Blind friendly

Napra-forgó Közalapítvány 2009. évi beszámolója

A NAPRA-forgó Közalapítvány
b e s z á m o l ó j a
2009. évi közhasznú tevékenységéről


Alapítónk, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése, 2001-ben hívta életre a NAPRA-forgó Közalapítvány -t, azzal a szándékkal, hogy az önkormányzat szakosított szociális ellátást biztosító intézményeiben lakók élet- és komfortkörülményeit, az ellátás feltételrendszereit, az ott hivatásszerűen munkát vállalók munkakörülményeit javítsa.
A 2009-es esztendőt több külső körülmény határozta meg: személyi változások, tovább romló gazdasági környezet, ezért tevékenységünkre a visszafogottság volt a jellemző. De az alapító okiratban megfogalmazott – a fenti bekezdésben idézett – célt sikerült teljesíteni.
2009 májusában tartotta első ülését az új kuratórium, melyen sor került a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására is. Döntöttünk a sorrendben hetedik OTP – NAPRA-forgó Jótékonysági Kerékpártúra megtartásáról is. Június 11-én reggel több mint 150 diák vágott neki az útnak, hogy a Koroncó-Zöldmajorban található Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményében töltse a délelőttöt, ahová már negyedik alkalommal vittük el a vállalkozó kerekeseket. A kerékpártúra céljai változatlanok: szeretnénk a figyelmet fogyatékkal élő embertársainkra irányítani, fiataljainkat az egymás iránti odafigyelésre nevelni, egyben segíteni az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményt – s mindezt a sportot hívva segítségül.
Az intézmény gondozottjai 15 perces műsorral és egy kitűzővel lepték meg a hozzájuk kilátogató bringás gyermekeket, de a kísérő pedagógusok, és valamennyi, a szervezésben résztvevő felnőtt is apró ajándékkal térhetett haza. Névadó szponzorunk, az OTP Bank a szokásos összeggel, 300.000 Ft-tal támogatta a programot, melyből a közalapítvány 200.000 Ft-ot közvetlen támogatásként kapott. A fennmaradó összegből kerékpáros és sportfelszereléseket vásároltunk, melyeket az induláskor kiosztott számok alapján sorsoltunk ki – az ifjúság legnagyobb örömére. A közalapítvány jóvoltából pedig finom ebédet fogyaszthattunk el közösen a szabadban.
Ezúttal is számíthattunk a Megyei Sportszövetségek Egyesülésének szakszerű közreműködésére, melyet ezúton is köszönünk!
A szeretetteljes légkörben, rendkívül jó hangulatban töltött órák láthatóan nagy hatást gyakoroltak a fiatalokra, akikben él a szolidaritás érzése, és abban is biztosak lehetünk, hogy megosztják ennek a különleges napnak az élményeit azokkal a kortársaikkal is, akik nem voltak ott velük.

A 2009-ben megtartott négy ülés közül a tavaszin került a Kuratórium elé a közhasznúsági jelentés és a 2009. évi közhasznú beszámoló, valamint döntés született a hat szociális intézmény támogatását célzó pályázati felhívás elfogadásáról is. A Kuratórium ismét a tavalyi keretösszeget, 1.200.000 forintot határozott meg, melyből intézményenként maximum 200.000 Ft volt elnyerhető.
A beérkezett pályázatok elbírálására a novemberi ülésen került sor, amelyen mindegyik intézmény anyagát támogatásra méltónak találtuk, mégpedig a legmagasabb összeggel. Az intézmények az alábbiakra kaptak támogatást.
Idősek Otthona (Jobaháza) 200.000 Ft – win menza upgrade, digitális raktári átvevő mérleg
Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona (Pásztori) 200.000 Ft – kerti hinta és mászóka
Időskorúak Otthonának (Nagylózs) 199.998 Ft – számítógép, monitor, hálózatszerelés
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó-Zöldmajor) 200.000 Ft – ágynemű-garnitúra, lepedő, matracvédő, konyharuha
Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) 200.000 Ft – ágybetétek, Sony cd-s rádiómagnó
Fogyatékos Gyermekek Otthona (Sopron) 200.000 Ft – Grabona műbőr.
Novemberben szóba került még a tavaly, az Advent időszakában a Megyeháza előtti téren, kezdeményezésünkre működtetett jótékonysági faház ügye is, amelyben ismét koordináló szerepet vállalt közalapítványunk. Így a faházban a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott, szakosított szociális ellátást nyújtó 4 intézmény (a jobaházai Idősek Otthona, a nagylózsi Időskorúak Otthona, a koroncó-zöldmajori Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye és a táplánypusztai Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon) lakói által készített tárgyakat lehetett megvásárolni. A járókelők vásárlásukkal közvetlenül támogathatták az egyes intézményeket.
A Segítőház Alapítvány gondozásában megjelent 2010-es civil naptárból 43.500 Ft értékben vásárolt a közalapítvány, továbbá 16.000 Ft értékben karácsonyi képeslapot vett az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményétől (Koroncó-Zöldmajor).

2009-ben négy magánszemély támogatta a közalapítványt, összesen 16.000 Ft-tal. Az 1%-os felajánlásokból 44.813 Ft érkezett a közalapítványhoz. Az alapító Megyei Önkormányzat továbbra is jelentős összeggel – 2009. évi költségvetéséből 1.000.000 Ft-tal – növelte bevételeinket.

Az intézményeknek nyújtott 2009. évi támogatást az alábbi összesítés tartalmazza.

Idősek Otthona, Jobaháza
win menza upgrade, digitális raktári átvevő mérleg                              200.000 Ft

Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona, Pásztori
kerti hinta és mászóka                                                                      200.000 Ft

Fogyatékos Gyermekek Otthona, Sopron
Grabona műbőr                                                                                200.000 Ft 

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, Táplánypuszta
ágybetétek, Sony cd-s rádiómagnó                                                    200.000 Ft

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye,
Koroncó-Zöldmajor
ágynemü garnitúra, lepedő, matracvédő, konyharuha                         200.000 Ft


Időskorúak Otthona, Nagylózs
számítógép, monitor, hálózatszerelés                                                199.998 Ft


összesen:                                                                                  1.199.998 Ft


A bevételt és kiadást a 2009. évről az alábbi összesítés tartalmazza:


Nyitó egyenleg 2009.01.01-én                                                     1.519.763
Bevétel                                                                                       + 1.272.761
----------------------------------------------------------------------------------------------
Megyei Önkormányzat támogatása:                                                     1.000.000
Magánszemélyek támogatása:                                                                 16.000
Kamatjóváírás:                                                                                      11.948
APEH 1 %                                                                                              44.813
OTP – kerékpártúrára támogatás                                                           200.000
----------------------------------------------------------------------------------------------

Kiadás                                                                                        - 2.474.686
----------------------------------------------------------------------------------------------
bankköltség:                                                                                         13.368  
intézmények támogatása (2008. évi)                                                     200.000
intézmények támogatása                                                                   1.199.998
kerékpártúra kiadásai                                                                          199.760
egyéb kiadások                                                                                     61.560
betét lekötés                                                                                       800.000
----------------------------------------------------------------------------------------------

Záró egyenleg 2009.12.31-én                                                         317.838
+
lekötött betét                                                                                       800.000
----------------------------------------------------------------------------------------------
Mindösszesen:                                                                              1.117.838 


Egyéb kiadások: 

Segítőház alapítvány – naptár 22.500 Ft
Segítőház alapítvány – naptár 21.000 Ft

Koroncó-Zöldmajor – képeslap  16.000 Ft 


Bízunk abban, hogy a NAPRA-forgó Közalapítvány közhasznú tevékenysége jelentős mértékben segíti az intézményekben élő, rászoruló embertársaink hétköznapjainak szebbé, gazdagabbá tételét, gondozóik pedig jobb feltételek között végezhetik áldásos tevékenységünket.

Győr, 2010. május 20.

                                                                                    Harcsás Judit s.k.
                                                                                 a Kuratórium elnöke

A NAPRA-forgó Közalapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentését a megyei önkormányzat hirdetőtábláján (Győr, Árpád út 32.) és honlapján (www.gymsmo.hu), valamint a Megyei Közlönyben lehet megtekinteni.

Készítette: Szarvas Klára, a NAPRA-forgó Közalapítvány titkára

Attachment