Blind friendly

Napra-fogó Közalapítvány 2010. évi beszámolója

01/13-2/2011

Közhasznúsági jelentés
a NAPRA-forgó Közalapítvány
2010. évi tevékenységéről


Alapítónk, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése, 2001-ben hívta életre a NAPRA-forgó Közalapítvány-t, azzal a szándékkal, hogy az önkormányzat szakosított szociális ellátást biztosító intézményeiben lakók élet- és komfortkörülményeit, az ellátás feltételrendszereit, az ott hivatásszerűen munkát vállalók munkakörülményeit javítsa.
A 2010-es esztendőben tovább romlott a gazdasági környezet, ezért tevékenységünkre a visszafogottság volt a jellemző. De az alapító okiratban megfogalmazott – a fenti bekezdésben idézett – célt sikerült teljesíteni.
2010-es évben, májusban tartotta első ülését a kuratórium, melyen elfogadták a 2009. évről szóló közhasznúsági jelentést és a közalapítvány 2009. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját. Az augusztusi kuratóriumi ülésen döntés született a sorrendben nyolcadik OTP – NAPRA-forgó Jótékonysági Kerékpártúra megtartásáról. Szeptemberben több mint 270 diák kerékpárral vágott neki az útnak, hogy a Táplánypusztán található Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthonban töltse a délelőttöt.  A kerékpártúra céljai változatlanok: szeretnénk a figyelmet fogyatékkal élő embertársainkra irányítani, fiataljainkat az egymás iránti odafigyelésre nevelni, egyben segíteni az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményt – s mindehhez a sportot hívtuk segítségül. Vendéglátóink, az intézmény dolgozói és lakói, lelkesen készültek a találkozásra: a Szívzörej zenekar műsorral, zenével, az „összes lakó” a környezetük szépítésével és nem utolsó sorban harapnivalóval kedveskedtek a kerekezésre vállalkozóknak.
Névadó szponzorunk, az OTP Bank a szokásos összeggel, 300.000 Ft-tal támogatta a programot, melyből a közalapítvány 160.000 Ft-ot közvetlen támogatásként kapott. A fennmaradó összegből kerékpáros és sportfelszereléseket vásároltunk, melyeket az induláskor kiosztott számok alapján sorsoltunk ki – az ifjúság legnagyobb örömére. A közalapítvány jóvoltából pedig finom ebédet fogyaszthattunk el közösen a szabadban.
Ezúttal is számíthattunk a Megyei Sportszövetségek Egyesülésének szakszerű közreműködésére, melyet ezúton is köszönünk!
A szeretetteljes légkörben, rendkívül jó hangulatban töltött órák láthatóan nagy hatást gyakoroltak a fiatalokra, akikben él a szolidaritás érzése, és abban is biztosak lehetünk, hogy megosztják ennek a különleges napnak az élményeit azokkal a kortársaikkal is, akik nem voltak ott velük.
A 2010-ben megtartott négy kuratóriumi ülés közül a novemberin döntés született a hat szociális intézmény támogatását célzó pályázati felhívás elfogadásáról is. A Kuratórium ismét a tavalyi keretösszeget, 1.200.000 forintot határozott meg, melyből intézményenként maximum 200.000 Ft volt elnyerhető. A beérkezett pályázatok elbírálására a decemberi kuratóriumi ülésen került sor, amelyen mindegyik intézmény anyagát támogatásra méltónak találtuk; mégpedig a legmagasabb összeggel,  amely kifizetése 2011. januárjában realizálódott.
Az intézmények az alábbiakra kaptak támogatást:
Idősek Otthona (Jobaháza) 200.000 Ft
– egy lakószoba bútorzatának cseréje

Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona (Pásztori) 200.000 Ft
– anyag vásárlása függönyhöz, falvédőnek, ágytakarónak

Időskorúak Otthonának (Nagylózs) 200.000 Ft
– fotel, szék, asztal, könyvespolc vásárlás

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó-Zöldmajor) 200.000 Ft
– nagypárnahuzat, ágytakaró, abrosz frottír törülköző, konyharuha

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) 200.000 Ft
– számítógéppark fejlesztése

Fogyatékos Gyermekek Otthona (Sopron) 200.000 Ft
– fürdőlepedők, törülközők vásárlása.

Novemberben szóba került még a 2009-ben, az Advent időszakában a Megyeháza előtti téren, kezdeményezésünkre működtetett jótékonysági faház ügye is, amelyben ismét koordináló szerepet vállalt közalapítványunk. A 2010-es évben a Széchenyi tér adott otthont a vásárnak. Három intézményünk vállalt részvételt a vásáron.
Továbbá, 50 db karácsonyi képeslapot térítés mentesen ajánlott fel az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó-Zöldmajor) az alapítványnak.
                A kétévente esedékes „Nem adom fel...” Adventi Estet 2010. decemberében nagy sikerrel rendeztük meg a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban. Műsort adott a hat szociális intézményen kívül, a győri Fogyatékkal élők Átmeneti és Napközi Otthona is. Sztárvendég Fekete Dávid volt, akit az otthonok lakói nagy szeretettel fogadtak és lelkesen hallgattak.
                Az Adventi Est kezdetén létre jött a – „Fogadj örökbe egy idősek otthonát” – című, NAPRA-forgó Közalapítvány kezdeményezése révén, az első örökbefogadás. A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Intézmény „örökbe fogadta” ünnepélyes keretek között a jobaházi Idősek Otthona Intézményét. E kezdeményezés célja, hogy a szociális szférában ellátottak és a közoktatási intézményekben tanuló gyermekek közelebb kerülhessenek egymáshoz.
2010-ben magánszemély támogatta a közalapítványt, összesen 12.000 Ft-tal. Az 1%-os felajánlásokból 89.942 Ft érkezett a közalapítványhoz. Az alapító Megyei Önkormányzat továbbra is jelentős összeggel – 2010. évi költségvetéséből  500.000 Ft-tal – növelte bevételeinket.

Az intézményeknek a 2010. évi pénzösszegből nyújtott támogatás 2011. év január hónapjában realizálódott, ezért a 2010. évi pénzügyi beszámoló azt nem tartalmazza.

 

A bevételt és kiadást a 2010. évről az alábbi összesítés tartalmazza:

2010. december 31.


Nyitó egyenleg 2010.01.01-én                                    317.838

Bevétel                                                                   + 1.593.548
Megyei Önkormányzat támogatása:                                    500.000
Magánszemélyek támogatása:                                             12.000
Kamatjóváírás:                                                                  31.606
APEH 1 %                                                                          89.942
OTP – kerékpártúrára támogatás                                       160.000
Lekötött betét visszavezetés                                              800.000

Kiadások                                                                    - 245.156
Bankköltség:                                                                      12.836
„Nem adom fel” est költségei                                               72.320
(Fekete Dávid fellépési díja, ásványvíz, pogácsa,
Jobaháza és Pásztori: fellépők szállítása)
Kerékpártúra kiadásai                                                       160.000
Záró egyenleg 2010.12.31-én                                  1.666.230

Az alapítvány vezető tisztségviselői a tevékenységükért semmiféle juttatásban nem részesülnek.

Bízunk abban, hogy a NAPRA-forgó Közalapítvány közhasznú tevékenysége jelentős mértékben segíti az intézményekben élő, rászoruló embertársaink hétköznapjainak szebbé, gazdagabbá tételét, gondozóik pedig jobb feltételek között végezhetik áldásos tevékenységünket.

Győr, 2011. május 13.

 

                                                                                               Harcsás Judit s.k.
                                                                                            a Kuratórium elnöke

 

A NAPRA-forgó Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentését a megyei önkormányzat hirdetőtábláján (Győr, Árpád út 32.) és honlapján (www.gymsmo.hu), valamint a Megyei Közlönyben lehet megtekinteni.

Készítette: Szarvas Klára, a NAPRA-forgó Közalapítvány titkára

Attachment