Blind friendly

Kötelezõen közzéteendõ adatok

A Gyõr - Moson - Sopron Megyei Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998 (XII.30.) korm. rendelet szerint kötelezõen közzétett közérdekû adatai.

Az önkormányzat költségvetésébõl nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegû nem normatív, céljellegû vagy fejlesztési támogatások: 2004, 2005, 2006,...

Az önkormányzat költségvetése felhasználásával, az önkormányzat vagyonával történõ gazdálkodással összefüggõ - a nettó 5 millió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû - szerzõdések: 2004, 2005, 2006, ...

Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatai.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves szakmai teljesítményének bemutatása, értékelése: 2004, 2005, 2006,...

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési adatai: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,...

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésének teljesítési adatai: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,...

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves beszámolójának felülvizsgálata: 2002 +mellékletek, 2003 +mellékletek, 2004+mellékletek, 2005, 2006,...

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kötelezően közzéteendő támogatási szerződések (200.000 Ft-ot el nem érő támogatások)Minimális kitöltési/keresési útmutató: Válasszon keresési módot (Pályázat; Egyedi támogatási kérelem; Kizárt pályázó) és a Kiíró (A pályázati felhívás kiírója) mezőbe a Győr-Moson-Sopron megye keresési kulcsszó szerepeljen...

Attachment