büszkék vagyunk arra a több évszázadnyi teljesítményre, amely mögöttünk áll, akkor igenis ki kell, hogy álljunk magunkért. Ha mi nem állunk ki saját magunkért, s nem fogunk össze egymással, senki más nem fog értünk kiállni, nem fog a mi érdekünkben felszólalni. Ezért fontos, hogy mi magyarok, mindig Magyarországot tegyük az első helyre”- fogalmazta meg Németh Zoltán a diktátum létrehozásának egyik tanulságát.
A megye elnöke beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagyhatalmak Magyarországból egy gyenge, kívülről is irányítható országot akartak létrehozni. „Az akkori erős államok ma is ezzel a gőggel élik mindennapjaikat, napjainkban is csatlósként, vagy eltiporható, eltiprandó nemzetként igyekeznek bennünket kezelni. Ezért igyekeznek megint központi döntésekkel béklyóba kötni bennünket, napjainkban is szeretnének külföldről igazságot szolgáltatni Magyarországnak”- mutatott rá beszédében a politikus.

Magyarország számára a legfontosabb saját szuverenitásának megvédése
„Trianon 100 éves tanulsága tehát az, hogy az ország számára a legfontosabb saját szuverenitásának megvédése, a teljes önrendelkezés megtartása. Hogy senki ne szóljon bele abba, hogy ki döntsön arról, hogy mi magyarok, mit lépünk egy nemzetközi ügyben. Hogy senki ne akarja megmondani, melyik országot kell szeretni, hogy senki nem mondhassa meg, kik jöhetnek be az országunkba, hogy kikkel kelljen együtt élnünk. Hogy senki ne akarhasson erőszakkal és igazságtalanul törvényt ülni felettünk. Hogy ellen tudjunk állni a liberális téveszmének, amely a szuverén nemzetállamok helyett Európai Egyesült Államokat akar létrehozni, amely a nemzet megszüntetésére, a keresztény európai kultúránk elpusztítására törekszik.”

Magyarországgal összefogva érdemes együttműködni
Németh Zolnát kiemelte, Magyarországnak az az érdeke, hogy a szomszédos államokkal együttműködve tudjuk a jövőnket alakítani. „Arra törekszünk, hogy minden szomszédos állam azt érezze, hogy Magyarországgal érdemes együttműködni, mert Magyarországgal összefogva előrébb tud jutni, mint szemben állva. Szomszédainknak azt is érezniük kell, hogy az ottani magyar nemzetiség nem belső zavaró tényező, sokkal inkább összekötő kapocs azzal az országgal, akivel Közép-Európában érdemes együttműködni”- zárta ünnepi gondolatait a megye elnöke.

Az emlékmű avatást Nagyné Molnár Ildikó polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy hiába a szétszakítás, a Szent Korona összefogja népét, és Szűz Mária oltalmazza azt. „Legyünk bárhol a nagyvilágban, bármely ország határán belül, egyre inkább fogjuk, és nem engedjük el egymás kezét”– emelte ki a községvezető, aki a szeretet népeként jellemezte a magyart.

Berényi József, a szlovákiai Nagyszombat Megye Önkormányzatának alelnöke a magyarországi önkormányzatok, települések, és Szlovákia magyar lakta településeinek kapcsolatának fontosságáról beszélt. Elmondása szerint erőt ad, ha közösen énekeljük el a Himnuszt, a Szózatot, közösen emlékezünk nemzeti ünnepeinkre „Feltölti a szíveket és lelket, hogy együtt vagyunk, közösen éljük meg a napjainkat, vannak barátaink Magyarországon és a világban”- hangoztatta.

A Trianoni emlékművet Rácz István kőfaragó készített el, melyet Fazakas Zoltán Márton premontrei apát szentelt fel.

2020. június 8.