Blind friendly

81-es fõút – a szükséges fejlesztésekre még várni kell

A Gyõr-Moson-Sopron-Megyei Területfejlesztési Tanács (MTT) június 27-i ülésén tárgyalta - a Balogh József gyõri polgármester által készített – „a 81-es út Székesfehérvár-Kisbér-Gyõr útvonalon történõ fejlesztésének elõsegítése” c. elõterjesztést. A testület az elõterjesztésben ismertetett helyzetértékeléssel egyetértett, és arról határozott, hogy „támogatja a 81-es számú fõútvonal Székesfehérvár-Kisbér-Gyõr-országhatár közötti fejlesztését, ezáltal elõsegítve a gyõr-gönyûi nemzetközi kikötõ fejlesztését és hatékony mûködését, valamint a gyõri Autopolis Nyugat-magyarországi és a Székesfehérvár-Veszprém tengely Fejlesztési Pólusok szoros együttmûködését a gazdasági és társadalmi szektorban.” Egyben megbízta elnökét, dr. Szakács Imrét, hogy a testület határozatát dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszternek küldje meg.

A szakminiszter nevében Felsmann Balázs, az infrastruktúra-ügyekért felelõs szakállamtitkár által aláírt, július 31-én kelt válaszlevele augusztus 15-én érkezett meg dr. Szakács Imréhez, az alábbi tartalommal:

 „A 81. sz. és a 14. sz. fõút tengely kiemelt fejlesztésével, valamint a gönyûi kikötõ közúti kapcsolatainak javításával, mint fejlesztési célokkal egyetértünk. A nagytávú (2034) terveinkben a Székesfehérvát – Gyõr – Vámosszabadi vonal kiemelt fõútként, azaz 2x2 sávos, településeket elkerülõ útként szerepel. Ezen az útvonalon már az elõkészítés alatt álló hosszú távú (2020) program alapján is jelentõs fejlesztéseket tervezünk megvalósítani, így a Székesfehérvár – Kisbér szakasz négy sávra bõvítését, a kisbéri elkerülõ szakasz megépítését. A regionális egyeztetésének eredményeként került a program-tervezetbe a 19. és a 14. sz. fõutak összeköttetését biztosító útszakasz a Mosoni-Duna-híddal (gyõri északi elkerülõ út I. ütem).

A 81. sz. fõút fejlesztését a legsürgõsebben – már rövid távon – a Székesfehérvár-Mór szakaszon szükséges megkezdeni, mivel itt ezt az út vonalvezetése, a baleseti helyzet és a jelentõs forgalom egyaránt indokolttá teszi. A 2013-ig terjedõ idõszak beruházásai között szerepel (a teherbírás-problémával jellemezhetõ szakaszokra terjedõen) a fõút burkolatának felújítása.

A 81-es fõút Székesfehérvár-Kisbér-Gyõr-országhatár útvonal fejlesztése elsõrendû érdekünk és kapcsolódik az EU-s támogatásra elõkészített Gyõr-Gönyû Országos Közforgalmú Kikötõ építése „nagyprojekt”-hez. A nagyprojekt részeként valósul meg az 1-es és 19-es fõút közötti kapcsolat kiépítése, amely része a Gyõr-országhatár útvonalnak is.

Nem érdekünk, hogy a hazai gazdaság szereplõi számára a szlovákiai Komárno kikötõjét tegyük preferálttá, a gyõr-gönyûi kikötõ helyett. A vízközlekedés elõsegítése érdekében tett gyorsforgalmi útépítésnek nagyobb az esélye EU-s támogatásra, amely lehetõséget mindenképpen élni kell” – áll a válaszlevélben.