Blind friendly

Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Kollégium és Ped. Szakszolg. - épület átalakítás-felújítás-komplex akadálymentesítés a 21. század köv. megfelelően

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programja keretében 199.800.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a soproni Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat épületének átalakítására, felújítására, komplex akadálymentesítésének megvalósítására. 

Pályázati konstrukció: NYDOP-2007-5.3.1/2F - Épület átalakítás – felújítás – komplex akadálymentesítés a 21. sz. követelményeinek megfelelően (NYDOP-5.3.1/2F-2f - 2009-0022) 

Az uniós  támogatás összege: 199.800.000,- Ft
A projekt összköltsége: 240.000.000,- Ft 

Kedvezményezett:
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
9021 Győr, Árpád út 32.
Tel. 96/522-201
Fax. 96/522-220
www.gymsmo.hu
info@gymsmo.hu  

A projekt leírása:
A közel 100 évvel ezelőtt épült, összetett funkciójú, halláskárosult gyermekek oktatását ellátó gyógypedagógiai intézmény feladatainak ellátásához szükséges a korszerű akadálymentesség, az energiaracionalizálás elveinek megvalósítása, az oktatás-nevelés körülményeinek javítása.

A projekt tartalma: 
· a 3137 m2-es intézmény komplex akadálymentesítése(az épület környezete, megközelítése, bejáratok, belső ajtók, szintek közötti akadálymentesítés, kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, infokommunikációs akadálymentesítés - burkolatok, feliratok, jelek); 

· meglévő épületrészek energiatakarékossá tétele (homlokzat korszerű hőszigetelése, párkányok cseréje, tetőzet felújítása, az épület részleges elektromos és gépészeti rekonstrukciója)

· funkcionális intézményi belső terek kialakítása (akadálymentes vizesblokkok, közlekedők átalakítása-felújítása, a tantermek korszerűsítése, hiányzó kiszolgáló helyiségek biztosítása) 

· eszközbeszerzés: készségfejlesztő eszközök - csoportos foglalkozásoknak megfelelően, a gyermekek fizikai sajátosságainak figyelembe vételével 

A beruházás eredményeként a 21. század követelményeinek megfelelő korszerű, energiatakarékos, akadálymentes épületben - a különböző fogyatékosságból fakadó hátrányok leküzdését célzó, a sérült gyermekek esélyegyenlőségét biztosító - méltányos oktatási környezet jön létre. A projekt részét képező eszközbeszerzéssel a tanulási, viselkedési problémákkal küzdő gyermekek számára személyre szabott, egyéni igényeikhez alakított innovatív intézmény jön létre. Környezetvédelmi szempontból a projekt megvalósításával az épület energiatakarékossá válik. A korszerű infrastruktúra lehetővé teszi az eszközös, terek többcélú kihasználását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

A projekt várható befejezése: 2010. október 30. 

A projekttel kapcsolatos további információ: Bánfi Lajos 96/522-247

Kedvezményezett:
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
9021 Győr, Árpád út 32.
Tel. 96/522-201
Fax. 96/522-220
www.gymsmo.hu
info@gymsmo.hu  

Közreműködő szervezet: 
Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
9400 Sopron, Verő József u. 1. 
www.vati.hu  

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 
www.nfu.hu - nfu@meh.hu  

Irányító Hatóság:www.nfu.hu/rop_ih 

Kivitelező:
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
9400 Sopron, Ipar krt. 13.
http://www.fesz.hu/

Kapcsolódó anyagok: 
- Projektindító sajtótájékoztató (2009. december 11.)
- Tájékoztató kiadvány (2010. március 11.)
- Sajtóközlemény (2010. június 4.)
- Tájékoztató kiadvány (2010. június 18.): [külső oldal] - [belső oldal]
- Záró rendezvény meghívója (2010. 09.01.)
- Lakossági nyílt nap meghívója (2010.09.01.)
- Sajtóközlemény a projekt átadásakor (2010.09.01.)
- Tájékoztató kiadvány (2010.09.01.): [külső oldal] - [belső oldal]
- A Pulzus TV hírműsora (2010.09.01.)
- Interjú Firtl Mátyással, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökével (2010.09.01.)
- Interjú Fazekas Ferencné Igazgató Asszonnyal (2010.09.01.)
- Megszépült környzetben telt el a századik tanév (2011.06.16)

**********

Megújult környezetben telt el a századik tanév (2011.06.16.)        

Egy évvel ezelőtt három héttel korábban zárult a tanév a soproni Tóth Antal Nevelési-Oktatási és Módszertani Központban. Az intézményben ugyanis uniós pályázati forrásból és a fenntartó megyei önkormányzat anyagi hozzájárulásával közel 240 milliós fejlesztés munkálatai zajlottak. A szeptember 1-jei tanévnyitóra átalakult, megszépült a 100 esztendős épület, így az új – a századik - tanévet már korszerűbb, akadálymentes környezetben kezdhették meg a diákok, a pedagógusok és a dolgozók.

„Úgy kezdhettük a szeptembert, hogy tanulóink egy megszépült, komplexen akadálymentesített épületbe érkeztek. Csodálkoztak is, hogy mennyi változás történt kívül és belül! Ma már korszerű körülmények között tanulhatnak, megfelelő lett a világítás, hiszen az épület adottságai olyanok, hogy szinte egész nap égniük kell a lámpáknak. De örülünk az iskolatábláknak, mert régi, elavult tábláink voltak, illetve az új iskolabútoroknak is.” - mondja Fazekas Ferencné igazgató.

A jubileumi, századik tanévben további fejlesztések is segítették az intézményben folyó oktató-nevelőt munkát. A megyei önkormányzat ugyanis öt közoktatási intézményének informatikai fejlesztésére mintegy 140 millió forint uniós forrást nyert. A hallássérült és beszédfogyatékos gyermekeket oktató Tóth Antal iskolába interaktív táblák, projektorok, asztali számítógépek kerültek és több mint 130 SNI csomag segíti a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozást.

A diákok számára még szokatlan, de élményszerű az interaktív tábla segítségével a tanulás. A berendezésekhez oktató programokat is kaptak a pedagógusok, de az intézmény tanárai is fejlesztettek az elmúlt években internetes tananyagokat – ezek révén még hatékonyabbá válhat a sajátos nevelési igényű- hallássérült és beszédfogyatékos gyermekek oktatása. 

„9 digitális táblát kaptunk, a laptopokat pedig a gyerekek mellett a tanárok is használhatják. Ezzel az informatikai rendszerünk komplexszé vált. 94’-től tanítjuk iskolánkban az informatikát, így a tanulók járatosak benne, jó színvonalon tudnak teljesíteni. Fontos, hogy nem az alapokról kell kezdeni az oktatást. Bízom benne, hogy a digitális tábla is beváltja a hozzá fűzött reményeket, hiszen a hallássérült gyermekek oktatásában mindig is elsődleges volt a szemléltetés, mert ez megkönnyítette a megértést, a fogalomelmélyítést - Fazekas Ferencné igazgató. 

Új fejlesztő eszközök is segítik az oktató munkát. Óvodás korú gyermekek ilyen hangszerek segítségével a szavak, mondókák ritmusával ismerkednek. De a hallássérült tanulók hallás-ritmus fejlesztése is elengedhetetlen. Ez csak egy szegmense a fejlesztésnek, melynek révén a pedagógiai munka is gazdagodhatott, valamint könnyebbé vált az intézményben. Az informatikai beruházással pedig a sajátos nevelési igényű tanulók még könnyebben sajátíthatják el az ismereteket. 

**************

Kihelyzett bizottsági ülés a Tóth Antal iskolában
(2010.09.09.) 

Hagyományosan a megyei közgyűlés ülését (szeptember 17.) megelőző héten ülnek össze a közgyűlés szakbizottságai. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság - ebben az önkormányzati ciklusban utolsó – ülését nem a Megyeházán tartotta. Csütörtökön kihelyezett bizottsági ülés keretében alkalom nyílt a testület tagjainak, hogy a bizottsági napirendek megtárgyalása után közelebbről is megismerkedjenek a megszépült, megújult megyei fenntartású intézménnyel, a soproni Tóth Antal Oktatási-Nevelési és Módszertani Központtal. A bizottság tagjait Fazekas Ferencné igazgatónő és Bánfi Lajos szakreferens kalauzolta végig az intézményen.

Mint ismeretes, a Sopronban működő megyei fenntartású gyógypedagógiai intézmény európai uniós forrásból és a fenntartó hozzájárulásából mintegy 240 millió forintból újult meg 2009. november és 2010. augusztus között. Az új tanévet, amely az intézmény történetében éppen a századik, már korszerűbb, akadálymentes környezetben kezdhették meg az intézmény diákjai, pedagógusai és dolgozói. Az épület korszerűsítésével, funkcionális belső terek kialakításával méltányos oktatási-nevelési környezet jött létre. A belső és a külső környezet akadálymentesítése, az akadálymentes parkolók kialakítása, a mobil, variálható bútorok és speciális eszközök beszerzése az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesülését segíti. A környezeti fenntarthatóság az épület hőszigetelésével, energiatakarékossá válásával, a tudatosan környezetkímélő eszközök beszerzésével valósult meg. 

**********

Megszépült épületben kezdődött meg az új tanév
(2010.09.01.)

Kétszáz millió forint európai uniós támogatással és a fenntartó Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat hozzájárulásával összességében 240 milliós fejlesztés valósult meg a soproni Tóth Antal Nevelési-Oktatási és Módszertani Központban. Átalakult, megszépült a 100 esztendős épület, így az új – a századik - tanévet már korszerűbb, akadálymentes környezetben kezdhették meg az intézmény diákjai, pedagógusai és dolgozói. A projekt tanévnyitóval egybekötött záró ünnepségét ma tartották.

A rendezvény keretében Fazekas Ferencné igazgatónő rövid áttekintést adott az intézmény történetéről és a névadó emlékét is felidézte. Külön köszöntötte azokat a kisdiákokat és szüleiket, akik most először lépték át az intézmény kapuját. A fenntartó megyei önkormányzat nevében Firtl Mátyás, a megyei közgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő üdvözölte a megjelenteket és fejezte ki örömét a szinte minden szegletében megszépült épület láttán. Egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik a fejlesztés megvalósításában aktív szerepet játszottak. Khaut András, a kivitelezést végző FÉSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója az elvégzett munkálatokról adott rövid áttekintést, majd a diákoknak és nevelőknek köszönte meg azt a türelmet, amelyet a felújítási munkálatok során tanúsítottak. Obinger Zsuzsa, a Szülői Munkaközösség nevében osztotta meg köszöntő gondolatait a résztvevőkkel. Az átadást jelképező szalagátvágás után a tantermekben megkezdődött a munka, a szülők és meghívott vendégek pedig végigjárhatták és megtekinthették az épület egyes szintjeit.

 

**********

Uniós és megyei támogatással korszerűsítik az iskolát
(2010. június 17.)

Tovább folytatódik a soproni Tóth Antal Nevelési-Oktatási és Módszertani Intézmény átalakítása, felújítása, komplex akadálymentesítése

Megtartották az iskolák tanévzáró ünnepségeit, a végzősök elbúcsúztak,  kezdődik a vakáció. A soproni Tóth Antal Nevelési-Oktatási és Módszertani Intézmény diákjainak már három hete nincs tanítás, az iskolából azóta a gyerekzsivaj helyett a szakiparosok gépeinek, szerszámainak zaja hallatszik. A tavaly novemberben kezdődött felújítás eredményeként az iskolai szorgalmi időszakban megújult az épület homlokzata, tetőszerkezete, kijavították a párkányzati díszeket, minden emeleten elkészültek az akadálymentes WC-mosdó helyiségek. Korszerű belső tereket alakítottak ki, és már látható a mozgássérült lift beton és acél szerkezete.

A Tóth Antal Nevelési-Oktatási Módszertani Központban 2009 novemberében uniós pályázati támogatással és a fenntartó hozzájárulásával közel 240 milliós fejlesztés kezdődött. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat ugyanis az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programja keretében 199.800.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a fenntartásában működő intézmény épületének átalakítására, felújítására, komplex akadálymentesítésére. Az uniós támogatást a fenntartó megyei önkormányzat 40 millió forintos önrésze egészíti ki.

Az eddig megvalósult változások szemmel láthatók, ám még számos olyan feladat vár a kivitelezőre, melyeket gyerekek mellett, szorgalmi időben nem lehet elvégezni. Tudták ezt az intézmény vezetői is, így – a fenntartó egyetértésével - tudatos tervezéssel készültek a rövidebb tanévre. Szombatonként, illetve hosszabb tanítási napokon sajátították el a tananyagot és teljesítették a kötelező óraszámokat.

A kivitelezők a nyári hónapokban a belső elektromos hálózat szerelését, korszerűsítését végzik el, a lépcsőház tűzvédelmi előírásoknak megfelelő kialakításával együtt. A szakemberekre vár még ebben az időszakban a komplex akadálymentesítés hátra lévő munkálatainak befejezése is, illetve az ehhez kapcsolódó eszközök beépítése, felszerelése. 

A beruházás az előírt ütemben halad, így szeptemberben korszerűbb termek és belső terek várják a diákokat és az intézmény dolgozóit, emellett a pályázati támogatási összeg egy részéből készségfejlesztő eszközökkel is gazdagodik az iskola, melyek segítségével az oktatás még hatékonyabbá válhat. A projekt várható befejezése: 2010. október 30.

A projekttel kapcsolatos további információ:
        Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
        Bánfi Lajos 96/522-247   banfi.lajos@gymsmo.hu 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

**********

Hamarabb zárják az évet az iskolában
(Forrás: Kisalföld 2010. 04.09. - http://www.kisalfold.hu/

Sopron - Felújítják a Tóth Antal-iskolát, ahol már javában zajlanak a munkálatok. A tanévet is hamarabb zárják, hogy a termek is mielőbb megújulhassanak. Május 22-én a többi iskolához képest három héttel korábban zárják a tanévet a soproni Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. Javában zajlanak ugyanis egy 240 millió forintos fejlesztés munkálatai, melynek során akadálymentesítik az épületet, megújul a homlokzat és a tető is. Elvégzik a párkányok cseréjét, a létesítmény részleges elektromos és gépészeti felújítását, valamint korszerűsítik a tantermeket. Megtudtuk, ez utóbbi csak üres épületben valósulhat meg, hiszen tanítás közben termeket újítani lehetetlen vállalkozás. Az intézményben ezért úgy döntöttek, hogy péntekenként hosszabban tanítanak, így gyorsabban haladnak a tananyaggal és május 22-én megtartják a tanévzárót. Ezután a munkások birtokukba vehetik az épület egészét, s ha minden – csakúgy, mint eddig – a tervek szerint halad, tartani tudják az eredeti időpontot, s október 30-ra végeznek a beruházással. 

**********

A PROJEKT EGYES ÁLLOMÁSAI - KÉPEKBEN
 

 

Ilyen volt....

"A" típusú hirdetőtábla

Projektindító sajtótájékoztató - Sopron, 2009.12.11.

Külső falfelületek hőszigetelése

Lift építése

Akadálymentes mosdó

Lift építése - felújított tetőszerkezet

Lift

Akadálymentes mosdó

Mozgássérült parkoló

A megszépült homlokzat

Ilyen lett.....

"D" típusú emlékeztető tábla az intézmény bejáratánál