A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztései

1.) "Infrastruktúra-fejlesztés a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, mint
       egészségpólusban"
 (A 2012. január 1-jén hatályba lépett új törvényi szabályozás szerint az intézményben folyamatban levő TIOP 2.2.7 projekt új kedvezményezettje, a jogutód GYEMSZI lett.)

2.) "Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
       Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai
       Szakszolgálat - épület átalakítás-felújítás-komplex akadálymentesítés
       a 21. század követelményeinek megfelelően"
 (lezárult)

3.) "Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon épületenergetikai fejlesztése"  (lezárult)

4.) "Széchenyi faluja – a nagycenki Széchenyi István Emlékkiállítás
       és kastélypark attrakciófejlesztése"
 (A 2012. január 1-jén hatályba lépett új törvényi szabályozás szerint az intézményben folyamatban levő NYDOP - 2009-2.1.1/D projekt új kedvezményezettje, a jogutód GYMSMIK lett.)

5.) "Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz a pásztori
       Felnőttkorú Fogyatékosok Otthonában”
(lezárult)

6.)"Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat iskoláinak
     informatikai fejlesztése"
 (lezárult)