Blind friendly

Aktuális információk, hasznos tudnivalók (Önkormányzati Választások 2010.)

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda tájékoztatója
(2010.09.30.) 

2010. október 3-án,  a szavazás napján Győr-Moson-Sopron megyében 472 szavazókör nyit ki reggel 6 órakor. A választópolgárok szavazataikat este 7 óráig adhatják le az értesítőjükön lévő szavazókörben. A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja, hogy a szavazólapokat átvette. Az írásképtelen választópolgár helyett a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket e körülmény feltüntetésével.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, a jelölt neve melletti, illetve a megyei listás szavazólapon a szervezet neve felett elhelyezett körbe tollal írt egymást metsző két vonallal.  Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.

A szavazás elengedhetetlen feltétele a személyazonosság és a lakcím igazolása.
Ezt a választópolgár igazolhatja többféle okmánnyal:
- régi típusú személyigazolvánnyal, amelyben a lakcím is szerepel vagy,
- kártya formátumú személyigazolvánnyal és lakcímkártyával vagy, útlevéllel és lakcímkártyával,
vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú vezetői engedéllyel és lakcímkártyával. 

Fontos, hogy az okmányoknak, amelyekkel a választópolgár igazolja magát, érvényesnek kell lenniük.

Aki mozgásában gátolt, az mozgóurnát kérhet a szavazáshoz. Ezt írásban kell megtennie, melyet a szavazás napja előtt a helyi választási irodához kell eljuttatnia, a szavazás napján pedig  a lakóhelye szerinti illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

Kampánycsend a szavazás napján, azaz október 3-án 0 órától este 19 óráig tart. Kampánycsend megsértésével kapcsolatos kifogásokat az érintett településen a helyi választási bizottsághoz lehet benyújtani.

A Területi Választási Iroda (TVI) Választási Információs Szolgálata segítséget nyújt a választás napján is a választópolgároknak.

Szavazással kapcsolatos  információ kérhető: 
Dr. Kovács Béla  TVI vezetőtől
Debreczeniné Pócza Márta TVI vezető jogi helyettesétől 
Kocsis Tibor TVI vezető informatikai helyettesétől 

Elérhetőség: Győr, Árpád u. 32. 
Telefon: 96/522-235, 96/522-204 
Telefax: 96/522-221 

Győr-Moson- Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 
Elérhetősége: Győr, Árpád u. 32. 
Telefon: 96/522-206 
Telefax: 96/522-221 

A Győr-Moson-Sopron megyei helyi választási irodák(HVI) elérhetőségei:http://www.gymsmo.hu/data/images/old/gymsm_hvi_vezetok_jegyzok.pdf 

A választás előzetes eredményeit a választópolgárok a www.valasztas.hu honlapon figyelemmel kísérhetik. 

**********

Meghívó – Megyei közgyűlési listák sorsolása   
(2010.09.06.)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 2010. szeptember 7-én, (kedden) 15.30 órakor tartja a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során Győr-Moson-Sopron megyében állított megyei közgyűlési listák sorrendjének sorsolását.

A sorsolás helyszíne: Megyeháza (Győr, Árpád út 32. ) Gobelin terem 

Dr. Scmuck Tamás s.k. 
TVB elnök 

**********

A Területi Választási Iroda tájékoztatója az igazolással történő szavazásról
(2010. 09.03.)

Az igazolással történő szavazás szabályai megváltoztak – A  választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja október 3-án.

Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.

Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján kérhető 2010. október 1-jén 16.00 óráig a lakóhely szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől).

Meghatalmazott útján is kérhető igazolás, ekkor a kérelemhez a meghatalmazást is csatolni kell.

Ajánlott levélben is kérhető igazolás úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. 

Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon! 

Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét. 

**********

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató
(2010.08.16.)

Az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően képviselőjelölt, polgármester állítás esetén a jelölő szervezeteknek, illetőleg a független jelölteknek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi Biztos Irodája
1051 Budapest, Nádor u. 21.
Postacím: 1387 Budapest, Pf. 40. 
Telefon: 475-7186, 475-7100   9-15 óra között hívható 
Félfogadási idő: hétfő-csötörtök: 8-16-ig, péntek: 8-14-ig 

Bejelentést meg lehet tenni: 
-          személyesen, 
-          postai küldeményként, 
-          faxon: 269-3541, 
-          e-mail: adatvéd@obh.hu (ide PDF formátumban az aláírást be kell szkennelni.) 

Bejelentéshez szükséges adatlap és kitöltési útmutató letölthető: 
http://www.abiweb.obh.hu/ honlapról

*********

A Területi Választási Iroda tájékoztatója a jelölt- és listaállítás feltételeiről
(2010.08.16.)

A 2010. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a képviselő-jelöltség egyik feltétele, hogy a választáson induló személy (indított lista) a választókerület választópolgáraitól a meghatározott számú ajánlószelvényt összegyűjtse.

A jelölt és listaállítás feltételei az egyes választástípusokra vonatkozóan eltérőek.

Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi jelölt (települési önkormányzati képviselőjelölt) az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Polgármesterjelölt az lesz, akit: 
-          a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a, 
-          a 10.000 lakost meghaladó, de 100.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2 %-a, de legalább 300 választópolgár, 
-          a 100.000-nél több lakosú település esetén a választópolgárok 1 %-a, de legalább 2000 választópolgár jelöltnek ajánlott. 

A megyei közgyűlés tagjait a megye választópolgárai – kivéve a megyei jogú városok választópolgárait –  közvetlenül, listán választják. A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai legalább 1 %-ának ajánlását összegyűjtötte.

A megyei közgyűlés tagjainak választásához szükséges ajánlószelvények száma: 2130 db. 

Külön-külön ajánlószelvény szolgál a különböző választás-típusokhoz: 
-          egyéni listás és egyéni választókerületi jelöltet (települési önkormányzati képviselőjelölt) fehér színű, sárga sávval a szélén,
-          polgármester jelöltet fehér színű, 
-          megyei listát fehér színű, rózsaszín sávval a szélén  ajánlószelvényen lehet ajánlani. 

A választópolgárok a választási értesítőt és az ajánlószelvényeket 2010. augusztus 16-19. közötti időszakban kapják meg. 

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet. 

A megye településein választási információs szolgálat működik, melyeknek feladata a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek tájékoztatása a választáshoz kapcsolódó kérdésekben. A településeken ezen  választási információs szolgálatokhoz  közvetlenül fordulhatnak a választópolgárok. 

**********

Konzultáció és szakmai felkészítés a 2010. évi önkormányzati választásról
(2010. 08.11.) 

Mint ismeretes, Sólyom László köztársasági elnök 2010. október 3-ára,vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választására szintén október első vasárnapján kerül sor. 

A választási eljárás tisztasága, gyors, jogszerű és hiteles lebonyolítása érdekében - az Országos Választási Iroda (OVI) megbízásából - konzultációt és szakmai felkészítést tartottak szerdán délelőtt a Megyeházán. Dr. Kovács Béla, a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda (TVI) vezetője és az iroda munkatársai (Debreczeniné Pócza Márta, Szeimann Erika és Kocsis Tibor) a megyei települések jegyzőinek – a helyi választási irodák (HVI-k) vezetőinek – foglalták össze a helyhatósági választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, teendőket, jogi hátteret. 

Dr. Kovács Béla elmondta: „Legfőbb célunk most is az, hogy ne érje, ne érhesse kifogás a szavazás lebonyolításában közreműködők munkáját. Szakmai ismereteink teljes birtokában kell eljárnunk, de semmiképpen nem dolgozhatunk rutinból.” Legfontosabb alapelvként a nyilvánosság elvének érvényesülését, érvényesítését emelte ki, ezzel összefüggésben pedig kiemelten felhívta a figyelmet a tájékoztatási és információ-adási kötelezettségre. a választási információs szolgálatok zökkenőmentes működtetésére. 

A konzultáció során többek között szó esett a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, illetve a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának jogi hátteréről, összefoglaló hangzott el a névjegyzék összeállításáról, az igazolással történő szavazással kapcsolatos tudnivalókról, a mozgóurna jogszerű alkalmazásának kérdésköréről, a szavazatszámlálással, valamint a jogorvoslati lehetőségekkel és határidőkkel kapcsolatos legfontosabb információkról. Természetesen a témák sorából nem hiányzott a választás pénzügyi hátterét áttekintő, illetve a lebonyolítás informatikai hátterét ismertető előadás sem. 

**********

Két hét múlva postázzák a választási értesítőket
(2010.08.02.) 

Az önkormányzatok két hét múlva hétfőn kezdik postázni az értesítőket és ajánlószelvényeket az október 3-án tartandó önkormányzati választásokra; ekkor indul el a "verseny" az ajánlásokért. A személyre szóló, a választás időpontját és helyét (és a személyes adatokat is) tartalmazó értesítőt, és az ajánlószelvényeket a választópolgárok egy borítékban kapják majd meg augusztus 16-a és 19-e között. Az értesítők és ajánlószelvények kézbesítésével a helyi választási irodák megbízhatják a postát, vagy a polgármesteri hivatal munkatársait, de jelölőszervezet vezetője vagy tagja nem bízható meg ezzel a feladattal. 

A gyűjtésben résztvevőknek azonban most nehezebb dolguk lesz, mint az elmúlt 20 évben bármikor, mert a nemrég elfogadott új jogszabályok a megyei közgyűlés tagjainak és a főpolgármester jelölése esetében lényegesen több érvényes ajánláshoz kötik a jelöltek indulását, mint a korábbi választásokon. 

Így ahhoz, hogy valaki főpolgármester-jelölt lehessen, tehát elindulhasson a megmérettetésen, a budapesti választópolgárok 2 százalékának ajánlását kell, hogy megszerezze. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 27 ezer fővárosi választó ajánlására van szükség, míg korábban elegendő volt ennek a negyede is. (A korábbi szabályozás még csak fél százalékot írt elő.) 

A megyei önkormányzati képviselőket megyei listán választják a választópolgárok, listát az a jelölőszervezet állíthat, amely a választókerület választópolgárai 1 százalékának ajánlását összegyűjtötte, korábban mindössze a választók 0,3 százalékának ajánlására volt ehhez szükség.

A választópolgárok a borítékban - attól függően, hol élnek - legfeljebb három ajánlószelvényt kapnak. Tízezernél kisebb illetve tízezernél több lakosú településen voksolók az egyiken a polgármester személyére, a másikon az önkormányzati képviselő, a harmadikon a megyei listára tehetnek ajánlást. A megyei jogú városokban lakók azonban csak két ajánlószelvényt kapnak: ezeken a polgármester személyére és az önkormányzati képviselő személyére tehetnek ajánlást. A fővárosiak három szavazólapot kapnak: az egyiken polgármestert ajánlhatnak, a másikon a képviselő-testület egy tagját és a harmadikon főpolgármestert ajánlhatnak.  

(MTI)

**********

Október 3-ára írta ki az önkormányzati választást az államfő
(2010. 07.15.) 

Október 3-ra, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának időpontját csütörtökön hozott határozatában Sólyom László államfő. Az alkotmány szerint a képviselő-testület tagjainak és a polgármestereknek a választását (az időközi választás kivételével) az előző általános választást követő negyedik év október hónapjában kell megtartani. A választási eljárásról szóló törvény pedig megszabja, hogy a választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell kitűznie a köztársasági elnöknek úgy, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra.  Az őszi önkormányzati választás napján az eddigieknél kettővel több, összesen 3.176 településen lesz voksolás, ugyanis a választással két új település "születik". A Zala megyei Tekenye és a Győr-Moson-Sopron megyei Mosonudvar községgé nyilvánításáról szóló köztársasági elnöki határozatok a kihirdetésüket követő (általános) önkormányzati választás napján lépnek hatályba. Az önkormányzati választáson szavazati joga van minden, Magyarországon lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és uniós állampolgárnak. A települési önkormányzati választáson szavazhatnak a menekült, bevándorolt, letelepedett státusúak is, ha a településen lakóhelyet létesítettek. 

(MTI)

*********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója
(2010.07.05.)

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a Területi Választási Iroda vezetője határozatával megállapította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választása során a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlésbe megválasztható képviselők számát, amely 21 fő. A határozat a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal (9021 Győr, Árpád út 32.) hirdetőtábláján kifüggesztésre került.