Blind friendly

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon épületenergetikai fejlesztése

214 millió forintos fejlesztés a táplánypusztai Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthonban 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a Környezet és Energia Operatív Program keretében 128 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert a táplánypusztai Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon épületenergetikai fejlesztésére. A pályázati pénzeszközt a fenntartó önkormányzat közel 86 millió forint önrésszel egészíti ki, így összességében 214,6 millió forintos fejlesztés valósulhat meg a szociális intézményben. A támogatásról szóló megállapodás 2010. július 27-én aláírásra került. A kivitelezés – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - 2010 novemberében kezdődhet meg, a projekt befejezésének tervezett időpontja 2011. május 30.

Pályázati konstrukció:  Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás-hasznosítással kombinálva - KEOP-5.3.0/B

A pályázati konstrukció célja: az energiatakarékosság, energiahatékonyság, valamint a megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások támogatása; fűtési és használati meleg-víz rendszerek korszerűsítése, épületek hő technikai adottságainak javítása, hő-veszteségek csökkentése

A projekt neve: „Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon épületenergetikai fejlesztése” (KEOP-5.3.0/B/09-2009-0043)

A projekt tervezett összköltsége:  214,6millió Ft 

A pályázati támogatás összege: A projekt megvalósításához a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 128.763.788,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kap a Környezet és Energia Operatív Program keretében. A megítélt támogatás (60%) mellé a szükséges saját erőt (40 %) – 85,8 millióforintot - saját költségvetése terhére biztosítja a fenntartó megyei önkormányzat

Az intézmény rövid bemutatása, a fejlesztés indokoltsága:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában működő - 350 fő gondozottat, 139 fős dolgozói létszámmal ellátó - intézmény feladata a számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő személyek ápolása, gondozása, teljes körű ellátása, értelmi fogyatékos személyek gondozása, foglalkoztatása. Az otthon gondoskodik továbbá a felnőtt korú fogyatékos személyek teljes körű ellátásáról, a fogyatékosságának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatásáról, sport- és szabadidős tevékenységük feltételének megteremtéséről. Az intézmény nyújtotta szolgáltatásokra folyamatosan nagy az igény, a kihasználtság teljes, a gondozásra szorultak bejutása csak hosszú várakozás után lehetséges.

Az otthon Győr központjától mintegy 7 km-re, Táplánypusztán található, egy 100 éves kastélyt és korabeli gazdasági épületeit foglalja magába. Az igen rossz állagú volt gazdasági épületek közé a kastély szomszédságába a ’80-as években egy – olcsón és egyszerűen megépített, ma már felújításra szoruló – kétszintes pavilont építettek. A 3600 m2 területű egységben jelenleg a gondozottak 60%-a él.

A projekt célja, tartalma:
az intézmény energetikailag gazdaságtalan üzemeltetését, a pavilonépület belsejében uralkodó időjárásfüggő hőmérsékletingadozást és az állandósult elhasznált belső levegőt megszüntesse.
Ennek érdekében:
·          a hő-veszteség csökkentésére,
·          az energiavesztő belső hő-távvezeték és kazánház rekonstrukciójára,
·          a teljes intézményhálózati melegvíz-ellátásának energiatakarékos, napkollektorokkal történő előállítására,
·          a szellőztetés használati módjának megváltoztatására (gépi szellőztetés),
·          a hő-termelő, -elosztó és -szabályozó gépészeti rendszerek korszerűsítésére kerül sor.

Ezeket a fejlesztéseket a fenntartó megyei önkormányzat forráshiány miatt önerőből nem tudja megvalósítani, ezért élt a KEOP–pályázat adta lehetőséggel. 

A beruházás várható eredménye: 
Jelen fejlesztéssel a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a szociális intézményhálózatának meghatározó elemét képező Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon energetikai üzemeltetésének racionalizálást kívánja elérni: energia-megtakarítást, hatékonyabb energiafelhasználást, a megújuló energia hasznosítását. A beruházás megvalósulásával az intézmény a jelenlegi fűtésre és használati melegvíz-ellátásra fordított költségei tekintetében jelentős megtakarítást tud elérni. A megvalósulás utáni üzemeltetés, a jelentős energia- és karbantartási költség megtakarításon kívül a bentlakók és az intézmény dolgozói számára higiéniailag kedvezőbb állapotot, valamint egészségesebb belső körülményeket is biztosít.

A projekt várható befejezése: 2011. május 30. 

A projekttel kapcsolatos további információ: 
Spanberger Katalin szakreferens
Tel: 96/522-259
e-mail: spanberger.katalin@gymsmo.hu  

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett:
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
9021 Győr, Árpád út 32.
Tel. 96/522-201
Fax. 96/522-220
www.gymsmo.hu
info@gymsmo.hu  

Közreműködő szervezet: 
ENERGIA KÖZPONT Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út. 45. „A” épület 6. emelet
Tel: 06-1-802-4300
Fax: 06-1-802-4301
office@energiakozpont.hu 
www.energiakozpont.hu 

Kivitelező:
Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely:1113 – Budapest, Ibrahim utca 9.
Telephely: 9027 – Győr, Vágóhíd utca 2.
Telefon: + 36 – 96 / 518 – 365

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
www.nfu.hu - nfu@nfu.meh.hu

Kapcsolódó anyagok: 
- Sajtóközlemény a szerződés aláírásáról (2010.08.03.)
- Kisalföld c. megyei napilap cikke (2010.08.05.)
- "B" típusú hirdető tábla kihelyezése (2010.12.27.)
- Sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvény meghívója (2011.01.20.)
- Sajtóközlemény (projektindító rendezvény) (2011.01.20.)
- A fejlesztési projektet bemutató előadás (2011.01.20.)
- Egyéb projektrendezvény meghívója (2011.04.14.)
- Tájékoztató a kihelyezett bizottsági ülés résztvevőinek (2011.04.14.)
- Sajtóközlemény - összefoglaló az egyéb projektrendezvényt követően (2011.04.14.)
- Sajtótájékoztatóval összekötött projektzáró rendezvény meghívója (2011.05.19.)
- Sajtóközlemény – projektzáró rendezvény (2011. 05.19.)
- Tájékoztató kiadvány

**********

Galéria: 
- A fejlesztést megelőző állapot - képekben
- "B" típusú hirdetőtábla kihelyezése
- Projektnyitó rendezvény - 2011. 01.20.
- Megkezdődött az átalakítás

Távhővezeték cseréje

Megtörtént az első ablakcsere

Homlokzatszigetelés előtt

Ablakcsere után

Kezdődik a külső hőszigetelés

Napkollektorok a pavinlonépület tetején

Légcsatorna-rendszer

Új kazánok

Színezett homlokzat

A Vidékfejlesztési és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága kihelyzett ülés keretében tájékozódott a fejlesztés állaásáról (2011.04.14.)

A homlokzatszigetelés még tart, de a pavilonépület tetetjén már elhelyezték a napkollektorokat, valamint a szellőző, szellőztető berendezés szükséges részeit

Melegvíz tartályok

Kazánház

Ünnepélyes projektzáró rendezvény 2011. 05.19.

A Szív-Zörej ritmuszenekar műsora

Vincze József plébános megáldja az épületet

"D" típusú emlékeztető tábla a beruházás helyszínén